Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016

  Notater 2017/21

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016.

  Publikasjon
 • Auken i museumsbesøka held fram

  Både i 2015 og 2016 blei det registrert over 11 millionar besøk i dei norske musea. Auken det siste året var på 4 prosent.

  Artikkel
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • Færre medlemmer i Den norske kirke

  I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Stabil andel TV-seere, flere leser nettaviser

  Færre leste trykte aviser og flere leste nettaviser per døgn i 2016 enn året før. Andelen TV-seere er stabil. Vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang.

  Artikkel
 • Norsk mediebarometer 2016

  Statistiske analyser 152

  Det er fremdeles slik at det å spille TV- og PC-spill er mest populært blant de yngste, men nå slenger stadig flere godt voksne og eldre seg på. Hele 13 prosent av de mellom 67 og 79 år spiller nå jevnlig digitale spill.

  Publikasjon
 • Nordmenn elsker bøker, og ikke bare i ferien

  Enten du pakker sekken og setter kursen mot påskefjellet, eller ser fram til en mer folketom tilværelse i byen – Den stille uke er over oss, og mange bruker anledningen til å dykke ned i spenningslitteraturen.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter

  Notater 2017/12

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016.

  Publikasjon
 • Unge kvinner trener mest teknologisk

  Over halvparten i aldersgruppen 16-24 år har trent med tredemølle, romaskin eller andre treningsapparater. Det er særlig unge kvinner som har tatt treningsteknologien i bruk, viser SSBs siste levekårsundersøkelse.

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2015

  Statistiske analyser 150

  Oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Dette er ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • 2 048 millionar kroner til scenekunst i fjor

  Av dei totale statlege utgiftene gjekk 12,8 milliardar kroner til diverse kulturføremål, mest til scenekunstfeltet, som fekk 2 048 millionar kroner.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Norden fremdeles på topp i fagforeningsmedlemskap

  Lønnstakere i de nordiske landene har lenge ligget på topp når det gjelder organisering i fagforeninger. Men andelen som organiserer seg, har gått ned over tid. I snitt går over 140 000 arbeidsdager tapt i Norge hvert år på grunn av streiker.

  Artikkel
 • Parlament mer populært enn parti

  Artikkel
 • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

  Samfunnsspeilet 2/2016

  Nordmenn har generelt større tillit til politiske institusjoner enn andre europeere har. Det er politiet som nyter størst tillit i Norge, etterfulgt av rettsvesenet og Stortinget. Frp-velgerne uttrykker minst tillit til politiske institusjoner.

  Artikkel