Alt innhold for området offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nøkkeltall for KOSTRA

  Rekordhøy svarprosent for de reviderte tallene i kommunene og fylkeskommunene i KOSTRA.

  Artikkel
 • Gode driftsresultater for fylkene også i 2016

  Samlet sett hadde fylkeskonsernene et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 5 prosent i 2016. Gode resultater over tid gir solid økonomisk handlingsrom.

  Artikkel
 • Lavere utgiftsvekst

  Etter en periode med relativt sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter er nå veksten lavere enn 5 prosent for annet kvartal på rad.

  Artikkel
 • Handlingsregelen og endringer i Statens pensjonsfond utland

  Økonomiske analyser 2/2017

  I denne artikkelen studerer vi hvordan det finanspolitiske handlingsrommet påvirkes av endringer i henholdsvis oljepris og internasjonale aksjekurser. Analysen illustrerer at den nye 3-prosentbanen er svært sensitiv for endringer i verdien av fondet.

  Artikkel
 • Underskudd på 26 milliarder kroner

  Statsregnskapet for 1. kvartal 2017 viser en inntektsvekst på nærmere 8 milliarder og en økning i utgiftene på 34 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssyst...

  Artikkel
 • Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar

  Hittil i år er det betalt inn 274 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 1,3 prosent samanlikna med dei fire fyrste månadane i 2016.

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Liten auke i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i år er det betalt inn 236 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 2,1 prosent samanlikna med det fyrste kvartalet i 2016.

  Artikkel
 • Reduserte inntekter i statsregnskapet

  Statsregnskapet for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 27,6 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 2 milliarder sammenliknet med samme kvartal i 2015.

  Artikkel
 • Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter

  Kommunenes investeringsutgifter er doblet fra 30 milliarder i 2003 til 63 milliarder i 2016. Mest penger blir investert i grunnskolen, vann, avløp og renovasjon. Størstedelen av investeringene finansieres av lån.

  Artikkel
 • Barnehagedekningen fortsetter å øke

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

  Artikkel
 • Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

  15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 publisert. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

  Artikkel
 • Menn dominerer de fleste yrkesfag

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved priva...

  Artikkel