243592
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/rovdyravg/aar
243592
Flere jerver skutt
statistikk
2016-08-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
rovdyravg, Registrert avgang av store rovdyr, ulv, bjørn, jerv, gaupe, bilpåkjørsler, togpåkjørsler, skadefelling, tjuvjakt, kvotejakt, lisensfelling, nødverge, havørn, hønsehauk, kongeørnJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Statistikken viser den registrerte avgangen av store rovdyr etter årsak. I jaktåret 2015/2016 ble 123 jerver skutt eller drept, 27 flere enn foregående jaktår.

Registrert avgang av store rovdyr2015/2016

Miljødirektoratet inkluderer dyr som har omkommet av andre årsaker i tallene for felte i lisensfelling- og kvotejaktperioden. Det kan derfor forekomme avvik mellom Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere jerver skutt

I alt 123 jerver ble rapportert skutt eller drept i jaktåret 2015/16. Det er 27 flere enn i foregående jaktår. Derimot ble det skutt færre gauper og bjørner enn året før.

Registrert avgang av store rovdyr
2015-20162014-2015 - 2015-20162011-2012 - 2015-2016
I alt22514-4
Bjørn10-2-6
Ulv1405
Jerv1232711
Gaupe78-11-14
Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

Til sammen 73 jerver ble felt under skadefelling sist jaktår, og det er 33 flere enn året før. De fleste skadefellingene fant sted i Finnmark og Hedmark. I forbindelse med lisensfelling var det gitt tillatelse til å felle 141 jerver i jaktåret 2015/2016. I praksis ble 44 dyr felt, som er 3 færre enn året før. Med 12 felte dyr var Hedmark det fylket der det ble skutt flest jerver i forbindelse med lisensfellingen. Deretter fulgte Troms og Nordland med henholdsvis 10 og 7 dyr.

Færre gauper skutt

I alt ble 78 gauper skutt i jaktåret 2015/2016. Det er 11 færre enn jaktåret før. Til sammen 66 gauper ble felt under kvotejakta, mens 12 ble drept av andre årsaker. I forbindelse med kvotejakta ble flest gauper felt i Nord-Trøndelag og Telemark med henholdsvis 21 og 15 dyr.

Redusert avgang av bjørn

I alt ble 10 bjørner skutt eller drept sist jaktår, noe som er 2 færre enn året før. Det var gitt tillatelse til å felle 12 bjørner i forbindelse med lisensfelling, og 2 av disse ble skutt. I tillegg ble 5 felt under skadefelling, 2 døde av andre grunner og 1 ble skutt i selvforsvar.

Det ble felt 14 ulver dette jaktåret, det samme som året før. Av disse ble 6 skutt under lisensfelling og 5 ble felt som skadedyr. Dessuten ble det felt 1 ulv ulovlig, 1 ble skutt i selvforsvar og 1 døde av andre årsaker.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB