251630
251630
Mer hogst tross lavere priser
statistikk
2016-12-22T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogav, Skogavvirkning for salg, tømmerpris, hogstkvantum, avvirkning, industrivirke, gran, furu, løvtrær, ved, massevirke, sagtømmerSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogavvirkning for salg2015, endelige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Mer hogst tross lavere priser

Skogeierne solgte 10,1 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2015. Det er 340 000 kubikkmeter mer enn i 2014. Vi må tilbake til slutten av 1980-årene for å finne høyere hogstkvantum.

Skogavvirkning for salg
 2015Prisendring, prosent
 1000 kubikkmeterKroner per kubikkmeter2014 - 20152010 - 2015
I alt10 113339-3-5
Gran    
Skurtømmer4 028440-3-2
Massevirke3 038211-2-16
Sams virke430318-4-10
Furu    
Skurtømmer1 429449-3-2
Massevirke964192-3-18
Sams virke56280-7-14
Lauv    
Skurtømmer133619-13
Massevirke167202-4-2
Sams virke..:::

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 339 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2015, noe som er 10 kroner lavere enn året før. Prisen var lavere for både sagtømmer og massevirke. Skurtømmerprisen hadde en nedgang på 3 prosent, mens massevirke gikk ned med 2 prosent. Bruttoverdien av tømmeret solgt til industrien i 2015 utgjorde 3,4 milliarder kroner. Dette er omtrent på samme nivå som i 2014.

Mye gran

Tre fjerdedeler av hogstkvantumet i 2015 var gran, mens furutømmer utgjorde nesten en fjerdedel. Lauvtrevolumet utgjorde mindre enn 1 prosent. Dette er samme treslagsfordelingen som året før.

Over 40 prosent ble eksportert

Tømmereksporten i 2015 var på 4,0 millioner kubikkmeter. Det er 700 000 kubikkmeter mer enn året før. Nesten 2,6 millioner kubikkmeter av eksportvolumet i 2015 var massevirke. Det utgjør over 60 prosent av alt massevirke som ble hogd.

Mer ved til brensel

I tillegg til tømmeret som er solgt til industriformål, er det beregnet et vedforbruk basert på norsk virke på 2 millioner kubikkmeter i 2015. Dette er 200 000 kubikkmeter mer enn i 2014. Til sammen utgjorde tømmeravvirkningen til industri og ved 12,1 millioner kubikkmeter i 2015.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB