Aldri har trafikken krevd så få liv i årets tre første måneder

Publisert:

20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år, viser nye tall fra statistikken Veitrafikkulykker med personskade. Det er 11 færre enn samme periode i fjor, og aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal.

Tallene for drepte har vist en gledelig utvikling de siste 40 årene. I første kvartal fra 1977 – 2016 har i gjennomsnitt 62 personer omkommet i trafikken hvert år. I siste tiårsperiode fra 2007 til 2016 har det i gjennomsnitt omkommet 38 personer i årets tre første måneder. En sammenlikning av tallene på omkomne i trafikken for 1. kvartal tilbake til 1977, viser at det omkom flest i 1978 med 87. På 80- og 90-tallet sank dette til 80 og 70 personer. Det er store svingninger i tallene i perioden, og det er først litt ut på 2000-tallet at vi ser en betydelig nedgang.

Figur 1. Personer drept i trafikken

Mars Januar-februar
2007 9 35
2008 21 39
2009 11 27
2010 15 26
2011 12 29
2012 8 31
2013 11 23
2014 9 23
2015 10 13
2016* 8 23
2017* 8 12

8 trafikkdrepte i mars

I løpet av mars i år omkom 8 personer i veitrafikkulykker, tilsvarende som i mars i fjor. Alle de omkomne var menn. Av disse var 4 bilførere, 1 mopedist, 2 syklister og 1 var fotgjenger.

 

Kontakt