253848
253848
forskning
2016-02-03T13:10:00.000Z
no

Prosjekt

ELECTRANS - Elektrifisering av transporten: Utfordringer, mekanismer og løsninger

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og undersøker ved hjelp av numeriske modeller hvordan en elektrifisering av den norske bilparken kan påvirke transportsystemet og elektrisitetsmarkedet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Cathrine Hagem
Oppdragsgiver

Norges forskningsråd, samt finansiering fra næringslivet; EnergiNorge, Statkraft Energi AS, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen vegdirektoratet, Ringeriks-Kraft AS

Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

  • Når drivstoffet er strøm istedenfor bensin eller diesel, reduseres luftforurensingen per kjørte kilometer, men på den andre siden blir det også billigere å kjøre bilen. Det kan føre til mer bilbruk og dermed økte kostnader for samfunnet i form av kø, ulykker og veislitasje. Ladning av bilene kan også føre til økt belastning på el-nettet. Vi vurderer ulike virkemiddelpakker som kan minimere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved en elektrifisering av bilparken.
  • En vellykket elektrifisering av bilparken krever koordinering av tiltak og samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner. Det kan derfor være vanskelig å få realisert den beste kombinasjonen av virkemidler. Vi identifiserer ulike barrierer for samarbeid, og vurderer hvordan de kan omgås.
  • Vi lager scenarier for hvordan elektrifisering av bilparken i Norge kan påvirke elektrisitetsmarkedet og transportsektoren, avhengig av teknologisk utvikling og bruk av offentlige virkemidler. Disse numeriske studiene gjøres gjennom å sammenkoble transportmarkedsmodeller med en energimarkedsmodell.
  • Vi vurderer hvordan klimapolitikken i Norge og EU påvirker overgangen til elbiler og gevinstene av overgangen.

 

Forskerpartnere

Institute of Transport Economics (TØI)

Ragnar Frisch Centre for Economic Research (Frisch Centre)

KU Leuven, Belgium

Handelshøyskolen, NMBU (HH)

 

Næringslivspartnere

 

Kontakt