284928
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/foun/aar-endelige
284928
Fortsatt sterkere vekst i norsk FoU enn i EU
statistikk
2017-02-17T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
foun, Forskning og utvikling i næringslivet, FoU-personale, FoU-årsverk, innkjøpt FoU, FoU-finansiering, FoU-tjenesterForskning og innovasjon i næringslivet , Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Teknologi og innovasjon
true
Statistikk over forskning og utvikling (FoU) i næringslivet kartlegger næringslivets FoU-innsats. Statistikken dekker kostnader, personell, finansiering, type FoU mv.

Forskning og utvikling i næringslivet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

6,4 %

flere FoU-årsverk

Forskning og utvikling i næringslivet
20152014 - 2015
Alle foretak (10+ sysselsatte)
NivåProsentandelerEndring i prosent
Kostnader til egenutført FoU (mill.kr)27 782,410012,0
Næring
Industri10 091,93610,9
Tjenesteyting14 529,95213,5
Andre næringer3 160,6118,8
Foretakenes størrelse
10-49 sysselsatte7 346,026
50-99 sysselsatte3 129,311
100-199 sysselsatte2 986,511
200-499 sysselsatte3 091,611
500 sysselsatte og over11 229,040
 
FoU-årsverk (antall)19 0876,4
 
Kostnader til innkjøpt FoU (mill.kr)6 780,87,2

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (10+ sysselsatte). Tre siste årene.
Egenutført FoU (mill.kr)Innkjøpt FoU (mill.kr)FoU-årsverk (antall)
201320142015201320142015201320142015
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt22 556,924 801,927 782,46 131,86 327,96 780,816 37117 93219 087
10-19 sysselsatte2 377,72 620,82 845,0484,1491,5543,32 0202 2792 504
20-49 sysselsatte3 078,33 365,54 500,9395,4537,6768,52 6482 9713 486
50-99 sysselsatte2 664,12 541,43 129,3605,8495,0495,72 2672 1332 422
100-199 sysselsatte2 525,12 942,92 986,5307,9501,9499,52 0532 2932 265
200-499 sysselsatte1 953,62 849,73 091,61 116,51 182,81 284,61 3542 0192 040
500 sysselsatte og over9 958,110 481,711 229,03 222,13 119,13 189,16 0306 2376 369
C Industri8 372,09 101,310 091,91 478,41 741,22 045,96 2516 6517 076
10-19 sysselsatte497,5522,3632,8107,6128,3233,3371376489
20-49 sysselsatte795,6998,11 248,496,4166,7206,1709793951
50-99 sysselsatte907,2779,2771,2238,8109,885,7753675643
100-199 sysselsatte1 499,71 585,51 655,4127,0227,5272,81 2561 3071 310
200-499 sysselsatte1 006,31 285,41 307,0434,3512,6473,1754961971
500 sysselsatte og over3 665,83 930,94 477,1474,3596,4775,02 4082 5392 712
G-N Tjenesteyting11 412,912 796,114 529,92 078,12 183,22 331,88 6549 76710 495
10-19 sysselsatte1 759,41 990,32 076,0335,7321,9279,51 6041 8471 933
20-49 sysselsatte2 034,32 091,02 891,7230,5329,0488,71 8261 9882 363
50-99 sysselsatte1 482,21 434,91 906,2248,5232,4294,01 3051 2561 498
100-199 sysselsatte883,01 123,81 155,698,9199,1163,7707858864
200-499 sysselsatte757,21 343,81 590,8255,3216,6426,1498937983
500 sysselsatte og over4 496,84 812,44 909,5909,0884,3679,72 7142 8812 855
A, B, D-F Andre næringer2 771,92 904,53 160,62 575,32 403,52 403,11 4661 5141 516
10-19 sysselsatte120,8108,2136,240,741,430,5455683
20-49 sysselsatte248,4276,3360,868,441,973,7112189173
50-99 sysselsatte274,7327,4452,0118,5152,9116,1209202282
100-199 sysselsatte142,4233,7175,582,075,363,09012891
200-499 sysselsatte190,1220,5193,7426,9453,6385,410212186
500 sysselsatte og over1 795,51 738,41 842,31 838,81 638,41 734,4909818802

Tabell 2 
Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.

Kostnader til egenutført og innkjøpt FoU, FoU-personale og FoU-årsverk etter næring (10+ sysselsatte). Millioner kroner og antall. To siste årene.
Egenutført FoU (mill. kr)Innkjøpt FoU (mill. kr)FoU-personale (antall)FoU-årsverk (antall)
20142015201420152014201520142015
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt24 801,927 782,46 327,96 780,828 15331 06817 93219 087
A03 Fiske, fangst og akvakultur522,9734,985,599,2650851293311
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 948,81 757,92 086,72 035,01 2141 158876789
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 927,41 723,72 083,22 029,01 1761 101861768
C Industri9 163,010 107,61 733,82 039,810 53111 7686 6747 009
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri734,61 057,4193,2190,11 0861 597582633
C13 Tekstilindustri55,263,18,74,01041143943
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri14,715,52,20,527402220
C16 Trelast- og trevareindustri56,886,39,114,41762625682
C17 Papir- og papirvareindustri126,7123,812,36,4170160123114
C18 Trykking, grafisk industri37,444,32,02,088962942
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri944,4947,8417,3472,5925919804798
C21 Farmasøytisk industri341,5330,2262,8343,8263237257218
C22 Gummivare- og plastindustri142,4152,816,214,0191249102119
C23 Mineralproduktindustri106,499,536,830,52161938581
C24 Metallindustri306,3514,5110,8101,0478567277356
C25 Metallvareindustri1 193,91 358,168,968,59261 191601717
C26 Data- og elektronisk industri1 815,01 953,5172,7254,71 8111 8361 5271 599
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr366,1388,110,516,8352337299328
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter972,81 041,4125,3214,3941964803825
C27 Elektroteknisk industri562,1531,5122,693,1568554423408
C28 Maskinindustri1 400,51 356,284,9187,21 4291 494820858
C29 Motorkjøretøyindustri279,8169,444,542,8322242222157
C30 Transportmiddelindustri ellers574,7713,661,785,11 1991 368310349
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer553,7691,459,282,71 1241 294293329
C31 Møbelindustri157,1143,66,821,3202193130127
C32 Annen industri129,2163,680,175,01061319289
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr184,2283,120,332,9242326173198
D35 Kraftforsyning137,3163,1199,2183,82682939596
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon89,9138,917,426,91842465365
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet206,3241,739,163,4384549203238
G-N Tjenesteyting12 733,714 638,32 166,22 332,614 92216 2029 73810 578
G46 Agentur- og engroshandel760,1786,6213,5203,11 2481 170657631
H49-H53 Transport og lagring202,8384,477,498,4214466108198
J58 Forlagsvirksomhet1 896,52 462,8190,9251,22 4753 0781 7332 200
J58.2 Utgivelse av programvare1 709,32 242,1157,1211,02 2132 7471 5722 027
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting31,326,01,00,5119844928
J61 Telekommunikasjon819,9985,364,097,0707745499556
J62 IT-tjenester3 608,74 204,5178,5186,34 1074 5692 8873 126
J63 Informasjonstjenester296,0294,732,034,6492426324271
K64-K66 Finansiering og forsikring1 387,91 405,5558,7682,81 1491 132887844
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning232,4261,018,617,2310420133173
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 549,12 793,0524,4401,42 9693 0291 7441 855
M72 Forskning og utviklingsarbeid598,5620,0206,4311,0616544456381
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet291,8326,58,311,3407386224254
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting58,788,092,537,91101533860

