116216
116216
omssb
2013-05-30T09:12:00.000Z
no

Administrerende direktør

Administrerende direktør

Telefon
21 09 44 86
Mobil
924 06 056
E-post
bjornar.gundersen@ssb.no