Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning i CO2-avgiften bidro til økte drivstoffkostnader

  I 1. kvartal 2017 er CO2 - og svovelavgift for første gang inkludert i kostnadsindeksen. Spesielt økningen i CO2-avgiften fra 2016 til 2017 bidro til å forsterke veksten i drivstoffkostnadene.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel
 • Flere innenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte 3,5 millioner innenlandsreiser i 1. kvartal 2017. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

  Artikkel
 • Færre hotellovernattingar i påskemånaden

  I april 2017 var det 1,5 million overnattingar ved norske hotell. Dette var 6 prosent færre enn i den same månaden i 2016.

  Artikkel
 • 11 omkom på veiene i mai

  I mai omkom 11 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 4 flere enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007–2016 har det i gjennomsnitt omkommet 15 personer i mai.

  Artikkel
 • Halvparten er tomkjøring

  Drosjene kjørte 52,8 prosent av alle kilometer med passasjer i 2016. Det var en nedgang på 0,2 prosent fra fjoråret og 0,6 prosent sammenlignet med 2014. 

  Artikkel
 • Økt driftsresultat for utenriks sjøfart

  Driftsresultatet for utenriks sjøfart viser fortsatt en positiv utvikling. I 2015 var det på 21,9 milliarder kroner, en økning på 10,3 prosent fra året før. Driftsmarginen lå på 14,6 prosent mot 13,7 prosent i 2014.

  Artikkel
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2016

   Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.   

  Publikasjon
 • Vanskelig jernbaneår

  Godsmengden transportert internt i Norge falt med 6,5 prosent, til under 10 millioner tonn i 2016. Samtidig stoppet mange års passasjervekst nesten helt opp grunnet streik i oktober.

  Artikkel
 • 135 drept, 656 hardt skadd

  I 2016 omkom 135 personer i 128 dødsulykker på norske veier. 656 personer ble hardt skadd. Dette var 18 flere omkomne enn i 2015, mens tallet på hardt skadde gikk ned med 37.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte i sjøfart

  Antall sysselsatte i bedriftene i sjøfartsnæringene gikk ned med nesten 1 120 personer fra året før, til 25 189 sysselsatte i 2015.

  Artikkel
 • Bråstopp på grunn av togstreiken

  Helt siden 2012 har stadig flere valgt å reise med tog. Men den stabile passasjerveksten for jernbanen stoppet i 2016. En snau måneds togførerstreik i NSB er den enkle forklaringen. 

  Artikkel
 • Økt omsetning for overnattings- og serveringsvirksomhetene i 2015

  I 2015 omsatte bedriftene i næringshovedområdet for 79 milliarder. Dette er en økning på nesten 5 milliarder, eller 6,6 prosent, sammenlignet med året før. 

  Artikkel
 • Flest utenlandske overnattinger i private hytter og feriehus i 2016

  I 2016 formidlet norske hytteformidlere 1,06 millioner overnattinger i private hytter og feriehus i Norge. Utlendinger stod for 72 prosent av overnattingene.

  Artikkel
 • Apriltrafikken krevde syv liv

  I april omkom syv personer i veitrafikken. Dette er to færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 11 personer i april.

  Artikkel