Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fortsatt svak vekst i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,2 prosent fra mars til april i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 0,1 prosent fra februar til mars.

  Artikkel
 • Uendret varekonsum

  Husholdningenes varekonsum økte 0,1 prosent fra mars til april 2017, viser sesongjusterte tall. Det var en nedgang i bilkjøpene, mens det var en tilsvarende økning i konsumet av andre varer.

  Artikkel
 • HKPI opp 0,1 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,5 (2015=100) i april, ein oppgang på 0,1 prosent frå mars. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,3 prosent i april, ned 0,2 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel
 • Svak vekst i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra januar til februar.

  Artikkel
 • Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent

  Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, i følge nye tall fra Skattestatistikk for personer. Dette er 27 milliarder kroner eller 2,3 prosent mer enn året før.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2017

  De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svak vekst i disponibel realinntekt. Inntektsforskjellene øker mellom de rikeste og fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen.

  Artikkel
 • Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

  Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014.

  Artikkel
 • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke og var på 10 prosent i 2015, mot 9,4 prosent året før. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

  Artikkel
 • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Inntektene til flyktningene som kom til Norge i 2000, har økt med botid, men særlig blant menn stoppet utviklingen etter hvert opp. Snaut 60 prosent av mennene var selvforsørget etter åtte år, deretter gikk andelen ned.

  Artikkel
 • Om etablering av et datamateriale med inntekter og kostnader for privatpraktiserende leger med offentlig avtale

  Notater 2016/34

  Notatet sammenfatter arbeid som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført i 2016 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å identifisere inntekter og kostnader for legepraksisen til privatpraktiserende fastleger og legespesialister.

  Publikasjon
 • Inntektsmobilitet blant barnefamilier med lav inntekt: 2007 - 2014

  Rapporter 2016/35

  I løpet av en periode på åtte år opplever mange barn «minst en gang» at husholdningsinntektene er så lave at de havner under lavinntektsgrensen. Samtidig er det svært få barn som «hele tiden» befinner seg i lavinntektsgruppen

  Publikasjon
 • Flere forsørgere er ofte en vei ut av lavinntekt

  Mer enn halvparten av alle barn som forlater gruppen med vedvarende lavinntekt, gjør dette fordi det blir flere voksne i husholdningen.

  Artikkel
 • Nær hver tredje over 65 år betaler formuesskatt

  De som betaler formuesskatt, blir stadig eldre. Nærmere én av tre personer over 65 år betaler formuesskatt, men for de fleste er beløpet relativt beskjedent.

  Artikkel
 • NOK 466 billion in assessed taxes

  In 2015, the total assessed taxes amounted to NOK 466 billion for residents aged 17 years and older. This was an increase of 7.4 per cent from 2013. 

  Artikkel
 • 466 milliarder kroner i utlignet skatt

  I 2015 fikk 3,7 millioner bosatte personer 17 år og eldre utlignet totalt 466 milliarder kroner i inntekts- og formuesskatt. Dette var en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2014. 

  Artikkel