249799
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/reinjakt/aar
249799
Felte færre villrein i høst
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
reinjakt, Villreinjakt, felte villrein, villreinområder, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Statistikken viser villreinjakt i Norge. I alt ble det felt 6 100 villrein i 2016, 400 færre enn året før.

Villreinjakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

6 129

villrein skutt høsten 2016

Felte villrein
AntallAndelEndring, prosent
2015 - 20162012 - 2016
2016
I alt6 129100,0-5,812,4
Hanndyr
Kalv87714,30,111,7
1 1/2 år5529,0-24,6-7,4
Eldre1 41423,1-9,84,9
Hunndyr
Kalv83013,55,918,4
1 1/2 år2834,6-23,1-5,4
Eldre2 17335,5-0,426,2

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Villreinjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområde

Villreinjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområde
I altKalv1 1/2 årEldreFellingsprosent
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
19926 5148517458443961 7911 88751
19936 6258737407913551 8721 99452
19946 5818457098353651 7392 08841
19957 7771 0519388163981 8492 72543
19969 3951 2551 1219265172 2883 28848
19979 1791 1481 0421 0305602 0623 33745
19989 7611 3491 2259634752 0883 66145
19998 9921 1621 0621 0184492 1763 12541
20007 6319758907403322 0712 62336
20016 9761 0338977043051 7102 32750
20026 6171 0298576382521 7372 10458
20034 4176406574001771 1871 35651
20043 8956275133441581 0711 18255
20054 8176475324432481 5671 38047
20065 0916486044732191 5361 61146
20074 6706986153951971 2791 48650
20085 1557696695032351 2331 74655
20095 0988106794632251 2881 63353
20105 4478097275492641 3141 78452
20115 4238486735642721 3161 75039
20125 4517857015962991 3481 72233
20137 1401 0549306554081 8542 23939
20147 9441 1061 0307304051 8342 83938
20156 5098767847323681 5682 18131
20166 1298778305522831 4142 17324
 
Villreinområde
Setesdal - Ryfylke466826345287517316
Skaulen - Etnefjella1121322138
Setesdal - Austhei16728141911385716
Hardangervidda1 8461881812128635882112
Blefjell2994134828
Nordfjella335464017139512437
Oksenhalvøya0000000.
Fjellheimen466702171457
Brattefjell - Vindeggen8315876143335
Lærdal - Årdal00000000
Vest - Jotunheimen00000000
Reinheimen-Breheimen668105101402420119772
Førdefjella10233020100
Sunnfjord3100002100
Svartebotnen0000000.
Snøhetta6476070562422820949
Rondane361594436139411548
Sølnkletten22919292413707437
Forelhogna59813914251307316375
Knutshø25333392120726859
Norefjell- Reinsjøfjell3167372127549890
Våmur - Roan60101251161675
Tolga øst10000103

Tabell 2 
Villreinjakt. Antall tillatt felte dyr, felte dyr og fellingsprosent

Villreinjakt. Antall tillatt felte dyr, felte dyr og fellingsprosent
Tillatt felte dyrFelte dyrFellingsprosent
198816 1836 51440
198916 2926 62541
199018 3966 58136
199117 9877 77743
199212 7539 39574
199312 7549 17972
199415 8629 76162
199518 0878 99250
199619 7697 63139
199720 4116 97634
199821 9336 61730
199922 0814 41720
200021 2873 89518
200113 8214 81735
200211 3675 09145
20038 6014 67054
20047 1025 15573
200510 2145 09850
200610 9865 44750
20079 3025 42358
201216 6555 45133
201318 3547 14039
201420 9667 94438
201520 9126 50931
201625 4656 12924

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av villreinjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder, kjønn og villreinområder. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
 
Jaktfelt
Det er et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
 
Tillatt felt
Det er det antall dyr som kommunene har gitt det enkelte jaktfelt tillatelse til å felle.
 
Rettet avskyting
Det er fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosent kalv, 1 ½ åringer og voksne hann- og hunndyr.
 
Fellingsprosent
Det er felte dyr i prosent av tillatt felt.
 
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter. 
 
 

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av villreinområder

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Villreinjakt
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Villreinområde

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Lovhjemmel

Viltloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Datakilder og utvalg

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB