Publisert Tittel Åpne
15. desember 2017 790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
16. november 2017 657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
17. oktober 2017 647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
18. september 2017 Auke i samla skatteinnbetalingar Artikkel
15. august 2017 Over 500 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikkel
14. juli 2017 Auka skatteinnbetalingar i første halvår Artikkel
16. juni 2017 Skatteinnbetalingane på nivå med 2015 Artikkel
18. mai 2017 Auka skatteinnbetalingar trass lågare oljeskattar Artikkel
20. april 2017 Liten auke i samla skatteinnbetalingar Artikkel