276510
276510
Fall i energiprisene
statistikk
2017-04-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser
no
pif, Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, prisutvikling, inflasjon, engrosprisindeksen, hjemmemarked, importmarked, varegrupper (for eksempel matvarer, kjemiske produkter, maskiner)Produsent- og engrosprisindekser, Priser og prisindekser
true

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlandsmars 2017

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fall i energiprisene

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk ned med 0,1 prosent fra februar til mars. Lavere priser på energivarer ble motvirket av høyere priser på kjemiske produkter og råvarer med unntak av brenselstoffer. Sist PIF hadde en nedgang på månedsbasis var august i fjor.

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands. 2000=100
VaregrupperEndring i prosentIndeksVekter1
Februar 2017 - Mars 2017Mars 2016 - Mars 2017Mars 2017
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Totalindeks-0,17,0153,61 000,0
Matvarer-1,01,4164,8222,2
Drikkevarer og tobakk1,4-0,6170,516,8
Råvarer (ikke spiselige) ekskl. brenselstoffer2,221,5147,248,4
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm-3,034,9203,7149,5
Kjemiske produkter2,13,2161,583,8
Bearbeidde varer gruppert etter materiale0,43,0143,7135,0
Maskiner og transportmidler0,30,0108,3234,7
Forskjellige ferdigvarer0,60,8125,4103,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB