284767
284767
Litt lavere hogstkvantum
statistikk
2017-01-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogav, Skogavvirkning for salg, tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmerSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogavvirkning for salg4. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Litt lavere hogstkvantum

Det ble i alt hogd 2,4 millioner kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2016. Det er 1,7 prosent mindre enn i 4. kvartal 2015. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk også ned med 1 krone i denne perioden.

Skogavvirkning for salg
4. kvartal 2016Prisendring, prosent
1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter4. kvartal 2015 - 4. kvartal 20164. kvartal 2013 - 4. kvartal 2016
I alt2 414331-0,35,1
 
Gran
Skurtømmer9044433,39,1
Massevirke701205-2,8-1,4
Sams virke112274-11,3-2,5
Furu
Skurtømmer3454430,75,0
Massevirke2741941,0-2,5
Sams virke24272-2,911,5
Lauv
Skurtømmer1267-19,6-28,0
Massevirke522021,0-7,8
Sams virke........
Figur 1. Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum
Figur 2. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker
Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

* = foreløpige tall

Sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor ble det hogd 41 000 kubikkmeter mindre. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 799 millioner kroner, som er omtrent på samme nivå som 4. kvartal 2015.

Stabil tømmerpris

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 331 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 4. kvartal 2016. Det er 0,3 prosent lavere enn ett år tidligere. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu var henholdsvis 3,3 og 0,7 prosent høyere enn i 4. kvartal 2015. Prisen på massevirke av gran gikk ned med 2,8 prosent fra samme periode året før, mens for massevirke av furu steg prisen med 1 prosent.

Nedgang på Østlandet

Sammenlignet med 4. kvartal 2015 var det nedgang i hogsten i de fleste fylker på Østlandet. I Rogaland og Aust-Agder økte hogstkvantumet med henholdsvis 14 000 og 10 000 kubikkmeter sammenlignet med 4. kvartal 2015. Hedmark er fortsatt det fylket der det blir avvirket mest tømmer – i alt 695 000 kubikkmeter. Det utgjør 29 prosent av alt avvirket tømmer i Norge dette kvartalet.

Lavere tømmereksport

Foreløpige tall for utenrikshandel med varer viser at 796 000 kubikkmeter tømmer ble eksportert i 4. kvartal i år. Det utgjør 33 prosent av den totale avvirkningen i dette kvartalet. Sammenliknet med 4. kvartal i 2015 gikk eksporten ned med 18 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB