Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Få aktive medlemmer i politiske partier

  Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Eldre menn er oftere medlem av et politisk parti, mens høyt utdannede kvinner i størst grad er fagorganisert.

  Artikkel
 • Mest frivillig arbeid for idrettslagene

  Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år.

  Artikkel
 • Åtte av ti går i skog og fjell

  Nordmenn er glade i friluft. Å gå turer i skogen og på fjellet er den mest populære friluftsaktiviteten. Nærmere åtte av ti har vært på en kortere fottur de siste 12 månedene.

  Artikkel
 • Statistikk over samiske språkbrukere i Norge

  Notater 2017/34

  Det finnes i dag ingen offentlig registrering av personer som snakker samisk i Norge, og dermed heller ingen offentlig statistikk over utbredelsen av de samiske språkene.

  Publikasjon
 • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

  Far jobber mindre, mens mor jobber mer enn før. Betyr det at de nå deler mer på både omsorgs- og forsørgeransvaret?

  Artikkel
 • Frivillig innsats tilsvarende 74 milliarder

  Halvparten av den frivillige innsatsen finner vi innen kultur og fritid.

  Artikkel
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • 20 år i år: 100 000 elever på kulturskolen

  I år er det 20 år siden vi fikk en egen kulturskolelov, og i jubileumsåret står 100 000 elever ved de kommunale kulturskolene klare for et nytt år med musikk, dans og drama.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Auke i nedlastingar

  Den digitale bruken av fag- og forskingsbiblioteka har auka kvart år sidan 2013. Det siste året lasta brukarar ned 23 prosent meir frå fulltekstdatabasar enn året før.

  Artikkel
 • Mediebruksundersøkelsen 2014

  Notater 2017/27

  Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Mediebruksundersøkelsen 2014, og inneholder informasjon om datafangstperioden, innsamlingsmetode, utvalg og utvalgstrekking, frafall og bearbeiding av data.

  Publikasjon
 • Meir til kultur

  Norske kommunar brukte i gjennomsnitt 3,9 prosent av dei samla netto driftsutgiftene til kulturføremål i 2016. Dette utgjer ein auke på over 100 kroner per innbyggjar frå 2015.

  Artikkel
 • Lågare driftsnivå utan barnehagedrift i Bergen

  På nasjonalt nivå har både driftsutgiftene og driftsinntektene gått ned i dei kyrkjelege fellesråda. Dette kjem i all hovudsak av at Bergen kyrkjelege fellesråd frå og med 2016 ikkje lenger driv barnehagar sjølv.

  Artikkel
 • Flere innenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte 3,5 millioner innenlandsreiser i 1. kvartal 2017. Dette er 18 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

  Artikkel
 • Mediebruksundersøkelsen 2015

  Notater 2017/25

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport.

  Publikasjon