294363
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
294363
Større kvinneandel i nettskoleutdanning
statistikk
2017-03-13T08:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler, nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
true
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

11752

elever og studenter på godkjente nettskoler

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2015-2016
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Fagfelt i alt9 6863862
Allmenne fag1 4473664
Humanistiske og estetiske fag1 0333664
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk628991
Samfunnsfag og juridiske fag5483466
Økonomiske og administrative fag2 6552773
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag6016040
Helse-, sosial- og idrettsfag1 2921684
Primærnæringsfag-..
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 220928
Uoppgitt fagfelt2624654

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Nettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktober

Nettskoler, elever/studenter etter alder, bostedsfylke og kjønn. 1. oktober
2016
Elever/studenter
I altUnder 20 år20-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år eller eldre
Hele landet11 7522582 3292 3293 4712 191999175
Menn3 646757356981 07367131777
Kvinner8 1061831 5941 6312 3981 52068298
Østfold5471113611514999343
Menn1702402751419-
Kvinner377996889858253
Akershus1 3913323326442729411822
Menn43311757213686449
Kvinner958221581922912087413
Oslo1 393172843534242049417
Menn52749814116577348
Kvinner86613186212259127609
Hedmark513883781311297311
Menn145131273036182
Kvinner3687525110193559
Oppland3781380599490348
Menn118326142331174
Kvinner2601054457159174
Buskerud83940202153223159548
Menn2441562366446192
Kvinner59525140117159113356
Vestfold476121139412485426
Menn13133627292493
Kvinner345977679561333
Telemark321655659270249
Menn10121619262666
Kvinner220439466644183
Aust-Agder199237426335182
Menn51-91015116-
Kvinner148228324824122
Vest-Agder294556697764203
Menn9512419222171
Kvinner199432505543132
Rogaland861291991702581484314
Menn2531155577439125
Kvinner60818144113184109319
Hordaland964151912133001528013
Menn278357548740316
Kvinner68612134159213112497
Sogn og Fjordane243234476952345
Menn61286241371
Kvinner182-26414539274
Møre og Romsdal63916164123164105625
Menn196759325226191
Kvinner44391059111279434
Sør-Trøndelag62111144125189100484
Menn211448477024162
Kvinner4107967811976322
Nord-Trøndelag268868506653185
Menn8412014202045
Kvinner18474836463314-
Nordland539109296133132706
Menn149225303835172
Kvinner390867669597534
Troms - Romsa39765880119843713
Menn11821818362996
Kvinner279440628355287
Finnmark - Finnmárku2881246567849407
Menn9117202514177
Kvinner197113936533523-
Uoppgitt fylke58125477291875614
Menn190-21288632167
Kvinner3912334920555407

Tabell 2 
Nettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktober

Nettskoler, elever/studenter etter utdanningsinstitusjon og nivå. 1. oktober
2016
Elever/studenter
Alle nivåerVideregående opplæringFagskoleutdanningUniversitets- og høgskoleutdanningAnnen videregående utdanning
Institusjoner i alt11 7522 5991 5972 4675 089
ABC-company E-skuvla AS00000
Aftenskolen Høyres Studieforbund Region00000
Akademiet Nettstudier1 12396700156
Bank og finans, BI364003640
Campus NooA AS109180091
eCademy AS461046100
Fagbokforlaget nettskole7400074
FOLK Bibelskole1600016
Folkeuniversitetet nettstudier BA2 03096928161 017
Industriskolen00000
Lazanor Connecting00000
Luftfartsskolen AS3470840263
NKI fjernundervisning4 12801 0241232 981
NKS nettstudier2 52824201 921365
Norsk Nettskole118000118
OPK-instituttet nettstudier411403008
Scandinavian Language Training Institute00000
Senter for eiendomsfag4300430
Stiftelsen Norges Byggskole00000
Stiftelsen TISIP00000
Studieforbundet næring og samfunn00000

Tabell 3 
Nettskoler, kursfullføring, etter utdanningsinstitusjon og kjønn. Skoleår

Nettskoler, kursfullføring, etter utdanningsinstitusjon og kjønn. Skoleår
2015-2016
Begge kjønnMennKvinner
Institusjoner i alt9 6863 6486 038
ABC-company E-skuvla AS---
Aftenskolen Høyres Studieforbund Region000
Akademiet Nettstudier1 8686581 210
Bank og finans, BI700360340
Campus NooA AS291217
eCademy AS32129292
Fagbokforlaget nettskole586288298
FOLK Bibelskole19127
Folkeuniversitetet nettstudier BA18117
Industriskolen---
Lazanor Connecting---
Luftfartsskolen AS60555
NKI fjernundervisning2 5161 4741 042
NKS nettstudier2 7685662 202
Norsk Nettskole16015145
OPK-instituttet nettstudier38812376
Scandinavian Language Training Institute---
Senter for eiendomsfag25316687
Stiftelsen Norges Byggskole---
Stiftelsen TISIP---
Studieforbundet næring og samfunn---

Tabell 4 
Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, fagfelt og kjønn. Skoleår

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, fagfelt og kjønn. Skoleår
2015-2016
Fullførte utdanninger
I altUnder 30 år30-49 år50 år eller eldre
I alt9 6865 0084 062616
Allmenne fag1 4471 20121729
Humanistiske og estetiske fag1 03346547890
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk62823135344
Samfunnsfag og juridiske fag54829222729
Økonomiske og administrative fag2 6551 0441 414197
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag60122031863
Helse-, sosial- og idrettsfag1 29289534156
Primærnæringsfag----
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 22056657579
Uoppgitt fagfelt2629413929
 
Allmenne fag
I alt1 4471 20121729
Menn517421888
Kvinner93078012921
 
Humanistiske og estetiske fag
I alt1 03346547890
Menn36817917118
Kvinner66528630772
 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
I alt62823135344
Menn5519333
Kvinner57321232041
 
Samfunnsfag og juridiske fag
I alt54829222729
Menn188908810
Kvinner36020213919
 
Økonomiske og administrative fag
I alt2 6551 0441 414197
Menn71425440654
Kvinner1 9417901 008143
 
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
I alt60122031863
Menn35811918653
Kvinner24310113210
 
Helse-, sosial- og idrettsfag
I alt1 29289534156
Menn2101712910
Kvinner1 08272431246
 
Primærnæringsfag
I alt----
Menn----
Kvinner----
 
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag
I alt1 22056657579
Menn1 11852852367
Kvinner102385212
 
Uoppgitt fagfelt
I alt2629413929
Menn120446412
Kvinner142507517

Tabell 5 
Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. Skoleår

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers alder, kjønn og bostedsfylke. Skoleår
2015-2016
KjønnAlder
MennKvinnerUnder 30 år30-49 år50 år eller eldre
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Hele landet3 6486 0381 8253 1831 5882 474235381
Østfold971984388441001010
Akershus4337291813132253422774
Oslo6147973044552592945148
Hedmark901944110832741712
Oppland101172471004467105
Buskerud2784911512541161981139
Vestfold1562647316772871110
Telemark1041694394586837
Aust-Agder35113850245835
Vest-Agder5614113683267116
Rogaland2715401433021112131725
Hordaland3596612153971272291735
Sogn og Fjordane591103658174369
Møre og Romsdal17633610919561130611
Sør-Trøndelag1523286917375132823
Nord-Trøndelag1431138863534228
Nordland18016186638582916
Troms - Romsa10917247625693617
Finnmark - Finnmárku649932412545713
Uoppgitt fylke171250961327211038

Tabell 6 
Nettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleår

Nettskoler, kursfullføring etter deltakers nivå og fagfelt. Skoleår
2015-2016
I altVideregående opplæringFagskoleutdanningUniversitets- og høgskoleutdanningAnnen videregående utdanning
Fagfelt i alt9 6861 8115933 5973 685
Allmenne fag1 4471 394--53
Humanistiske og estetiske fag1 033--211 012
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk628--527101
Samfunnsfag og juridiske fag548--309239
Økonomiske og administrative fag2 65514151 867372
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag6017102321171
Helse-, sosial- og idrettsfag1 29240961552270
Primærnæringsfag-----
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 220-15-1 205
Uoppgitt fagfelt262---262

Om statistikken

Statistikken gir tall for elever og studenter samt fullførte utdanninger på godkjente nettskoler.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Voksenopplæring: Voksenopplæring er opplæring som er spesielt tilrettelagt for voksne.

Fjernundervisning: Fjernundervisning er kjennetegnet av høy grad av fleksibilitet ved at lærer og elev kan kommunisere med hverandre uavhengig av tid og rom. Undervisningen kan organiseres på flere måter, f.eks. ved brev, telefon, telefaks, tv, video, datakonferanser eller via internett, og som oftest en kombinasjon av flere av disse alternativene. Undervisningen kan også omfatte støtteundervisning i form av sentrale eller regionale samlinger.

Godkjent nettskole: Nettskole som er godkjente av Kompetanse Norge etter Voksenopplæringsloven

Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF): NFF er et fellesorgan for godkjente fjernundervisningsinstitusjoner. NFF er medlem i den internasjonale organisasjonen for fjernundervisning - International Council for Distance Education (ICDE) - som har sitt sekretariat i Norge.


Emne: Emneinndelingen tar utgangspunkt i det faget utdanningstilbudet omhandler og ligger tett opp til det ordinære utdanningssystemet.


Nivå: Nettskolene har utdanningstilbud på grunnskole-, på videregående opplærings-, på fagskole- og universitets-/høgskolenivå. Skolene har også en rekke tilbud som ikke er rangert i forhold til nivå.


Fullført: Benyttes for alle som har fått vitnemål eller på annen måte fyller de krav som stilles til den som har gjennomgått vedkommende utdanning.

Standard klassifikasjoner

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble opprettet av SSB i 1970 og sist ble oppdatert i 2000 (NUS2000).

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Voksenopplæring, godkjente nettskoler
Emne: Utdanning

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utdanningsstatistikk

Regionalt nivå

Tallene publiseres på lands- og fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken om nettskoler publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Elev-/studentdata på utdanningstilbud med et omfang som er større enn 300timer rapporteres til OECD, UNESCO og Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

All nettskolestatistikk i SSB er lagret på forsvarlig og standardisert måte i samråd med bl.a. Datatilsynet.

Bakgrunn

Formål og historie

Hovedformålet med denne statistikken er å kartlegge og synliggjøre ulike sider ved opplæring arrangert av nettskolene. Statistikken tar sikte på å synliggjøre kursvirksomhetens omfang, kursnivå og emner, og å dokumentere alle utdanningsaktiviteter for elever og studenter på de godkjente nettskolene, og synliggjøre dette etter deltakernes kjønn og alder og bosted.

Statistikken er individbasert og bygger på data over den enkelte elev/student, det vil si at det er knyttet fødselsnummer til hver utdanningsaktivitet.

Statistikk om nettskoler er løpende f.o.m. høsten 2012.

Tidligere statistikk om frittstående fjernundervisningsinstitusjoners kursvirksomhet var summarisk statistikk og ble igangsatt f.o.m. rapporteringsåret 1998 og utgår fra 2011.

Brukere og bruksområder

Brukere av nettskolestatistikken er offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner, media, forskere og næringsliv. Sentrale brukere spesielt er Kunnskapsdepartementet (KD), Kompetanse Norge, Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) og de enkelte nettskolene.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken inngår i statistikken over voksenopplæringen i Norge. Alle data som gjelder kurs med et omfang som er over 300 timer legges inn i Nasjonal utdanningsdatabase (NUBB) og inngår i grunnlaget for statistikkene som lages med basis i NUDB.

Lovhjemmel

Data blir hentet inn med totrinnshjemmel etter Statistikklovens § 2-2 samt Lov om voksenopplæring (19.juni 2009 nr 95) og forskrift om studieforbund og nettskoler av 18. desember 2009 nr 1661 Kap 3 §14, Nettskoler

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring

Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer Datasettet fra nettskolene inneholder opplysninger om elever/studenter på alle tilbud nettskolene har, men det er bare elever på tilbud med et omfang på over 300 timer som omfattes av rettsakten

Produksjon

Omfang

Alle nettskoler som er godkjente av Kompetanse Norge etter Voksenopplæringsloven rapporterer til SSB. Dataene blir rapportert på individnivå med tilhørende opplysninger om utdanningstilbud for den enkelte elev/student. Innrapportering av dataene gjelder elever/studenter som deltar på et utdanningstilbud per 1.10. i skoleåret og elevens/studentens resultat fra forrige skoleårs utdanningstilbud.

Datakilder og utvalg

Data innhentes direkte fra hver enkelt nettskole.

Statistikken er basert på fulltelling for de godkjente nettskolene; det benyttes derfor ikke utvalg i denne statistikken. SSB har ingen oversikt over eventuelt ikke-godkjente skoler

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er utarbeidet filbeskrivelser som dataene leveres etter. Data tas fra skolens administrative system og leveres elektronisk til SSB.

Datafiler blir innhentet en gang i året og innrapportering skjer i etterkant av tellingstidspunktet 1. oktober.

Det gjennomføres maskinelle kontroller av nettskoledata etter mottak i Statistisk sentralbyrå. Disse omfatter fjerning av identiske dubletter, sjekk av variasjoner mellom årets og fjorårets datamateriale og tester av hvorvidt observasjoner har gyldige verdier på variablene i forhold til kravspesifikasjonen. Fødsels- og personnummer kontrolleres for gyldighet, og ugyldige/manglende nummer kontrolleres mot befolkningsbasen for å finne korrekte opplysninger.

Rapportering av fødselsnummer muliggjør at SSB kan påføre kjennemerker fra andre registre som for eksempel bostedsopplysninger og innvandreropplysninger. Det gjennomføres også kontroller under og etter revisjon og påføring av nye variable for å sikre at tilførte variable blir korrekt plassert og at det ikke oppstår feil i statistikkgrunnlaget som følge av selve bearbeidingen.

Statistikken er basert på opptellinger av antall registrerte elever/studenter per 1.10., samt avsluttede utdanningsaktiviteter foregående skoleår og resultater av disse.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke offentliggjør tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

SSB har produsert offisiell statistikk over fjernundervisningsinstitusjonenes kursvirksomhet fra 1998. Det er sammenlignbar statistikk på feltet fra dette tidspunktet og fram til 2011.

Fra 2011 ble nettskolestatistikken individbasert og kan ikke direkte sammenlignes med tidligere fjernundervisningsstatistikk. Nettskolestatistikken vil ha fokus på elevers/studenters deltakelse og resultater på de ulike utdanningstilbud mer enn på selve tilbudet. Det er utviklet nye tabeller fra 2012

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan være ulike feilkilder i statstikkmaterialet pga. feil eller mangelfulle opplysninger fra eleven/studenten. Feil kan også oppstå ved at opplysninger er feil eller ufullstendig registrert på skolene. Den sentrale kilde til usikkerhet og feil ved slike uttak er hvorvidt data i skolesystemene er av den karakter som er forutsatt gjennom spesifikasjonen for uttaket. Dersom det er uoverensstemmelser eller manglende forståelse av definisjonene av de opplysninger som ligger i kildesystemet, vil skjevheter som skyldes definisjoner forplante seg i datagrunnlaget for statistikken.
Det kan også oppstå feil ved koding av de data som hentes inn.
Data for resultater kan inneholde målefeil som følge av at registrering og kontroll av resultater fra kurs til en viss grad er avhengig av manuelle rutiner. Dette søkes korrigert gjennom sterk fokus på kvalitetssikring av disse opplysningene både i avgiversystemene og i forbindelse med mottak og revisjon av data.

Mindre relevant. Nettskolestatistikken er ikke basert på utvalgstrekking, og SSB forsøker så langt det er mulig å få med alle personer som statistikken per definisjon skal omfatte.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB