245927
245927
Nytt rekordår for hotellovernattingar
statistikk
2017-02-13T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
overnatting, Overnattingar, hotell, hyttegrender, campingplassar, vandrarheimar, gjestene sin nasjonalitet, kapasitetsutnytting, sengeplassar, hotellrom, romprisar, omsetning, ferieovernattingar, kursovernattingar, yrkesovernattingar, SvalbardReiseliv, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
true

Overnattingardesember 2016

Statistikken som skulle publiseres 28. mars 2017 er utsatt på ubestemt tid.

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Nytt rekordår for hotellovernattingar

I fjor var det 22,6 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er som venta eit nytt rekordår og 4 prosent høgare enn 2015 som var førre rekordår.

Overnattingar etter overnattingsmåte
Desember 2016Overnattingar hittil i år
Overnattingar i altNorske overnattingarUtenlandske overnattingarDesember 2016
Overnattingar i alt1 432 6061 073 073359 53333 114 132
 
Hotell og liknande overnattingsbedrifter1 182 939901 414281 52522 623 150
Campingplassar120 479106 57213 9077 490 969
Hyttegrender119 15958 25560 9042 642 990
Vandrarheimar10 0296 8323 197357 023
Figur 1. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestane sitt bustadland

Talet på utanlandske hotellovernattingar gjekk opp med 10 prosent samanlikna med 2015 og utgjorde i alt 6,6 millionar. Av dei utanlandske overnattingane var svenskar igjen i fleirtal med 805 000 overnattingar. Deretter kjem tyskarar og britar med høvesvis 731 000 og 653 000 overnattingar. Med 103 000 fleire overnattingar, ein auke på 38 prosent, har kinesarar igjen den største absolutte auken i talet på overnattingar samanlikna med 2015. Norske overnattingar gjekk i same periode opp 2 prosent til 16 millionar.

Talet på overnattingar i samband med ferie- og fritid dominerer med 52 prosent av overnattingane i 2016. Det svarer til ein oppgang på 6 prosent frå 2015. Kurs- og konferanseovernattingar og yrkesovernattingar steig med høvesvis 5 og 2 prosent.

Samanlikna med 2015 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 4 prosent, frå 13,2 milliardar kroner til 13,7 milliardar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 6 kroner eller 1 prosent høgare i 2016 enn i 2015.

1,2 millionar overnattingar i desember

I desember 2016 var det i underkant av 1,2 million overnattingar på hotella, ein oppgang på 4 prosent frå desember 2015. Norske og utanlandske overnattingar steig med høvesvis 4 og 3 prosent.

Sett i høve til november 2015 gjekk losjiomsetninga på hotella opp med 3 prosent, frå 698 millionar til 717 millionar kroner. Gjennomsnittsprisen per rom var 891 kroner i desember 2016, som er om lag 1 prosent høgare enn desember 2015.

Fleire campingovernattingar

  • 7,5 millionar overnattingar i 2016
  • 5 prosent oppgang sidan 2015
  • Norske overnattingar gjekk opp 3 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 13 prosent

Fleire overnattingar på hyttegrendene

  • 2,6 millionar overnattingar i 2016
  • 5 prosent oppgang sidan 2015
  • Norske overnattingar gjekk opp 2 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 8 prosent

Fleire overnattingar på Svalbard

  • 140 000 overnattingar på Svalbard i 2016
  • 9 prosent oppgang sidan 2015

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB