204175
204175
innrapportering
2014-11-04T09:06:00.000Z
no

Ikke aktiv

Frivillig innsats

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner, både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte. Frivillig arbeid på internett, for private bedrifter eller offentlige organisasjoner og for venner, bekjente og naboer vil også bli kartlagt.

Til undersøkelsen er det truk¬ket et tilfeldig utvalg på 3 400 personer fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut mottar et brev fra Statistisk sentralbyrå.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et intervju. Intervjuet varer i snitt i 7 minutter, men vil variere fra person til person.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til frivillig@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue alle og har derfor trukket et utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Det er like viktig at personer som ikke gjør frivillig arbeid deltar.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.

 

Kontakt

 • E-post
  frivillig@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 20.00

Lover og regler