Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nytt rekordår for oppdrettslaks

  Det ble solgt laks verdt 60 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2016 – en økning fra året før på hele 35 prosent. På ti år er verdien av norsk oppdrettslaks firedoblet.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 20 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 72,47 kr/kg, ein oppgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Auka grønsaksproduksjon

  Total produksjon av grønsaker på friland og i veksthus er berekna til 199 500 tonn i 2016, ein auke på 14 100 tonn frå året før. 

  Artikkel
 • Markant økning i skoggjødslingen

  I alt ble 84 000 dekar med skogsmark gjødslet i 2016. Det er en oppgang på 77 000 dekar fra året før. Hovedsakelig skyldes økningen offentlige tilskudd til gjødsling av skog fra 2016 for å øke CO2- bindingen.

  Artikkel
 • Flere ombygde skogsveier

  Det ble ferdigstilt 412 kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier i 2016. Det er en økning på 77 kilometer fra 2015.

  Artikkel
 • Liten nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 16 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,85 kr/kg, ein liten nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mer hogst og bedre priser

  Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2017 enn samme periode i 2016. I gjennomsnitt fikk skogeierne 344 kroner per kubikkmeter, en økning på 5,5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 15 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,13 kr/kg, ei auke på 3,7 prosent samanlikna med veka før. 

  Artikkel
 • Færre bedrifter med slaktekylling

  28 000 husdyrprodusentar søkte om produksjonstilskott per 1. januar 2017 – 400 færre enn året før, viser nye tal frå statistikken Husdyrhald. Det er talet på bedrifter med kyllingproduksjon som fell mest.

  Artikkel
 • Meir kjøt til middagsborda

  Samla kjøtproduksjon auka med 3,5 prosent frå 2015 til 2016 og kom opp i 344 100 tonn. Det var auke i produksjonen av alle kjøtslaga, og størst var auken i fjørfeproduksjonen. Rogaland toppar lista både for slakta svin, fjørfe, storfe og sau.

  Artikkel
 • Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger

  I underkant av en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2016/2017. Med 14 prosent er kvinner fortsatt underrepresentert i Jegerregisteret, men de har hatt en formidabel prosentvis vekst de siste årene.

  Artikkel
 • Mjølkeproduksjonen ikke det den en gang var

  Mjølkeproduksjonen regnes av mange som ryggraden i norsk jordbruk. Mjølk er det enkeltproduktet som gir størst inntekter, men betydningen er fallende.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2016

  Rapporter 2017/04

  Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 prosent i perioden 1999 til ...

  Publikasjon
 • Godt år for hjortejakta

  Det ble felt 37 700 hjort i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en økning på 4 000 dyr fra forrige jaktår. Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta avtar. I alt ble det felt om lag 7 000 flere hjort enn elg.

  Artikkel
 • Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

  Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

  Artikkel