Nye Sandefjord kommune (0710) ble 01.01.2017 opprettet etter sammenslåing av kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke.
Dette innebærer manglende tall i presentasjonen for nye Sandefjord. Du kan lese mer om dette her

3595_0710
3595_0710
kommunefakta
2017-09-22T08:09:00.000Z
no
Sandefjord kommune

Kommunefakta

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

62 435 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1660 1627
5-9 år 1916 1730
10-14 år 2018 1812
15-19 år 2102 2013
20-24 år 1999 1778
25-29 år 1793 1758
30-34 år 1868 1861
35-39 år 1930 1878
40-44 år 2193 2163
45-49 år 2352 2356
50-54 år 2220 2087
55-59 år 1912 2041
60-64 år 1846 1902
65-69 år 1767 1734
70-74 år 1417 1505
75-79 år 873 1094
80-84 år 583 820
85-89 år 323 546
90-94 år 116 287
95-99 år 24 101
100 år eller eldre 5 9

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4
1998K4
1999K4
2000K4
2001K4
2002K4
2003K4
2004K4
2005K4
2006K4
2007K4
2008K4
2009K4
2010K4
2011K4
2012K4
2013K4
2014K4
2015K4
2016K4

Fakta om befolkningen

Bolig

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Bor trangt)

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sandefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 0
Sekundærnæringer 0
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 0
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 0
Undervisning 0
Helse- og sosialtjenester 0
Personlig tjenesteyting 0

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Kultur

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn

    79,3 år

  • Kvinner

    83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Kommunens økonomi

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.