237841
237841
innrapportering
2015-08-31T14:10:00.000Z
no

Pågår

Utenriksøkonomi (UT-rapportering) - måned og kvartal

Innhold

Formål

Formålet med statistikken er å belyse norske foretaks økonomi i forhold til utlandet. Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Endringer i skjema fra og med 4. kvartal 2016

 • Post 15000 Kundefordringer deles i to etter næringsoppgaven og blir nå:
 • Post 15000 Kundefordringer eksklusive på selskap i samme konsern   
 • Post 15010 Kundefordringer på selskap i samme konsern 
 • Post 04000 Nettokjøp av konsesjoner, patenter og lisenser splittes og blir:
 • Post 04000 Kjøp av konsesjoner, patenter og lisenser
 • Post 04100 Salg av konsesjoner, patenter og lisenser

I tillegg er antall valutaer som det kan fordeles på i Altinn-skjemaet redusert.

 

Innrapportering via Altinn

Til innrapportering benyttes Altinn-skjema. Skjemaet finner man i Min meldingsboks i Altinn. Merk at man må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjema. Riktig rolle for denne undersøkelsen er Regnskapsmedarbeider REGNA. Oppstår det problem, se Hjelp på www.altinn.no eller ta kontakt med Altinn brukerservice på 75 00 60 00.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å rapportere på vedlegg via Altinn. De som ønsker denne løsningen må ta kontakt med Utenriksøkonomi utund@ssb.no

Rapportering av finans-/balansedata

Rapporteringen omfatter finans-, balanse- og egenkapitalposter mv. mot utlandet. I årsrapporteringen skal beløpene fordeles på land og valuta der dette er angitt i skjema. I kvartalsrapporteringen er fordeling på land og valuta frivillig, men de rapportørene som fordeler på land og valuta i rapporten for 4. kvartal slipper å rapportere til årsundersøkelsen. I margen til høyre finner du veiledning til rapportering. Se også informasjon direkte i Altinnskjemaet.

Frister for kvartalsvis rapportering for 2016 og 2017:

Periode

Svarfrist

1.1. 2016 til 31.12.2016

27.jan.17

1.1. 2017 til 31.3.2017

28.apr.17

1.1. 2017 til 30.6. 2017

03.aug.17

1.1. 2017 til 30.9. 2017

27.okt.17

1.1. 2017 til 31.12.2017

26.jan.18

Kontakt

 • E-post
  utund@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00