Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Rapport: Significant and plausible futures. Global surroundings of Norway’s climate strategies Publisering
 • Natur og miljø
 • Nature and the environment
Eksport av laks, uke 2 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, desember 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Røykevaner, 2017 Publisering
 • Helse
Rapport: Enslige mindreårige flyktninger. Barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Publisering
 • Arbeid og lønn
Overnattingar, november 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel om norsk våpeneksport Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rapport: Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Utviklingen i konsumprisindeksen i 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Samboere, 2014-2016 Publisering
 • Befolkning
Opna konkursar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 3 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Navn, 2017 Publisering
 • Befolkning
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2016 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel: Handels- og servicesoner Publisering
 • Natur og miljø
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Registrerte arbeidsledige, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Nasjonale prøver, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Virksomheter, 2016/2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Korn og oljevekster, areal og avlinger, 2016/2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
SSB analyse: Strukturelle endringer i oljenæringen Publisering
 • Energi og industri
Kredittindikator, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 4 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønn, alle ansatte, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Landbruksundersøkinga, 2015/2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
SSB analyse: Sysselsetting og eldrebølgen Publisering
 • Arbeid og lønn
Kommende publisering er utsatt fra 19. januar til 5. februar 2018 Strukturen i jordbruket, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rapport: Samisk statistikk 2018 Publisering
 • Befolkning
Byggeareal, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Samer, 2016-2017 Publisering
 • Befolkning
Banker og kredittforetak, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 5 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Handelsflåten, norskregistrerte skip, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Antall arbeidsforhold, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
Artikkel: Produsentprisindeksen 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Føretak, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ordreindeks for industri, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Nasjonalregnskap, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Forskning og utvikling i næringslivet, 2016, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Potet- og grovfôravlingar, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, januar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, desember 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Godstransport med norske lastebiler, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Renter i banker og kredittforetak, desember 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 6 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Utenrikshandel med varer, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 5. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Ledige stillingar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogeiernes inntekt, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lufttransport, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 5. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, januar 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Landbruksundersøkinga, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Bygningsmassen, 1. januar 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Statsgjelden, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggeareal, 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Internett-målinga, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, desember 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, kvartalstall, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet, 2016 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirer, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Folkemengde og befolkningsendringar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Ekteskap og skilsmisser, 2017 Publisering
 • Befolkning
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
SSB analyse: Den europeiske studentundersøkelsen - Kvalitet i høyere utdanning Publisering
 • Utdanning
Byggeareal, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Videregående opplæring og annen videregående utdanning, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Elektrisitetspriser, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Sal av petroleumsprodukt, januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Selskapers inntekter og fradrag, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Artikkel: Årsendring i industriproduksjonen fra 2016 til 2017 Publisering
 • Energi og industri
Artikkel: Årsendring i industriomsetningen fra 2016 til 2017 Publisering
 • Energi og industri
Varekonsumindeksen, januar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, januar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Lønnsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Elektrisitet, januar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 9 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Voksenopplæring, godkjente nettskoler, 2017 Publisering
 • Utdanning
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, januar 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sysselsetting, registerbasert, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Svalbard
Produsentprisindeksen, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Døde, 2017 Publisering
 • Befolkning
Byggjekostnadsindeks for bustader, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fødte, 2017 Publisering
 • Befolkning
Godstransport på kysten, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Helse- og sosialpersonell, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Finansielle sektorregnskaper, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Den europeiske studentundersøkelsen - Studentdemografien i Norge Publisering
 • Utdanning
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, februar 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Helseregnskap, 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Helse
Eksport av laks, uke 10 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Sykefravær, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, februar 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Satellittregnskap for turisme, 2015-2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Utenrikshandel med varer, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Pengemengde, januar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, desember 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kredittindikator, januar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Veitrafikkulykker med personskade, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, januar 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elgjakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Hjortejakt, 2017/2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 11 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Grensehandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, januar 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Registrerte kjøretøy, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, februar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Pasienter på sykehus, 2017 Publisering
 • Helse
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Studenter i høyere utdanning, 1. oktober 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Spesialisthelsetjenesten, 2017 Publisering
 • Helse
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 12 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, februar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, februar 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 13 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, februar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, februar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsorgstenester, 2017 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Husdyrhald, 1. januar 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Registrerte jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2018 Publisering
 • Energi og industri
Kjøtproduksjon, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Den europeiske studentundersøkelsen - Studenters bosituasjon Publisering
 • Utdanning
Eksport av laks, uke 14 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fagskoler, 1. oktober 2017 Publisering
 • Utdanning
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sal av petroleumsprodukt, 2017, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Renter i banker og kredittforetak, februar 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, mars 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Skattestatistikk for personer, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 15 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 6. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Flyttinger, 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, mars 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Boliger, 1. januar 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skipsanløp i norske og utenlandske havner, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 16 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2016, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, februar 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Skogsveier, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogkultur, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjørelengder, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 6. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Varekonsumindeksen, mars 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, mars 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, mars 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mars 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 17 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for industri, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Lufttransport, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Artikkel: Den europeiske studentundersøkelsen - studenter med funksjonshemning Publisering
 • Utdanning
Antall arbeidsforhold, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Hagebruksavlingar, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Elektrisitet, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 18 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konsumprisindeksen, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ledige stillingar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 19 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skatterekneskap, april 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Energibruk i industrien, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Overgang til norsk statsborgerskap, 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Sal av petroleumsprodukt, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 20 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirer, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, april 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Veitrafikkulykker med personskade, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Detaljomsetningsindeksen, april 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 21 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønnsindeks, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, april 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, april 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, april 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Adopsjoner, 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Artikkel: Artikkel: Den europeiske studentundersøkelsen Studenters utgifter og økonomiske situasjon Publisering
 • Utdanning
Elektrisitet, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
Ekteskap og skilsmisser, 2017 Publisering
 • Befolkning
Eksport av laks, uke 22 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Drosjetransport, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2018 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Internett-målinga, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 23 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, mai 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Eiendomsskatt, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 1. termin 2018 Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 24 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Registrert avgang av store rovdyr, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 1. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Spesialisthelsetjenesten, 2017 Publisering
 • Helse
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggeareal, mai 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 25 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Overnattingar, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pengemengde, mai 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, mai 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Barnevern, 2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, mai 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 26 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konsumprisindeksen, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 27 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, juni 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juni 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, juni 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, juni 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pengemengde, juni 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Aktive jegere, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Småvilt- og rådyrjakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produsentprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ordreindeks for industri, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Overnattingar, juni 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juli 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, juli 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juli 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Folkemengde og befolkningsendringar, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Nasjonalregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lønnsindeks, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Detaljomsetningsindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2017/2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Varekonsumindeksen, juli 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pengemengde, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2018 Publisering
 • Bank og finansmarked
Landsskogtakseringen, 2013-2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Grensehandel, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juli 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2018 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konsumprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internett-målinga, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 2. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Verdipapirfond, 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, august 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, august 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Skogavvirkning for salg, 2017, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogeiendommer, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, august 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Familier og husholdninger, 1. januar 2018 Publisering
 • Befolkning
Varekonsumindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, august 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Overnattingar, august 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Veitrafikkulykker med personskade, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Skatterekneskap, september 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, september 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i varehandel, 3. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Detaljomsetningsindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, september 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport med norske lastebiler, 2. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ordreindeks for industri, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggeareal, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Overnattingar, september 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Nasjonalregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lufttransport, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, oktober 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internett-målinga, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Folkemengde og befolkningsendringar, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Etablerere i næringslivet, 2015-2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Byggeareal, oktober 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Lønnsindeks, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Grensehandel, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar, oktober 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2018 Publisering
 • Energi og industri
Harmonisert konsumprisindeks, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Sykefravær, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindeks for nye boliger, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2018 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, november 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Veitrafikkulykker med personskade, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Folkemengde og befolkningsendringar, 31. desember 2018, beregnede tall Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2018, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, november 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sal av petroleumsprodukt, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, desember 2018, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Byggeareal, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2018 Publisering
 • Energi og industri
Lufttransport, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Ordreindeks for industri, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, januar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Gårdbrukernes inntekter og gjeld, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, januar 2019, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil over grensen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 5. termin 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Lønnsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2018, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Grensehandel, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produsentprisindeksen, februar 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2018 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mars 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, april 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overgang til norsk statsborgerskap, 2018 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Konsumprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, mai 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produsentprisindeksen, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2018-2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, oktober 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, november 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Overgang til norsk statsborgerskap, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Til toppen