131000
131000
innrapportering
2013-08-01T16:15:00.000Z
no

Pågår

Omsetning

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge nivå og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.

Denne undersøkelsen gjennomføres månedlig blant bedrifter innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Resultatene blir publisert på ssb.no i  Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning . Tallene gir informasjon til norske myndigheter om utviklingen i næringene, i tillegg til å være interessante for blant annet journalister, forskere og næringenes interesseorganisasjoner.

Hva skal rapporteres?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om omsetning for den enkelte virksomhet. Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i statistikkloven § 2-2. Etter statistikkloven § 2-3 har SSB myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om mulkten blir betalt.

Kontakt

 • E-post
  datafangst@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler