Alt innhold for området priser og prisindekser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Prisene på nye boliger øker

  Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 15,3 prosent dyrere fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i 2017. I denne perioden steg prisene på nye eneboliger bare 1,8 prosent.

  Artikkel
 • EFTA-land dyrest i Europa

  Ifølge EUs statistikkontor var Norges prisnivå, særlig alkohol- og tobakksprisene, blant Europas høyeste i 2016. EFTA-landene og Norden hadde de høyeste prisene, mens Øst-Europa er billigst, og da spesielt landene på Balkan.

  Artikkel
 • Norge på fjerdeplass i BNP-sammenlikning

  De nyeste tallene for bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert, viser at Norge ligger 49 prosent over det europeiske gjennomsnittet. 

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,4 prosent frå april til mai i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,9 prosent medan materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Svak prisoppgang i mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai, hovedsakelig som følge av høyere priser på matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,1 prosent i mai, mens KPI-JAE viste en oppgang på 1,6 prosent de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • HKPI opp 0,3 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) viste ein oppgang på 0,3 prosent frå april til mai. Tolvmånadersveksten var 2,2 prosent i mai, ned 0,1 prosentpoeng frå april.

  Artikkel
 • Oppadgående trend i industriprisene

  PPI falt med 0,8 prosent fra april til mai. Årsaken til fallet var hovedsakelig lavere oljepris. Også prisene i industrien falt marginalt denne måneden, men de har likevel i stor grad vært oppadgående de siste tolv månedene. 

  Artikkel
 • Høyere strømpriser for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,3 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er 20 prosent mer enn i samme kvartal året før. Årsaken til prisveksten er lite vann i de norske magasinene og høyere kullpriser p...

  Artikkel
 • Auke i byggjekostnader

  Byggjekostnadene for bustader auka med 0,5 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene steig med 1,0 prosent i same periode.

  Artikkel
 • Ingen 17. mai uten is

  Hvert år inntar nordmenn store mengder iskrem – nok til at vi trygt kan kalle oss en iskremnasjon. Men hvordan har egentlig prisene på iskrem utviklet seg de siste årene?

  Artikkel
 • Billigere flyreiser

  Prisene for Lufttransport med passasjerer var i 1. kvartal 2017 10,6 prosent lavere enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med 4. kvartal 2016 minket prisene 4,5 prosent.

  Artikkel
 • Prisvekst for juridisk tjenesteyting

  Fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 steg prisene for juridisk tjenesteyting med 4,5 prosent. Dette er den høyeste årsveksten siden 4. kvartal 2014. I forhold til 4. kvartal 2016 steg prisene med 3,5 prosent.

  Artikkel
 • Prisfall på naturgass

  Produsentprisindeksen gikk ned som følge av prisnedgang på energivarer som naturgass, elektrisitet og raffinerte petroleumsprodukter. Prisoppgang i norsk industri og på råolje dempet fallet i produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • HKPI opp 0,1 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,5 (2015=100) i april, ein oppgang på 0,1 prosent frå mars. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,3 prosent i april, ned 0,2 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel
 • Høyere matvarepriser

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk opp med 0,4 prosent fra mars til april. Høyere priser på matvarer var en viktig bidragsyter. Blant annet steg prisene på fisk, grønnsaker og frukt.

  Artikkel