268727
/transport-og-reiseliv/statistikker/kv_statres/aar
268727
Trafikkvekst for sjøtrafikksentralene
statistikk
2016-09-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kv_statres, Kystverkets virksomhetSjøtransport, Transport og reiseliv
true
Statistikken viser hvor mye ressurser Kystverket bruker og hva dette gir av aktiviteter og tjenester. Trafikkvekst for sjøtrafikksentralene og flere lospliktige seilaser av navigatør med farledsbevis.

Kystverkets virksomhet2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Trafikkvekst for sjøtrafikksentralene

Horten sjøtrafikksentral ga mer enn 114 200 seilingsklareringer i 2015. Det er en vekst på 10 prosent fra 2014. Antall seilingsklareringer for sjøtrafikksentralene under ett økte med litt over 2 prosent til 368 600.

Kystverket - StatRes, hovedtall
2015
2014 - 2015
Aktiviteter og tjenester
Seilingsklareringer368 5932,1
Lospliktige seilaser116 3141,4
Lospliktige seilaser med los ombord41 946-5,6

Horten sjøtrafikksentral var til og med 30. september 2015 satt til å overvåke og regulere skipstrafikken i farvannet fra Færder og inn til Spro/Steilene på Nesodden. Ansvaret for farvannet innenfor dette området var tidligere lagt til Oslo havn trafikksentral. 1. oktober 2015 overtok Horten sjøtrafikksentral overvåkingen av Oslo havn. Utvidelsen tilsvarte om lag 10 000 flere seilingsklareringer i løpet av perioden oktober–desember 2015. Dette forklarer stort sett hele veksten i antall seilingsklareringer i Horten sjøtrafikksentral for 2015.

Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland, som overvåker trafikken fra Bømlafjorden i nord til Jærens Rev i sør, er fortsatt sjøtrafikksentralen med flest seilingsklareringer med nesten 152 000 i 2015. Dette tilsvarer 41 prosent av samtlige seilingsklareringer, men var likevel en nedgang på drøyt 2 prosent fra 2014. For både Brevik og Fedje sjøtrafikksentral var det liten endring i antall seilingsklareringer fra 2014 til 2015.

Drøyt 116 000 lospliktige seilaser

Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard). Antall lospliktige seilaser har økt jevnt og trutt de senere årene, fra 94 000 i 2010 til 116 300 i 2015. Dette er en vekst på nesten 24 prosent. Veksten i 2015 var moderat med knapt 1,5 prosent. Vestlandet var som vanlig sjøtrafikkavdelingen med flest lospliktige seilaser med drøyt 25 800 i 2015. Dette var likevel en nedgang på nesten 4 prosent fra året før, men sammenlignet med 2010 var det 20 prosent flere lospliktige seilaser i 2015 i denne sjøtrafikkavdelingen. Oslofjorden sjøtrafikkavdeling hadde størst vekst i antall lospliktige seilaser i 2015 med drøyt 14 prosent til 14 600.

Farledsbevis en stadig større del av lospliktige seilaser

En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta losplikten. Mens tallet på seilaser med los om bord har vært relativt konstant etter 2010, er det veksten i bruken av navigatører med farledsbevis som står for veksten i lospliktige seilaser i alt. I 2010 utgjorde seilaser med navigatør med farledsbevis 49 prosent av samtlige lospliktige seilaser. I 2015 var andelen økt til 63 prosent eller nesten 73 000 seilaser. Dette var en økning fra 2014 på 7 prosent.

Utover farledsbevis ble losplikten langs kysten oppfylt med 41 900 seilaser med loser og 1 400 dispensasjoner. Dette var en reduksjon fra 2014 på henholdsvis 5 og 36 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB