SSBs publikasjoner

Treff (7800)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Brukte eneboliger koster nesten like mye som nye i Oslo Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Høyere drivstoffpriser drar kostnadene opp Artikler Transport og reiseliv
Over 140 000 elbiler i Norge Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Historisk få lovbrudd anmeldt i 2017 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
Mindre fulldyrka areal Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Flere menn enn kvinner i Norge Artikler Befolkning
Svak auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Grensehandelen økte i 2017 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Arbeidsløysa på 4,0 prosent Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Hvordan gikk det med dem som sluttet i petroleumsnæringene? Artikler Arbeid og lønn, Energi og industri
Rekordstor hjortejakt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Eurostudent VI – gjennomføring av en stor webundersøkelse Artikler Utdanning
Auka sal i februar Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Flere omkom i februartrafikken Artikler Transport og reiseliv