255769
/transport-og-reiseliv/statistikker/skipute/aar
255769
Positiv utvikling for utenriks sjøfart i 2014
statistikk
2016-05-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
skipute, Driftsundersøkelse for sjøfart, bruttofrakter, driftskostnader, tidsfrakter, bareboatfrakter, reisefrakter, linjefrakterSjøtransport, Transport og reiseliv
true
Statistikken viser skipstypenes inntekter og kostnader fordelt etter type inntekt/utgift. I 2014 hadde utenriks sjøfart et driftsresultat på 19,9 milliarder kroner.

Driftsundersøkelse for sjøfart2014

Statistikken er basert på foretakstall fra næringen sjøfart.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Positiv utvikling for utenriks sjøfart i 2014

I 2014 utgjorde driftsresultatet for utenriks sjøfart 19,9 milliarder kroner, som er en økning på 13 prosent fra året før. Driftsmarginen var på 14 prosent i 2014, men 13 prosent i 2013.

Foretak i utenriks sjøfart. Inntekter og kostnader (mill. kr)
2014Endring, prosent
2013 - 20142010 - 2014
Inntekter
Befraktning gods72 735,310,327,8
Linjefrakter pax-transport4 855,34,920,2
Tidsfrakter45 746,24,330,8
Bareboatfrakter9 760,919,4225,2
Kommisjon inkludert pooladministrasjonsinntekt11 535,326,595,1
 
Kostnader
Reisebestemte kostnader og bunkers36 328,610,733,9
Tidsfrakter betalt19 216,516,07,0
Bareboatfrakter betalt3 492,0-33,99,4
Andre kostnader65 735,810,3127,6
 
Driftsresultater19 860,313,5-17,3

Utenriks sjøfart består av foretak i fire næringsundergrupper:

- utenriks sjøfart med passasjerer

- utenriks sjøfart med gods

- slepebåter

- forsyning/andre sjøtransporttjenester for offshore.

Bruttofraktene inkludert kommisjon og managementhonorarer for utenriks sjøfart var på 144,6 milliarder kroner i 2014 mot 131,8 milliarder året før.

Bareboatfrakter fra norske befraktere øker mest

Bareboatfrakter fra norske befraktere ble tilnærmet fordoblet og utgjorde 4,4 milliarder kroner i 2014. Samme år økte fraktinntekten fra utleie av skip med mannskap fra utenlandske befraktere og reisefrakter med henholdsvis 25 og 9 prosent. Inntekten fra linjefrakt av gods gikk opp med 26 prosent, til 16,3 milliarder i 2014.

Vekst for bulkskipene

Bulkskip økte sine fraktinntekter med 32 prosent fra 2013 til 2014, og inntektene endte på 24,4 milliarder kroner. Denne skipstypen stod for 19 prosent av totale bruttofrakter i 2014. Fraktinntekten fra stykkgodsskipene, som samme år stod for 26 prosent av totale bruttofrakter, gikk opp med 10 prosent til 32,5 milliarder kroner. Tankskip hadde en reduksjon i inntektene på 14 prosent.

Økte reiseavhengige kostnader inklusive bunkers

Mens totale inntekter økte med 10 prosent, var veksten i totale kostnader på 9 prosent til 124,8 milliarder kroner i 2014. Kostnadene til bunkers og andre reiseavhengige kostnader økte med henholdsvis 5 og 17 prosent fra 2013 til 2014. Kostnader til leie av utenlandske skip med mannskap økte med 24 prosent, til 14,3 milliarder kroner i 2014. Kostnader til leie av norske skip med mannskap falt derimot med 3 prosent, til 4,9 milliarder kroner. Totalt gikk kostnadene til leie av skip uten mannskap, bareboat, ned med 34 prosent.

Vekst for innenriks sjøfart

Innenriks sjøfart består av foretak i tre næringsundergrupper:

- innenlandske kystruter med passasjerer

- innenriks sjøfart med gods

- kysttrafikk ellers med passasjerer.

I 2014 var omsetningen for innenriks sjøfart på 11,9 milliarder kroner mot 10,8 milliarder kroner i 2013. Dette innebærer en økning på 11 prosent. Innenriks godstransport og bilferjer hadde størst omsetningsøkning i 2014, henholdsvis 31 og 7 prosent mer enn året før. Omsetningen for innenriks passasjertransport falt med nesten 800 millioner kroner sammenlignet med 2013. 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB