Alt innhold for området teknologi og innovasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Private breibandsabonnement blir endå raskare

  Private breiband i Noreg har ei medianhastigheit som er 56 prosent raskare enn for eit år sidan. Talet på private breibandsabonnement har òg overstige 2 millionar det siste året. 

  Artikkel
 • Forsker og utvikler for 29,5 milliarder

  Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 29,5 milliarder kroner i 2016. Dette er en vekst på 6 prosent sammenlignet med 2015. Målt i faste priser var veksten nesten 4 prosent.

  Artikkel
 • Liten nedgang for IKT

  IKT-næringene hadde samlet sett en svak nedgang i omsetning og sysselsetting fra 2015 til 2016. Omsetningen gikk ned med 0,2 prosent til rundt 235,3 milliarder, og antall sysselsatte falt med 0,3 prosent til 95 031.

  Artikkel
 • FoU i næringslivet vokser videre

  Næringslivet brukte om lag 29,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU) i 2016. Dette er 6,2 prosent høyere sammenliknet med 2015. Målt i faste priser er økningen på 3,8 prosent.

  Artikkel
 • Bruker sosiale medier til omdømme og rekruttering

  Staten og næringslivet benytter sosiale medier særlig til omdømmeutvikling. 3 av 4 statlige virksomheter og 3 av 5 foretak i næringslivet bruker sosiale medier som hjelp til rekruttering.

  Artikkel
 • Handler privat innkvartering på nett

  Én av ti mellom 16 og 79 år har brukt nettsted eller app til å ordne innkvartering fra en annen privatperson det siste året. For transporttjenester er andelen omtrent den samme.

  Artikkel
 • Ni av ti surfer på nettet hver dag

  90 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett daglig. To av tre bruker sosiale medier hver dag eller nesten hver dag.

  Artikkel
 • Moderat økning i innovasjonsinvesteringene

  Foretakene omfattet av den norske innovasjonsundersøkelsen rapporterer å ha investert 64,8 milliarder kroner i utvikling og introduksjon av nye eller vesentlig forbedrede produkter og prosesser i 2016. Dette er om lag 5 milliarder høyere enn i 2014.

  Artikkel
 • Halvparten av norske føretak kjøper nettskytenester

  Nettskytenester er i vekst, og 48 prosent av føretaka med minst ti sysselsette kjøper no nettskytenester. Delen er opp frå 40 prosent i 2016 og 29 prosent i 2014.

  Artikkel
 • 14 prosent flere patentsøknader i 2016

  Patentstyret mottok 2062 patentsøknader i 2016. Antall søknader er på sitt høyeste nivå siden 2009.

  Artikkel
 • 6 av 10 mottatte fakturaer i kommunene er EHF

  59 prosent av fakturaene norske kommuner mottok i 2016 var EHF-faktura, og det er de store kommunene som leder an.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel
 • Nærmare 2 millionar faste private breiband i Noreg

  Det var 1 976 000 private breiband i Noreg første kvartal 2017, ein auke på 62 000 det siste året. Eit typisk privat breiband er 23 prosent raskare enn for eit år sidan. 

  Artikkel
 • Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

  Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.

  Artikkel
 • Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en

  Seks av ti nordmenn mellom 16 og 34 år har gode digitale ferdigheter. I aldersgruppen 55-74 år er andelen under halvparten så stor. Kvinner har mer erfaring med sosiale medier som Facebook, mens menn er mer vant til å løse oppgaver digitalt.

  Artikkel