115687
115687
omssb
2013-05-28T12:13:00.000Z
no

Strategier

Statistisk sentralbyrå har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati. Statistisk sentralbyrås strategi, Strategi 2014, forteller hva vi ønsker å oppnå de kommende årene.

SSBs strategidokument  bygger på seks hovedmål:

  1. SSB skal være samfunnets fremste faktaleverandør
  2. Statistikken skal møte brukernes behov
  3. Relevant forskning og analyse skal gi statistikken merverdi
  4. SSB skal delta i internasjonalt samarbeid om bedre statistikk
  5. SSB skal ha god tilgang til datakilder
  6. SSB skal være en effektiv og kunnskapsbasert organisasjon