201363
201363
innrapportering
2014-10-16T10:24:00.000Z
no

Ikke aktiv

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2014

Måleperiodehvert 2. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Den europeiske samfunnsundersøkelsen. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan vi lever og hva vi er opptatt av i Norge.

Spørsmålene dreier seg blant annet om hva du mener om:

 • helsevesenet
 • mediene
 • politikere

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 2750 personer fra folkeregisteret. De som er trukket ut får et brev fra SSB. Det er frivillig å delta, og man kan når som helst trekke seg og be om at opplysningene blir slettet. Vi kan derimot ikke erstatte de som er trukket ut med andre personer. For at undersøkelsen skal bli best mulig, er deltakelse fra så mange som mulig svært viktig for oss.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av kort tid vil vi i Statistisk sentralbyrå forsøke å kontakte deg og gjøre en avtale om intervju. Sammen blir dere enige om tid og sted for intervjuet. Selve intervjuet foregår ved at intervjueren leser opp spørsmålene fra en bærbar pc og taster inn svarene dine. Intervjuet varer om lag en time. Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt og det vil aldri bli kjent utenfor SSB hva du har svart på spørsmålene.

 Du kan velge å gjennomføre intervjuet på engelsk dersom du ønsker det.

Hvorfor skal jeg svare?

For å få et riktig bilde av det samfunnet i Norge og hva folk som bor her er opptatt av, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen gjennomføres i over 20 europeiske land og gjør det mulig å sammenlikne landene med hverandre. Svarene som samles inn benyttes av forskere fra hele verden til å belyse viktige samfunsspørsmål i Europa. Vi kan ikke erstatte personer som er trukket ut med andre personer. Utvalget er trukket slik at det skal representere det norske samfunnet. Du er viktig for oss!

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder opplysninger om fødeland fra folkeregisteret, opplysninger om høyeste fullførte utdanning fra utdanningssektoren og opplysninger om inntekt fra skatteetaten og NAV. Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

 • E-post
  esu2016@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen