231615
231615
innrapportering
2015-06-17T14:37:00.000Z
no

Ikke aktiv

Levekårsundersøkelsen om helse

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

I løpet av perioden august 2015 -januar 2016 gjennomføres levekårsundersøkelsen om helse i Norge. 14 000 personer trekkes tilfeldig fra folkeregisteret til å svare på spørsmål om egen helsetilstand, bruk av helsetjenester, levevaner og kontakt med andre. Undersøkelsen er viktig for å kartlegge helsetilstanden i befolkningen, sammenlikne mellom ulike grupper i samfunnet, og se utviklingen over tid. Resultatene brukes til å lage offisiell statistikk, og undersøkelsen er også en del av et europeisk samarbeid om helsestatistikk for å sammenligne helsetilstand mellom land i Europa. Statistikken vil også bli tilgjengeliggjort for alle på ssb.no

Er du valgt ut til å delta?

Et tilfeldig utvalg deltakere trekkes fra folkeregisteret, og de som er trukket ut til å delta mottar informasjonsmateriell i posten.

Hvordan skal jeg svare?

Har du fått brev i posten om denne undersøkelsen vil du i løpet av den nærmeste tiden bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et telefonintervju. Intervjuet varer i snitt 30 minutter, men vil variere fra person til person, samt etter helsetilstand og levevaner. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til levekaar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg, eller for å ta intervjuet direkte.

Om du er under 18 år og er trukket ut vil også foresatte få et informasjonsbrev i posten.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue alle og har derfor trukket et utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde av befolkningen er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvordan helsetilstanden blant unge er.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder husholdningsopplysninger om utdanning fra skoler, fylker og Lånekassen, husholdningsopplysninger om inntekt og formue fra Skatteetaten, opplysninger om arbeidsgiver, trygder, stønader fra Skatteetaten og NAV, samt opplysninger om fastleger fra fastlegeregisteret. Innen 01.04.2017 vil vi anonymisere datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. Statistisk sentralbyrå vil aldri formidle videre hvem som har deltatt, eller hva den enkelte har svart.

Vil du vite mer om SSBs helsestatistikk, se: http://www.ssb.no/helse

 

Kontakt

 • E-post
  levekaar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler