268319
268319
innrapportering
2016-06-03T08:32:00.000Z
no

Pågår

Forenklet næringsoppgave (RA-0425)

Måleperiodeårlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) innhenter hvert år regnskaper fra alle foretakene som blir definert som offentlig eide. Formålet med undersøkelsen er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Viktige brukere av statistikken er offentlige myndigheter og allmennhet.

Statistikken omfatter både statlig og kommunalt eide foretak. Et foretak er å betrakte som statlig eller kommunalt eid, dersom majoriteten av innbetalt aksje-/andelskapital eller innskudd i foretaket direkte eller indirekte er på statlige eller kommunale hender.

 Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om de økonomiske regnskapsstørrelsene hos de enkelte offentlig eide foretakene.

I følge opplysninger vi har fått fra årsberetninger og foretaksregisteret i Brønnøysund, har vi utarbeidet en oversikt over foretak som er definert som offentlig eide per 31. desember 2016. Deres foretak inngår i denne gruppen og skal rapportere inn forenklet Næringsoppgave (RA-0425) for 2016. Det er innleveringsplikt for denne undersøkelsen her.

For foretak som ikke leverer årsregnskap og årsberetning til Brønnøysund, kan årsberetningen eventuelt legges ved i Altinn-skjemaet som et vedlegg.

Send opplysningene over Internett

Opplysningene sendes over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Dette er en sikker måte å rapportere på, og du vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Oppstår det problemer, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

Skulle virksomheten være nedlagt eller solgt, skal dette rapporteres via Samordnet registermelding snarest mulig. Se informasjon på baksiden av brevet. Der står det også mer om hjemmelsgrunnlag og klagerett.

Svarfrist

Fristen for å rapportere er 21. juli 2017

 

Kontakt

 • E-post
  offregn@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  man- fre 09.00 - 15.00