Alt innhold for området teknologi og innovasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ni av ti surfer på nettet hver dag

  90 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år bruker internett daglig. To av tre bruker sosiale medier hver dag eller nesten hver dag.

  Artikkel
 • Moderat økning i innovasjonsinvesteringene

  Foretakene omfattet av den norske innovasjonsundersøkelsen rapporterer å ha investert 64,8 milliarder kroner i utvikling og introduksjon av nye eller vesentlig forbedrede produkter og prosesser i 2016. Dette er om lag 5 milliarder høyere enn i 2014.

  Artikkel
 • Halvparten av norske føretak kjøper nettskytenester

  Nettskytenester er i vekst, og 48 prosent av føretaka med minst ti sysselsette kjøper no nettskytenester. Delen er opp frå 40 prosent i 2016 og 29 prosent i 2014.

  Artikkel
 • 14 prosent flere patentsøknader i 2016

  Patentstyret mottok 2062 patentsøknader i 2016. Antall søknader er på sitt høyeste nivå siden 2009.

  Artikkel
 • Næringslivet sender 6 av 10 fakturaer elektronisk

  62 prosent av fakturaene som næringslivet sendte i løpet av 2016, var på elektronisk format. I norske kommuner var 59 prosent av behandlede fakturaer elektroniske.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel
 • Nærmare 2 millionar faste private breiband i Noreg

  Det var 1 976 000 private breiband i Noreg første kvartal 2017, ein auke på 62 000 det siste året. Eit typisk privat breiband er 23 prosent raskare enn for eit år sidan. 

  Artikkel
 • Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

  Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.

  Artikkel
 • Unge og høyt utdannede er flinkest foran PC-en

  Seks av ti nordmenn mellom 16 og 34 år har gode digitale ferdigheter. I aldersgruppen 55-74 år er andelen under halvparten så stor. Kvinner har mer erfaring med sosiale medier som Facebook, mens menn er mer vant til å løse oppgaver digitalt.

  Artikkel
 • Omsetningsvekst for informasjon og kommunikasjon

  Bedriftene i næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon omsatte for 228,3 milliarder kroner i 2015, som er 4 prosent mer enn i 2014. Verdiskapningen, målt ved bearbeidingsverdi, var 103,2 milliarder samme år.

  Artikkel
 • Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter

  Nesten halvparten av oss har gode digitale ferdigheter. I Europa er bare Danmark og Luxembourg bedre. Ni av ti nordmenn sender regelmessig e-post, og like mange bruker nettbank.

  Artikkel
 • Hvert femte norske foretak har ansatt egne IKT-spesialister

  19 prosent av de norske foretakene har én eller flere IKT-spesialister ansatt i 2016. Dette er på nivå med gjennomsnittet i EU. Andelen er betydelig større blant de store foretakene.

  Artikkel
 • IKT-investeringer vil redusere bemanningen i staten

  I 2017 svarte én av tre statlige virksomheter at de planlegger å redusere antall ansatte som følge av investeringer i IKT. Særlig innenfor sykehustjenester forventes denne effekten.

  Artikkel
 • Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

  Gjennomsnittshastigheten på private faste bredbånd har økt fra 5,0 Mbit/s i 4. kvartal 2008 til 47,0 Mbit/s i samme kvartal 2016. Antall bredbånd per 100 husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84.

  Artikkel
 • FoU i norsk næringsliv 1970-2014

  Rapporter 2017/01

  Hvor mye satser egentlig norsk næringsliv på forskning og utvikling (FoU)? I en tid der vi skal finne noe å leve av etter oljen, er kanskje dette spørsmålet viktigere enn noen gang. I denne rapporten belyser SSB norsk FoU-aktivitet fra 1970 og fre...

  Publikasjon