247786
247786
Parkerte priser på godstransport
statistikk
2017-02-14T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Transport og reiseliv
no
tpitralag, Prisindekser for transport og lagring, prisutvikling, tjenesteprisindeks, godstransport, veitransport, sjøtransport, frakt, lufttransport, kjøle- og fryselager, tørrlagerLuftfart, Landtransport, Produsent- og engrosprisindekser, Sjøtransport, Transport og reiseliv, Priser og prisindekser
true

Prisindekser for transport og lagring4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Parkerte priser på godstransport

Prisene i næringshovedgruppen «godstransport på vei» var i 4. kvartal 2016 0,2 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal sank prisene 0,7 prosent.

Prisindekser for transport og lagring . 2010=100
IndeksEndring i prosent
4. kvartal 20163. kvartal 2016 - 4. kvartal 20164. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Godstransport på vei113,6-0,70,2
Lufttransport med passasjerer118,41,3-3,1
Lagring102,4-1,22,6
Lasting og lossing, totalindeks111,50,10,7
Post og distribusjonsvirksomhet105,8-0,53,1

Det var frakttypene andre væsker eller gasser i bulk, fryste eller kjølte varer og annen transport som trakk indeksen opp. Prisene for frakt av oljeprodukt og stykkgods/containergods gikk ned, mens prisen for frakt av tørrgods i bulk var stabil.

Billigere flybilletter

Prisene i næringshovedgruppen «lufttransport med passasjerer» sank med 3,1 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 økte prisene 1,3 prosent.

Uendrede priser for lasting og lossing

Totalindeksen for «lasting og lossing» økte med 0,7 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Fra 3. kvartal 2016 steg totalindeksen 0,1 prosent.

Dyrere lagring

Prisene på lagringstjenester steg 2,6 prosent fra 4. kvartal 2015. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 sank prisene 1,2 prosent.

Prisøkning for post og pakker

Totalindeksen for «post- og distribusjonstjenester» økte med 3,1 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016 minket prisene 0,5 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB