Alt innhold for området svalbard

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre byggetillatelser

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 12 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. For næringsbygg var nedgangen på 25 prosent.

  Artikkel
 • Auken i museumsbesøka held fram

  Både i 2015 og 2016 blei det registrert over 11 millionar besøk i dei norske musea. Auken det siste året var på 4 prosent.

  Artikkel
 • Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar

  Hittil i år er det betalt inn 274 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 1,3 prosent samanlikna med dei fire fyrste månadane i 2016.

  Artikkel
 • Flere nye bygg

  I 1. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 200 boliger med i alt 1 200 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 20 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2016. For næringsbygg var økningen på 17 prosent. 

  Artikkel
 • Liten auke i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i år er det betalt inn 236 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 2,1 prosent samanlikna med det fyrste kvartalet i 2016.

  Artikkel
 • The Economy of the North 2015

  Statistiske analyser 151

  The objective of The Economy of the North 2015 is to present a comprehensive overview of the economy of the circumpolar Arctic, including the traditional production activities of the indigenous peoples.

  Publikasjon
 • Rekordmange nye byggetillatelser

  I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall. 

  Artikkel
 • Flere nye studentboliger

  I 4. kvartal 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 10 300 boliger med i alt 1 254 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 16 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2015. Blant annet bidrar bygging av studentboliger til veksten. 

  Artikkel
 • Skifter ut gruvedrift med turisme og forskning

  Nye jobber innen turisme, kultur og forskning lokker folk til Svalbard. Det bidrar til at øygruppen har en ung befolkning med høy utdanning.

  Artikkel
 • Svalbards bristende hjerte

  Gruvedriften på Svalbard var lenge selve livsgrunnlaget for Longyearbyen, men da kull-reservene på det nærmeste var uttømt på slutten av 1980-tallet, måtte beboerne gradvis finne andre næringer å livnære seg på.

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2016

  En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

  Publikasjon
 • Forbruksundersøkelsen på Svalbard 2012

  Notater 2014/38

  Formålet med forbruksundersøkelsene på Svalbard er å gi en oversikt over private husholdningers forbruk. Den skal bidra i beskrivelsen av samfunnsutviklingen og økonomiske levekår på Svalbard i forhold til fastlandet.

  Publikasjon
 • Mildere på Svalbard

  Artikkelen beskriver natur- og miljøforholdene på Svalbard. Du kan blant annet lese om klima, isforhold, forurensning, transportaktivitet, jakt, fangst og indikator-arter. 

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2012

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Det gode liv - men ikke livet ut

  Samfunnsspeilet 2010/4

  Eventyrlyst, natur og friluftsliv og tilbud om bedre jobb er noen av grunnene til at folk flytter til Svalbard.

  Artikkel