Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.

  Artikkel
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Rapporter 2017/36

  Ny kriminalitetsforskning viser at det er en høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Samtidig er det vesentlig variasjon etter innvandringsbakgrunn, og graden av overrepresenta...

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Statistiske analyser 155

  «Innvandrere i Norge 2017» er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

  Publikasjon
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Rapporter 2017/37

  De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid. Sammenhengen mellom botid og kriminalitet varierer etter innvandringsgrunn og landb...

  Publikasjon
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

  Rapporter 2017/35

  En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage.

  Publikasjon
 • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet

  Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett. Samtidig har de høy tillit til institusjoner og sterk tilhørighet til Norge.

  Artikkel
 • Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre

  I landets 45 krisesentre varierer kommunenes utgifter mellom 12 og 424 kroner per innbygger. Størst utgifter har små sentre i distriktene samt enkelte av vertskommunene.

  Artikkel
 • Eldre har svakere sosiale nettverk

  Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre. Samtidig er det de eldste som har størst grad av tillit til andre.

  Artikkel
 • Få aktive medlemmer i politiske partier

  Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Eldre menn er oftere medlem av et politisk parti, mens høyt utdannede kvinner i størst grad er fagorganisert.

  Artikkel
 • Mest frivillig arbeid for idrettslagene

  Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år.

  Artikkel
 • Åtte av ti går i skog og fjell

  Nordmenn er glade i friluft. Å gå turer i skogen og på fjellet er den mest populære friluftsaktiviteten. Nærmere åtte av ti har vært på en kortere fottur de siste 12 månedene.

  Artikkel
 • Mer soning av fengselsdom

  Det var mer soning av fengselsdom i 2015 enn året før, både med elektronisk fotlenke og i anstalt. Det var også flere fengslinger av personer i alderen 30 år og over.

  Artikkel
 • Flyktningstrøm ga økt aktivitet i omsorgssentrene for mindreårige

  Det var 219 500 oppholdsdager for enslige mindreårige i omsorgssentrene i 2016 – mer enn dobbelt så mange som året før. 

  Artikkel
 • Forskjellen på kvinner og menn i Europa

  Kvinner lever lengst og gjør mest husarbeid, mens menn tjener bedre og trener mer. Men hvem røyker mest? Og hvem pensjonerer seg tidligst? Eurostats nye publikasjon har svarene.

  Artikkel
 • Færre foreldremeklinger gjøres eksternt

  I fjor ble det gjennomført om lag 20 000 meklinger for foreldre, noe som var på nivå med året før. Familievernkontorene tar seg av litt flere av meklingene, mens eksterne meklere opplever en liten nedgang.

  Artikkel