Alt innhold for området kultur og fritid

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016. Tema: Idrettsaktiviteter

  Notater 2017/12

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2016.

  Publikasjon
 • Unge kvinner trener mest teknologisk

  Over halvparten i aldersgruppen 16-24 år har trent med tredemølle, romaskin eller andre treningsapparater. Det er særlig unge kvinner som har tatt treningsteknologien i bruk, viser SSBs siste levekårsundersøkelse.

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2015

  Statistiske analyser 150

  Oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Dette er ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • 2 048 millionar kroner til scenekunst i fjor

  Av dei totale statlege utgiftene gjekk 12,8 milliardar kroner til diverse kulturføremål, mest til scenekunstfeltet, som fekk 2 048 millionar kroner.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Norden fremdeles på topp i fagforeningsmedlemskap

  Lønnstakere i de nordiske landene har lenge ligget på topp når det gjelder organisering i fagforeninger. Men andelen som organiserer seg, har gått ned over tid. I snitt går over 140 000 arbeidsdager tapt i Norge hvert år på grunn av streiker.

  Artikkel
 • Parlament mer populært enn parti

  Artikkel
 • Nordmenn på tillitstoppen i Europa

  Samfunnsspeilet 2/2016

  Nordmenn har generelt større tillit til politiske institusjoner enn andre europeere har. Det er politiet som nyter størst tillit i Norge, etterfulgt av rettsvesenet og Stortinget. Frp-velgerne uttrykker minst tillit til politiske institusjoner.

  Artikkel
 • Kulturpublikummet blir stadig eldre

  Gjennomsnittsalderen for de som har brukt ulike kulturtilbud har økt mer enn gjennomsnittsalderen i befolkningen, og det er publikummet på kunstutstilling og opera som er eldst. Kino er blant kulturtilbudene med lavest gjennomsnittsalder, men en ø...

  Artikkel
 • Kulturvaner 1991-2015

  Statistiske analyser 147

  Kvinner er mer interessert i kultur og bruker kulturtilbud mer enn det menn gjør. Det er flest barn og menn blant de 15 prosentene av befolkningen som bruker kulturtilbud svært lite.

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2015

  Statistiske analyser 146

  Vi bruker mindre tid på avislesing og TV-seing og mer tid på internett. Sosiale medier er fremdeles i framgang.

  Publikasjon
 • Jenter: Hold hodet over vannet!

  Samfunnsspeilet 1/2016

  Flere gutter enn jenter kan svømme, viser Forsvarets spørreundersøkelse blant 17-åringer. Det står dårligst til med svømmeferdighetene i Oslo; der kan sju av ti jenter svømme, mot ni av ti i Sogn og Fjordane.

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2014

  Statistiske analyser 145

  2014 var eit godt år for scenekunstfeltet. Teater, opera og dans hadde til saman 2,5 millionar tilskodarar, som er ein auke på 7 prosent frå året før. 64 prosent av befolkninga lytta til radio på ein gjennomsnittsdag i 2014. Det er den høgaste del...

  Publikasjon
 • Idrettsbevegelsen jobber mest frivillig

  5. desember er FNs frivillighetsdag. I Norge tilsvarte det frivillige arbeidet i 2013 nærmere 139 000 årsverk. Det største bidraget kommer fra idrettsbevegelsen.

  Artikkel
 • Over 80 og fortsatt fysisk aktiv

  Samfunnsspeilet 3/2015

  57 prosent av menn i aldersgruppen 80-89 år trener tre ganger eller mer hver uke. 37 prosent av kvinner på samme alder trener like ofte. Det er liten forskjell mellom personer tidlig i 80-årene og dem som er nærmere 90.

  Artikkel