116349
116349
omssb
2013-05-30T15:10:00.000Z
no

Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk

Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk har ansvaret for å utarbeide nasjonalregnskapet for Norge og har ansvar for næringsstatistikken. De lager statistikk og analyse for næringslivets aktivitet og utvikling, eierskap, regnskap, forskning og utvikling (FoU) og innovasjon, bruk av IKT, samferdsel, reiseliv, bolig og eiendom, varehandel, produksjon og forbruk av energi og om naturressurser og miljø.

Fagdirektør

Mobil
936 84 694
E-post
lise.dalen.mcmahon@ssb.no

Seksjon for energi- og miljøstatistikk (411)

Telefon
21 09 48 58
Mobil
992 46 518
E-post
kristine.kolshus@ssb.no

Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk (412)

Telefon
62 88 50 84
Mobil
945 06 864
E-post
jorn.kristian.undelstvedt@ssb.no

Seksjon for nasjonalregnskap (413)

Telefon
21 09 48 52
Mobil
450 04 959
E-post
ann.lisbet.brathaug@ssb.no

Seksjon for regnskapsstatistikk (414)

Telefon
62 88 53 45
Mobil
984 89 464
E-post
eirik.knutsen@ssb.no

Seksjon for virksomhet- og foretaksregisteret og enhetshåndtering (415)

Telefon
62 88 51 33
Mobil
474 56 597
E-post
peder.naes@ssb.no

Seksjon for primærnæringsstatistikk (430)

Telefon
62 88 52 39
E-post
anne.snellingen.bye@ssb.no

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk (440)

Telefon
62 88 52 61
Mobil
932 47 568
E-post
dagfinn.sve@ssb.no

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (460)

Telefon
62 88 55 45
Mobil
932 47 849
E-post
roger.jensen@ssb.no

Seksjon for industri og FOU-statistikk (470)

Mobil
93863332
E-post
jan.henrik.wang