252003
/natur-og-miljo/statistikker/miljokostind/aar
252003
Nær 1 milliard mindre til miljøverntiltak
statistikk
2016-11-04T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Energi og industri
no
miljokostind, Miljøvernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvannIndustri og bergverksdrift, Miljøregnskap, Natur og miljø, Energi og industri
true
Utgifter til miljøverntiltak omfatter driftsutgifter og investeringer til ulike miljøverntiltak innenfor industri, bergverk og utvinning.

Miljøvernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Nær 1 milliard mindre til miljøverntiltak

Nedgangen i totale utgifter til miljøvern innen industri, bergverk og utvinning fortsetter i 2015. Utgiftene var på drøye 8 milliarder kroner i fjor. Det er driftsutgiftene som er hovedårsaken til nedgangen, investeringene til miljøvern derimot har økt med 16 prosent.

Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning. 1000 kr
20142015Prosentvis endring
Totale miljøvernutgifter8 944 1618 071 615-9,8
Investeringer
Olje- og gassutvinning1 295 0391 660 80028,2
Industri, bergverk, energi- og vannforsyning610 713554 431-9,2
Driftsutgifter
Olje- og gassutvinning2 514 9721 599 700-36,4
Industri, bergverk, energi- og vannforsyning4 523 4374 256 684-5,9

I 2015 utgjorde driftsutgifter 73 prosent av de totale utgiftene til miljøverntiltak, mens de resterende 27 prosent omfatter investeringer. De innrapporterte tallene for utgifter til miljøverntiltak omfatter industri og bergverk og utvinning

Investeringene økte, mens driftsutgifter gikk ned

Nedgangen i utgifter til miljøverntiltak i industri og bergverk og utvinning i 2015 skyldes en nedgang i driftsutgifter til miljøverntiltak på 1,2 milliarder fra 2014. Innrapporterte driftsutgifter til miljøverntiltak i 2015 var på totalt 5,9 milliarder kroner. 

Investeringene knyttet til miljøverntiltak var noe høyere i 2015 enn året før til tross for at de totale utgiftene falt. De totale investeringene var på over 2,2 milliarder, som er 300 millioner kroner høyere enn i 2014.

Stor nedgang i driftsutgifter til miljøvern i olje- og gassutvinning

Det meste av den totale nedgangen i driftsutgifter kommer av lavere driftsutgifter til miljøvern innen olje- og gassutvinning. En nedgang på over 900 millioner kroner fra 2014 gjorde at driftsutgiftene i 2015 var på 1,6 milliarder kroner. 

Investeringene knyttet til miljøverntiltak var til gjengjeld 365 millioner kroner høyere enn året før, og med det 1,7 milliarder kroner i 2015. Økningen kommer hovedsakelig av høyere investeringer i renere produksjonsteknologi.

Svak nedgang i miljøvernutgiftene i industri og bergverk

Innen industri og bergverk var det i 2015 en svak nedgang både i driftsutgiftene og investeringene til miljøverntiltak. Driftsutgiftene og investeringene knyttet til miljøvern innen industri og bergverk var på henholdsvis 4,3 milliarder og 550 millioner kroner i 2015. Dette var rundt 270 og 60 millioner lavere enn i 2014. 

Som tidligere år er det næringene innen tradisjonell industri som har de største utgiftene til miljøverntiltak. Av disse er det metallindustrien som er næringen som hadde de høyeste utgiftene til miljøvern i 2015 med nesten 1,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde investeringer over 200 millioner kroner. 

Det var næringene innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til nedgangen i miljøverntiltak for industri og bergverk med over 200 millioner lavere utgifter i 2015 enn året før. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere driftsutgifter.

Utgifter til avfall og avløp dominerer

Utgiftene til miljøverntiltak systematiseres etter ulike miljøvernområder. Utgiftene knyttet til hvert enkelt miljøvernområde varierer fra år til år. Avfall og avløp er til tross for dette hvert år de to klart største miljøvernområdene i andel av totale utgifter, og hadde i 2015 en andel på nesten 73 prosent. 13 prosent av utgiftene var til tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft. 

Brudd i tidsserien for landbasert industri mellom 2012 og 2013Åpne og lesLukk

Fra og med 2013 er undersøkelsen for miljøvernutgifter i den landbaserte industrien lagt om ved at den nå kun omfatter foretak som er pålagt miljøtiltak eller annen miljørapportering av myndighetene. Spørreskjemaene er ikke endret. 

For alle miljøvernområder, med unntak av avfall og avløp, danner denne undersøkelsen grunnlaget for de totale miljøvernutgifter i den landbaserte industrien. For avfall og avløp gjøres i tillegg en beregning for utgifter til avfall og avløp for landbasert industri som ikke er omfattet av foretak pålagt miljøtiltak eller annen miljørapportering av myndighetene. Dette gjelder ikke utvinningsnæringen.

 

Forskning og utvikling tilknyttet miljøvernÅpne og lesLukk

Statistikken for miljøvernutgifter inkluderer også forskning og utvikling til miljøvern (FoU). Metodene for innhenting av tallgrunnlag til FoU for miljøvern er lagt om fra om med tall for 2015. Metodearbeidet er ikke ferdigstilt for industri og bergverk, slik at tall for 2015 inneholder ikke utgifter for FoU for disse næringene. FoU til miljøvern er inkludert i tall for tidligere år i tillegg til at de er inkludert for alle år for utvinningsnæringen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB