38616
38616
friartikkel
2013-06-17T10:00:00.000Z
no

Kommune Stat Rapportering

Brukerveiledning til KOSTRA-tabellene

Publisert:

Oppdatert:

Som hjelpemiddel til å finne fram i det omfattende tallmaterialet er det laget en brukerveiledning. Veiledningen har to deler.

  • En faglig del gir oversikt over innholdet og definisjon av begreper som er brukt i tabellene.
  • Del to viser hvordan du bruker teknikken for å hente fram tall.


Det er mulig å sette sammen tabeller etter eget behov, og å laste ned tabeller og datasett til egen PC for videre bearbeiding.

Faglig veiledning for KOSTRA-tabeller  (PDF-format)

Dataene f.o.m. 2013 i KOSTRA er oppdatert med ny kommunegruppering. Grupperingen er laget på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2013. Den finner du under lenken Detaljert veiledning. Dataene for 2001-2012 vil være gruppert på grunnlag av innbyggertall og kommuneregnskaper for 2008.

Oversikt av kommuner gruppert ettter regnskaps- og innbyggertall for 2013 og 2008.

Kommunene fordelt på kommunegrupper (Excel-format)

Her kan du les meir om:

Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013.

 

Kontakt