298599
298599
innrapportering
2017-03-06T09:30:00.000Z
no

Pågår

Barnehageopptak i Oslo

Måleperiodeårlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo en undersøkelse om måten barnehageplasser fordeles på i Oslo. Formålet med undersøkelsen er å undersøke om fordelingen av barnehageplasser i Oslo kommune kan gjøres bedre.

Hvert år søker flere tusen foreldre om en plass i en av barnehagene i Oslo. Siden noen barnehager er mer populære enn andre, benyttes i dag en fordelingsmekanisme basert på en kombinasjon av prioriteringsregler, barnas alder og en søkerliste fra foreldrene. Alle som har rett på barnehage tildeles en plass, men mange tildeles plass i en annen barnehage enn den de ønsker seg.

For å undersøke om tildelingen av barnehageplasser kan forbedres spør vi blant annet om hvilke barnehager man helst ønsker at barnet blir tildelt plass i, hvor godt man liker de ulike barnehagene man har vurdert og hvor sannsynlig man tror det er at barnet blir tildelt barnehageplass i den foretrukne barnehagen. Vi spør også om hvilke faktorer som var viktig for valget av barnehager da man søkte om barnehageplass, som avstand fra jobb og hjemmet, andelen barn per voksne, mattilbud og pedagogisk profil.

Alle som har søkt barnehageplass i barnehageopptaket i Oslo kommune i 2017 er invitert til å delta i undersøkelsen. Totalt er 14 008 søkere invitert til å delta. De som er invitert til å delta får epost fra SSB med informasjon om undersøkelsen.

 Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen gjennomføres ved at du fyller ut et skjema på internett. Det tar ca ti minutter å besvare spørsmålene, og du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Selv om skjema kan besvares på mange ulike plattformer vil vi anbefale at du besvarer på PC.

For å svare på internett benytter du lenken i eposten som sendes til deg. Du kan også åpne skjema ved å bruke knappen elektronisk innrapportering på toppen av denne siden, du må da logge inn med brukernavn og passord fra den tilsendte eposten. Du kan velge om du vil svare på bokmål eller engelsk.

Vi ivaretar personvernet

Vi har lovpålagt taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre intervjuet kortere, henter vi opplysninger om husholdning, bolig, fødeland, grunnkrets og flyttinger fra Folkeregisteret og befolkningsregisteret, samt opplysninger om arbeid, inntekt, formue, trygder og stønader fra Skatteetaten og NAV. Vi vil også hente inn opplysninger om utdanning og språkkurs som SSB årlig henter inn fra skoler, fylker og lånekassen, samt informasjon om barnehageopptaket i Oslo kommune. Videre vil vi koble innsamlede data med barnets framtidige registeropplysninger fra SSBs utdanningsregistre fram til barnet er 16 år. Forskere ved Statistisk sentralbyrå vil få tilgang til svarene fra undersøkelsen, men de vil ikke kunne kobles direkte til deg eller barnet. Forskerne er uavhengige av Oslo kommune og av barnehagene i Oslo, og svarene dine har ingen betydning for hvilken barnehage barnet ditt får plass i. Innen 30.06.2034 vil alle opplysningene bli anonymisert.

 

Kontakt

 • E-post
  barnehageopptak@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler