257880
257880
Flere bruker offentlige digitale tjenester
statistikk
2016-09-21T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Offentlig sektor
no
iktbruks, Bruk av IKT i staten, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronisk kommunikasjon, elektronisk saksbehandling, elektroniske tjenester, elektroniske skjemaer, internettbruk, IT-systemer, IT-strategi, sikkerhetsløsningerOffentlig forvaltning , Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon, Offentlig sektor
true

Bruk av IKT i staten2016

En enhet som rapporterer på vegne av underenheter (regionale og lokale enheter, spesialenheter) telles samlet som én virksomhet i undersøkelsen, uavhengig av antall underenheter.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Flere bruker offentlige digitale tjenester

Digitalisering kan gi økt produktivitet i offentlig sektor og effektivisere kontakten med innbyggerne og næringslivet. Halvparten av statlige virksomheter opplever at IKT-prosjekter øker bruken av digitale tjenester. Omtrent samme andel har en oppdatert strategi for digitalisering av tjenester.

Stor grad av endring som følge av IKT-prosjekter (prosent)12
Prosent av statlige virksomheter
20152016
1Stor grad: andel som har rapportert "ganske stor grad" og "svært stor grad" er summert
2IKT-prosjekter de siste to årene.
Økt kvalitet på virksomhetens tjenester6463
Etablert nye tjenester4855
Raskere saksgang/kortere svartid4245
Økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger4148
Bedre samhandling med andre virksomheter4246
Mer robust og sikker infrastruktur6666
Bedre beslutningsgrunnlag3833
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester2126
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner5253
Redusert bemanning45
Figur 1. Bruk av nettskytjenester i staten, etter næring. 2016

Investering i IKT gir gevinst for brukere av statens digitale tjenester. I 2016 opplyste 48 prosent av virksomhetene at de siste to års IKT-prosjekter i stor grad har resultert i økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger for brukere. Det er en økning på 7 prosentpoeng fra året før. 55 prosent av virksomhetene har i stor grad etablert nye tjenester som følge av IKT-prosjekter. 

Videre opplyser 75 prosent av statlige virksomheter at de forventer at økningen skal fortsette når de innfører nye IKT-systemer. Størst andel med slike forventinger har virksomheter innenfor høyere utdanning, hvor 95 prosent venter en økning. 

Økt digitalisering av innbyggertjenester

64 prosent av statlige virksomheter har en IKT-strategi som er oppdatert i løpet av de siste fire årene. For 26 prosent av disse er det ikke relevant å tilby digitale tjenester til innbyggerne. 52 prosent av virksomhetene med oppdatert IKT-strategi har digitalisering av tjenester til innbyggere som en del av strategien, mens 31 prosent har en strategi for digitalisering av tjenester til næringslivet. 

Mindre ressursproblemer til utvikling av digitale tjenester

Halvparten av de statlige virksomhetene opplever fortsatt at det i stor grad er vanskelig å frigjøre ressurser til utvikling av digitale tjenester, men andelen som opplever dette, er redusert med 6 prosentpoeng siden i fjor. 71 prosent av virksomhetene innenfor høyere utdanning oppgir at ressursproblemer i stor grad hindrer utvikling av tjenester. 

Det ser også ut til å være forbedringer i felles offentlige løsninger og infrastruktur. I 2016 svarer 32 prosent av virksomhetene at de opplever at slik manglende samordning hindrer utvikling av digitaliserte tjenester. Dette er 8 prosentpoeng færre enn året før. 64 prosent av virksomhetene innenfor sykehustjenester har fortsatt en stor utfordring knyttet til mangler i felles offentlige løsninger og infrastruktur. Det er likevel en betydelig nedgang fra året før, hvor 81 prosent i denne næringshovedgruppen opplevde slike utfordringer. 

Seks av ti benytter nettskytjenester

Andelen som bruker nettskytjenester i staten, har økt fra 53 prosent av virksomhetene i 2015 til 60 prosent året etter. Det har særlig vært økning i bruk av lagringsverktøy, i tillegg til intern og ekstern kommunikasjon i skyen. Andelen er på henholdsvis 56 og 55 prosent, mot 41 og 38 prosent året før. Blant de minste virksomhetene, med under 100 ansatte, benytter 62 prosent seg av lagringsverktøy, og nesten 70 prosent bruker skyen til kommunikasjon.1

Universitet og høgskoler er ivrige brukere av nettskyen. I næringshovedgruppen undervisning i høyere utdanning opplyste alle virksomhetene at de bruker én eller flere slike tjenester. 81 prosent benytter skyen som lagringsverktøy, og 86 prosent benytter den i intern og ekstern kommunikasjon. 

Undersøkelsen viser også at mange flere i staten ser nytten av å bruke skyen som virtuelle møterom. Halvparten av de statlige virksomhetene benytter seg av skyen som virtuelt møterom i 2016. Dette er en økning på 13 prosentpoeng fra året før, og andelen som bruker skyen som møterom, øker med størrelsen på virksomheten. 

Det er større andel i staten som bruker nettskytjenester enn i næringslivet. Undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet slår fast at 40 prosent av foretakene i næringslivet kjøper nettskytjenester.

1 Tall fordelt på sysselsetting ble oppdatert i Statistikkbanken 21. september kl. 20.00.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB