300443
300443
innrapportering
2017-03-15T17:55:00.000Z
no

Ikke aktiv

Undersøkelse om arbeidsgiveres vurdering av nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet er å samle inn informasjon om hvordan arbeidsgivere vurdere nyansatte med høyere utdanning og fagskoleutdanning. Undersøkelsen søker å kartlegge hvordan arbeidsgivere vurderer utdanningens kvalitet og relevans, samt hvordan utdanningen passer med virksomhetens kompetansebehov.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Hvem skal rapportere?

Utvalget består av 13 600 virksomheter med minst 10 ansatte og med minst en nyutdannet som avsluttet utdanning på bachelor- eller masternivå, fireårig lærerutdanning eller fagskoleutdanning i årene 2014 - 2015.

Hva skal rapporteres?

Undersøkelsen henter inn informasjon om hva slags utdanningskompetanse virksomheten selv anser at den trenger i dag, og også forventninger til hva slags utdanningskompetanse det vil være behov for i virksomheten de neste fem årene. Videre stilles det spørsmål om hvilke faktorer som var viktig da man rekrutterte nyansatte med høyere utdanning og hvordan utdanningen har gjort den nyansatte i stand til å møte disse forventningene. I form av å ha utviklet ferdigheter som evner til selvstendig arbeid, analytiske evner, bransje- og virksomhetsforståelse, evner til å disponere arbeidstid o.l.

I undersøkelsen stilles det også spørsmål om hvor viktig det er at aktuelle kandidater for fremtidige ansettelser har gode resultater fra studiet, gjennomfører utdanningen på normert tid, har relevant arbeidserfaring fra studietida eller at man har tatt deler av utdanningen i utlandet.

Undersøkelsen kartlegger også om virksomheten har samarbeidet med utdanningsinstitusjoner i form av at representanter for virksomheten har forelest på lærestedet, hatt studenter i praksis, eller ved at virksomheten har organisert ekskursjoner eller bedriftsbesøk ol.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Rapportering via webskjema

Undersøkelsen gjennomføres i form av et webskjema. Det tar under 15 minutter å svare på undersøkelsen. Alle virksomheter som er trukket ut til å delta i undersøkelsen har fått tilsendt innloggingsinformasjon med brukernavn og passord i Altinn.

Svarfrist

Fristen for å rapportere er 07.04.2017.

 

Kontakt

 • E-post
  kompetanse@ssb.no
  Telefon
  62 88 51 90
  Telefontid
  Man-fra 09.00 - 21.00