Tabell 3 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring og størrelse på foretak (5+ sysselsatte). Millioner kroner
2015
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe
A-N Næringslivet totalt (5+ sysselsatte)30 188,428 285,918 733,33 113,46 439,21 902,5
A-N Næringslivet totalt (10+ sysselsatte)27 782,426 034,517 312,22 792,25 930,11 748,0
5-9 sysselsatte2 406,02 251,41 421,2321,1509,1154,5
10-19 sysselsatte2 845,02 698,71 914,5273,8510,3146,4
20-49 sysselsatte4 500,94 233,42 848,6524,1860,7267,5
50-99 sysselsatte3 129,32 897,22 075,3273,7548,2232,1
100-199 sysselsatte2 986,52 836,82 039,2248,7548,9149,7
200-499 sysselsatte3 091,62 911,11 917,2366,5627,4180,5
500 sysselsatte og over11 229,010 457,36 517,31 105,42 834,6771,8
C Industri (5+ sysselsatte)10 540,99 590,06 420,5604,32 565,1950,9
C Industri (10+ sysselsatte)10 091,99 187,06 177,2559,02 450,8904,9
5-9 sysselsatte449,0403,0243,345,3114,446,0
10-19 sysselsatte632,8582,0386,659,0136,450,8
20-49 sysselsatte1 248,41 120,1741,288,4290,5128,3
50-99 sysselsatte771,2725,1508,835,7180,746,1
100-199 sysselsatte1 655,41 576,51 152,977,5346,178,9
200-499 sysselsatte1 307,01 187,5854,296,8236,5119,5
500 sysselsatte og over4 477,13 995,62 533,6201,51 260,5481,5
G-N Tjenesteyting (5+ sysselsatte)16 358,815 789,210 821,62 331,12 636,4569,6
G-N Tjenesteyting (10+ sysselsatte)14 529,914 066,09 704,02 072,12 289,9463,9
5-9 sysselsatte1 828,91 723,21 117,6259,0346,5105,7
10-19 sysselsatte2 076,02 004,21 469,5200,9333,871,8
20-49 sysselsatte2 891,72 815,91 983,7396,4435,875,8
50-99 sysselsatte1 906,21 796,91 320,8209,4266,7109,3
100-199 sysselsatte1 155,61 128,4804,6155,9168,027,2
200-499 sysselsatte1 590,81 556,3969,8259,6326,934,5
500 sysselsatte og over4 909,54 764,33 155,7849,9758,7145,2
A, B, D-F Andre næringer (5+ sysselsatte)3 288,72 906,71 491,2177,91 237,6382,0
A, B, D-F Andre næringer (10+ sysselsatte)3 160,62 781,51 430,9161,11 189,4379,2
5-9 sysselsatte128,0125,260,216,848,22,8
10-19 sysselsatte136,2112,458,513,940,023,8
20-49 sysselsatte360,8297,4123,839,2134,463,5
50-99 sysselsatte452,0375,3245,828,7100,876,7
100-199 sysselsatte175,5131,981,715,334,843,7
200-499 sysselsatte193,7167,393,210,064,126,5
500 sysselsatte og over1 842,31 697,3827,954,0815,3145,0

Tabell 4 
Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner

Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). MilIioner kroner
2015
Totale FoU-kostnaderFoU-driftskostnader i altAv dette:FoU-investeringskostnader
LønnskostnaderKostnader til innleid personaleAndre driftskostnader
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt27 782,426 034,517 312,22 792,25 930,11 748,0
A03 Fiske, fangst og akvakultur734,9577,1255,927,0294,2157,8
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 757,91 642,0840,551,5750,1115,9
B06, B09.1 Utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester1 723,71 614,3825,348,3740,8109,3
C Industri10 107,69 181,66 130,3560,72 490,6926,0
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 057,4906,1489,337,0379,8151,4
C13 Tekstilindustri63,154,635,02,217,48,5
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri15,514,911,42,11,50,6
C16 Trelast- og trevareindustri86,376,056,37,312,410,2
C17 Papir- og papirvareindustri123,8110,487,13,220,013,4
C18 Trykking, grafisk industri44,342,432,83,75,91,9
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri947,8907,4686,624,5196,340,4
C21 Farmasøytisk industri330,2315,8217,71,896,314,4
C22 Gummivare- og plastindustri152,8129,489,53,536,423,4
C23 Mineralproduktindustri99,592,063,74,124,27,5
C24 Metallindustri514,5398,2324,66,767,0116,3
C25 Metallvareindustri1 358,11 307,2617,161,5628,650,9
C26 Data- og elektronisk industri1 953,51 913,71 462,5154,0297,239,8
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr388,1384,4307,37,369,83,7
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter1 041,41 029,5759,8105,4164,312,0
C27 Elektroteknisk industri531,5505,4366,024,3115,126,0
C28 Maskinindustri1 356,21 129,7806,489,3234,0226,5
C29 Motorkjøretøyindustri169,4160,9120,49,331,28,4
C30 Transportmiddelindustri ellers713,6556,9307,548,3201,1156,7
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer691,4537,1293,943,4199,7154,3
C31 Møbelindustri143,6132,787,714,630,410,9
C32 Annen industri163,6161,077,649,134,32,6
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr283,1266,8191,014,361,516,3
D35 Kraftforsyning163,1156,690,038,927,66,6
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon138,981,552,314,015,257,4
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet241,7234,0179,721,433,07,7
G-N Tjenesteyting14 638,314 161,69 763,62 078,72 319,4476,7
G46 Agentur- og engroshandel786,6745,9498,8117,1129,940,8
H49-H53 Transport og lagring384,4325,4181,9104,539,059,0
J58 Forlagsvirksomhet2 462,82 410,01 868,6210,7330,652,8
J58.2 Utgivelse av programvare2 242,12 192,71 716,2175,6300,949,4
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting26,025,422,61,31,50,6
J61 Telekommunikasjon985,3962,1600,6192,9168,723,2
J62 IT-tjenester4 204,54 169,23 039,5552,7576,935,4
J63 Informasjonstjenester294,7291,2206,765,519,03,5
K64-K66 Finansiering og forsikring1 405,51 349,1688,1477,9183,256,4
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning261,0257,9187,65,065,33,1
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter2 793,02 619,01 839,8273,4505,9174,0
M72 Forskning og utviklingsarbeid620,0603,9352,349,4202,216,0
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet326,5316,3220,510,685,210,2
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting88,086,356,517,911,91,7

Tabell 5 
FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall

FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter næring (10+ sysselsatte). Antall
2015
FoU-personaleAv dette:FoU-årsverkAv dette:
Kvinnelig FoU-personaleFoU-personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-personale med doktorgradFoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning (inkl. doktorgrad)FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad
Næring (SN2007)
A-N Næringslivet totalt31 0686 47219 2362 05019 08713 0001 643
A03 Fiske, fangst og akvakultur8511952815631116344
B05-B09 Bergverksdrift og utvinning1 158250882285789650252
B06, B09.1 Utvinning av råolje og natrugass og utvinningstjenester1 101237853279768635247
C Industri11 7682 3726 1407497 0094 128621
C10-C11 Næringsmiddel- og drikkevareindustri1 5975555727063332652
C13 Tekstilindustri1142230043180
C14-C15 Beklednings-, lær- og lærvareindustri40311102090
C16 Trelast- og trevareindustri262850282171
C17 Papir- og papirvareindustri1605885161146215
C18 Trykking, grafisk industri961215042110
C19-C20 Petroleums-, kullvare- og kjemisk industri919365542204798476187
C21 Farmasøytisk industri2371291946121818159
C22 Gummivare- og plastindustri249241012119591
C23 Mineralproduktindustri19328721781358
C24 Metallindustri5671102727835617657
C25 Metallvareindustri1 1911214332771734622
C26 Data- og elektronisk industri1 8361821 3101431 5991 154130
C26.3 Prod. av kommunikasjonsutstyr337232521932824718
C26.5 Måle- og kontrollinstrumenter9641206285882553351
C27 Elektroteknisk industri554652812440821921
C28 Maskinindustri1 4941767924485850233
C29 Motorkjøretøyindustri24213872157622
C30 Transportmiddelindustri ellers1 3683349513634923014
C30.1 Bygging av skip og oljeplattformer1 2943259233432922014
C31 Møbelindustri19364922127772
C32 Annen industri13140102689674
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr326351491519810514
D35 Kraftforsyning2938023922967910
E36-E39 Vann, avløp og renovasjon246621371265384
F41-F43 Bygge- og anleggsvirksomhet54975240162381118
G-N Tjenesteyting16 2023 43711 31891010 5787 830703
G46 Agentur- og engroshandel1 1703575243763133426
H49-H53 Transport og lagring46674251141981326
J58 Forlagsvirksomhet3 0785642 082872 2001 56076
J58.2 Utgivelse av programvare2 7474351 854852 0271 43475
J59-J60 Film- og TV-prod., musikkutgivelse, radio- og fjernsynskringkasting842623028130
J61 Telekommunikasjon7451766425255648747
J62 IT-tjenester4 5697293 3871093 1262 41179
J63 Informasjonstjenester4266923532711553
K64-K66 Finansiering og forsikring1 1323317322484455011
M70 Hovedkontortjen. og adm. rådgivning4201393373317315426
M71 Arkitekter og tekniske konsulenter3 0296262 2903531 8551 459282
M72 Forskning og utviklingsarbeid544216460156381328117
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet386712963825420927
N82.9 Annen forretningsmessig tj.yting1535957360393

Tabell 6 
Totale FoU-utgifter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) i OECD-landene. Mill. dollar (PPS) og prosent (SÅ 186)

Totale FoU-utgifter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) i OECD-landene. Mill. dollar (PPS) og prosent (SÅ 186)
LandTotale FoU-utgifterTotale FoU-utgifter som andel av BNPNæringlivets FoU-utgifter som andel av BNP
201320142013201420132014
Østerrike11 918.5312 498.022,963,072,102,17
Belgia11 705,012 023,32,432,471,721,76
Canada26 303,825 813,61,691,610,850,80
Tsjekkia6 031,96 556,11,912,001,031,12
Danmark7 841,67 920,93,063,051,961,95
Finland7 321,77 050,83,293,172,262,15
Frankrike57 986,858 750,32,242,261,451,46
Tyskland102 573,0108 827,22,832,901,901,95
Hellas2 383,52 447,10,810,840,270,28
Ungarn3 322,83 389,21,401,370,970,98
Island259,0272,31,871,891,061,07
Irland3 361,93 402,41,541,491,131,11
Italia28 128,127 744,41,311,290,720,72
Japan162 347,2166 861,33,483,592,652,79
Korea68 051,572 266,84,154,293,263,36
Mexico10 053,411 682,70,500,54....
Nederland15 781,316 291,11,962,001,091,12
New Zealand1 902,8..1,15..0,54..
Norge5 608,45 764,41,651,710,870,92
Polen8 113,99 031,10,870,940,380,44
Portugal3 874,13 849,91,331,290,630,60
Slovakia1 227,81 360,30,830,890,380,33
Spania19 318,419 245,91,261,230,670,65
Sverige14 304,113 882,83,313,162,282,12
Tyrkia13 713,515 132,30,941,010,450,50
Storbritannia41 743,444 174,11,661,701,061,09
USA456 977,0..2,74..1,94..
       
EU28354 012,1365 775,41,931,951,211,23
EU15328 919,8338 796,32,072,091,321,34
Totalt OECD1 144 917,21 181 495,12,372,381,611,63

Om statistikken

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forskning og utviklingsarbeid er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap - herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn - og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Aktivitetene skal inneholde et generelt nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Et normalt konstruksjons- eller planleggingsarbeid som følger helt etablerte rutiner regnes ikke til FoU, heller ikke innføring av kjent etablert teknologi i virksomheten.

Definisjon av de viktigste kjennemerkene  
FoU-personale
omfatter alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, inkl. administrativt personale, kontor- og hjelpepersonale, både i og utenfor en FoU-avdeling.

FoU-årsverk
er det FoU-arbeid en person på heltid har utført i løpet av ett år.

Egenutført FoU (intern FoU)
er FoU utført av foretaket med eget personell. Kostnader til egenutført FoU omfatter lønnskostnader, kostnader til innleid FoU-personell, andre driftskostnader og investeringer til FoU-aktiviteten.

Innkjøpt FoU (ekstern FoU)
omfatter innkjøpte FoU-tjenester utført av andre enheter, som bransje-/forskningsinstitutter, andre norske/utenlandske foretak etc. Mottatte tjenester fra andre enheter i konsernet omfattes også.

 

Standard klassifikasjoner

De statistiske enhetene er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2 og ISIC Rev. 3.
  • Størrelsesklasse etter antall sysselsatte: 5-9 sysselsatte, 10-19, 20-49, 50-99, 100-199, 200-499 og over 499 sysselsatte
 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Forskning og utvikling i næringslivet
Emne: Teknologi og innovasjon

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for industri og FoU-statistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt, hovedtall på fylke og økonomisk region. Fylkesfordelte hovedtall finnes i statistikkbanken. Hovedtall på økonomisk region er tilgjengelig på forespørsel.

 

Hyppighet og aktualitet

Statistikken er årlig. Foreløpige tall blir publisert i oktober t+1. Endelige tall blir publisert i januar/februar t+2.

Endelige tall er mer detaljert på næring og region og gir ulike nedbrytinger av hovedvariable.

Den nasjonale FoU-statistikken blir publisert samtidig av SSB og NIFU. Se også avsnittene "Formål og historie" og "Sammenheng med annen statistikk" i kapittelet "Bakgrunn".

 

Internasjonal rapportering

Rapportering til OECD og Eurostat

 

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres permanent. For tilgang til mikrodata til forskningsformål, se http://www.ssb.no/omssb/tjenester-og-verktoy/data-til-forskning

 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med FoU-undersøkelsene er å kartlegge den nasjonale FoU-aktiviteten. FoU-undersøkelsen for næringslivet gjennomføres hvert år av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Norges forskningsråd som også hovedsakelig finansierer undersøkelsen. Undersøkelser om FoU-aktivitet i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsene og resultater er utarbeidet etter retningslinjer trukket opp av OECD i den såkalte "Frascati-manualen".

SSBs FoU-undersøkelse måler næringslivets kostnader til FoU, både FoU utført med eget personell og innkjøpte FoU-tjenester fra andre (forskningsinstitusjoner, andre foretak etc.), og også hvordan FoU-aktiviteten er finansiert (egenfinansiering, offentlig finansiering etc.). I tillegg kartlegges fordelingen av type FoU, forskningsområde, FoU-samarbeid mv. Undersøkelsene varierer noe i omfang fra år til år.

 

Brukere og bruksområder

Brukere er departementer, Forskningsrådet, forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner. Undersøkelsen er viktig for evaluering av forskningspolitikken og den generelle næringspolitikken, og blir også brukt av OECD og Eurostat for internasjonale sammenligninger.

 

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Unntak fra likebehandlingsprinsippet:

NIFU mottar noen preliminære hovedvariabler fra SSBs FoU-statistikk for næringslivet før de publiseres på SSBs nettsider. NIFU sammenstiller sine sektor tall med data fra SSB for  publisering av nasjonale totaltall for FoU.

 

Sammenheng med annen statistikk

For å komme fram til nasjonale FoU-tall må FoU-undersøkelsen for næringslivet ses i sammenheng med NIFUs FoU-undersøkelser for instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. NIFU har ansvar for å publisere nasjonale FoU-tall, men noen av hovedtallene finnes også i SSBs statistikkbank.

FoU-statistikken for næringslivet ble tidligere utarbeidet i sammenheng med innovasjonsstatistikken for næringslivet og samlet inn sammen med denne i et felles skjema. F.o.m. 2013 gjennomføres FoU-undersøkelsen og innovasjonsundersøkelsen som separate undersøkelser.  Som tidligere publiseres resultater fra disse undersøkelsene uavhengig av hverandre. FoU er en innovasjonsaktivitet, men innovasjonsundersøkelsen dekker et bredere spekter av innovasjonsaktiviteter enn bare FoU.

 

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-2 og 2-3

 

EØS-referanse

Europarlaments- og Rådsbeslutning nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 om produksjon og utvikling av en Felleskapsstatistikk over vitenskap og teknologi og implementerende Kommisjonsforordning nr. 995/2012 av 26. oktober 2012 om statistikk over vitenskap og teknologi.

 

Produksjon

Omfang

Næringslivet (gruppene 03, 05-33, 35-39, 41-43, 46, 49-53, 58-66, 70-72, 74.9, 82.9 i Standard for næringsgruppering, SN2007).

Fra 2008 blir ikke foretak med mindre enn 20 sysselsatte i næringene bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring inkludert i utvalget. Disse gruppene har et stort antall foretak og svært lav andel av næringslivets FoU-aktivitet.

Undersøkelsen omfatter alle enheter i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er alle enheter med 10-49 sysselsatte som rapporterte betydelig FoU-aktivitet i forrige undersøkelse tatt med. Blant de øvrige enhetene med 10-49 sysselsatte er det trukket et tilfeldig utvalg, stratifisert etter 2-siffer næring og størrelsesgruppe. Trekkprosenten er i hovedsak 35, men i noen strata er 15 og 10 prosent brukt. Utvalget er på om lag 5000 enheter.

For 2006, 2008, 2010, 2012 og 2015 er også foretak med 5-9 sysselsatte er med i undersøkelsen. Utvalget for disse årene er derfor noe større i mellomliggende år. Det blir publisert tall på total FoU med og uten denne gruppen. Ved sammenlikning over tid eller ved internasjonale sammenlikninger brukes tallene uten foretak med 5-9 sysselsatte. Undersøkelsen for 2016 vil kun omfatte foretak med minst 10 sysselsatte, mens gruppen med 5-9 sysselsatte er planlagt inkludert annet hvert år fra og med 2015.

 

Datakilder og utvalg

Utvalgsundersøkelse som benytter Det sentrale virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som grunndata.

Enheten i undersøkelsen er foretak, men med nedbryting av kjernevariable variable på virksomhet. Virksomhetstall brukes for å gi en fordeling av FoU-aktivitet etter detaljert næring og geografisk fordeling. Fram til 1999 var enheten bransjeenhet.

Foretak er den juridiske enheten og kan bestå av en eller flere bransjeenheter og virksomheter. Virksomhet er en geografisk lokalisert enhet med hovedaktivitet avgrenset til en næringsundergruppe, og er den minste enheten SSB samler inn næringsstatistikk for. En bransjeenhet er alle virksomhetene i foretaket med aktivitet i samme næring, og er derfor ikke entydig geografisk lokalisert. Hvis et foretak bare består av en virksomhet, så er virksomhet, bransjeenhet og foretak identiske enheter. Et foretak med virksomheter i forskjellige næringer vil bestå av flere bransjeenheter. Virksomhet/bransjeenhet gir den mest detaljerte fordeling av nyttiggjort FoU på næring. Ved foretak som enhet vil foretak med FoU-aktivitet i forskjellige næringer bli klassifisert etter den næringen der hovedaktiviteten foregår.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Innsamling av FoU-data skjer med elektronisk innrapportering, se nærmere informasjon på http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fou . Skjema blir sendt ut 4-5 måneder etter statistikkårets utløp

Oppgavebyrde
Tid brukt til utfylling av skjema er beregnet til 30 minutter i gjennomsnitt. Dette gir en samlet oppgavebyrde på 2150 timeverk for foretakene. Skjemaets omfang varierer imidlertid noe fra år til år.

Editering

Alle skjemaer gjennomgår en mottakskontroll (om skjema er fylt ut, om det er noen åpenbare feil mv.) Det er en rekke innebygde kontroller i den elektroniske innrapporteringen. Etter at dataene er maskinelt tilgjengelig, blir mer detaljerte kontroller foretatt, også kontroller mot forrige undersøkelse og mot årsrapporter.

Beregninger

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for alle variable (FoU-kostnader, antall FoU årsverk mv.).

FoU-kostnader blir rapportert og publisert i løpende priser. For FoU-kostnader i alt blir det også beregnet tall i faste priser. Det er tatt i bruk ny deflator for beregning av FoU-kostnader i faste priser for 2013 og hele perioden tilbake til 1970. Basisår er 2005. Den nye deflatoren er basert på prisindeksen for produksjon i næring 72 Forskning og utviklingsarbeid i nasjonalregnskapet. Dette er en veid kostnadsindeks – en gjennomsnittsindeks for de ulike utgiftsartene. Samme deflator blir brukt for alle de utførende FoU-sektorene. Tidligere ble det brukt ulike prisindekser for de ulike utgiftsarter (lønn, driftsutgifter og investeringer) og utførende sektorer. Det er to hovedgrunner til skifte av indeks: Den nye indeksen blir også brukt i nasjonalregnskapet der FoU etter hovedrevisjon blir kapitalisert, og den vil forenkle fastprisberegningene betydelig.

 

Sesongjustering

 

 

Konfidensialitet

Resultatene blir publisert på et aggregert nivå slik at enkeltforetak ikke kan identifiseres.

 

Sammenlignbarhet over tid og sted

De første FoU-undersøkelser startet opp i 1963, f.o.m. 1970 på en systematisk måte. Statistikken er blitt utarbeidet hvert annet år siden 1977, men utarbeides årlig fra 2001.De første undersøkelsene dekket bare industri, men tjenesteytende virksomhet er gradvis blitt inkludert. Statistisk sentralbyrå har hatt ansvaret for statistikken for næringslivet siden 1991. I 1995 ble undersøkelsen betydelig utvidet.

Fra 1991 er bransjeenhet brukt som statistisk enhet. For 2001 ble dette endret til foretak som hovedenhet, men med nedbryting av hovedvariable til virksomhet.

Fra 2008 ble det tatt i bruk en ny versjon av næringsstandarden (SN2007), noe som gjør det vanskeligere å sammenlikne med tidligere årganger. 2007 er publisert etter både gammel og ny næringsstandard, mens tidligere årganger kun er publisert etter gammel næringsstandard (SN2002).

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

FoU-begrepet kan være vanskelig å avgrense fra beslektet aktivitet.

Svarandelen er forholdsvis høy, >95 prosent, og resultatene skulle derfor ikke inneholde skjevheter pga. frafall. I tilfelle frafall fra store FoU-aktører er det rutiner for å beregne manglende data på best mulig måte. Foreløpige tall vil ha noe større usikkerhet enn endelige tall.

Grunnet kontroller etablert i den elektroniske datainnsamlingen er andelen ubesvarte spørsmål i de mottatte oppgavene nesten ikke-eksisterende. Evt. partielt frafall blir stort sett rettet opp gjennom revisjonsprosessen.

Utvalg og populasjon baseres på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) der stratifisering skjer etter tosifret NACE og sysselsetting. Feil eller manglende oppdatering av disse kjennemerkene, samt manglende oppdatering av enheter (avgang og tilgang) vil kunne påvirke undersøkelsens resultater.

For enheter med mindre enn 50 sysselsatte er undersøkelsen basert på et utvalg av enheter. På grunnlag av disse enhetene blir det for hvert stratum (næring og størrelsesgruppe) beregnet totaltall for hele populasjonen. Dette medfører at det er en viss modellusikkerhet knyttet til resultatene. Oppvektede tall fra sannsynlighetsutvalget utgjør i underkant av 10 prosent av de samlede totaltall.

 

Revisjon

Foreløpige tall publiseres anslagsvis 10 måneder etter statistikkårets utløp og omfatter et begrenset sett indikatorer fordelt på hovednæring og størrelsesgruppe.

Endelige tall med alle indikatorer og tall også på detaljert næring publiseres 14 måneder etter statistikkårets utløp. Samtidig oppdateres data som også ble frigitt som en del av foreløpige tall.

Det er vanligvis liten endring i hovedtallene fra foreløpig til endelig publisering.  Både foreløpige og endelige tall bygger på innrapporterte oppgaver. Endringer av betydning mellom foreløpige og endelige tall vil bli omtalt i statistikkfrigivingene.

 

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB