115392
115392
forskning
2013-05-27T10:07:00.000Z
no

Discussion papers

Discussion papers presenterer forskningsstoff som sikter mot å ende opp som en internasjonal publikasjon og distribueres for kommentarer og forslag.

Et Discussion paper kan være lengre og fyldigere enn det som er vanlig for en artikkelved at blant annet ugjennomsiktige mellomrekninger, resultater og bakgrunnsmateriale blir inkludert.

Redaksjonsmedlemmer: Kjetil TelleBjart Holtsmark, Erling Holmøy, Terje Skjerpen, Kenneth Wiik, Aud Walseth (sekretær)

Andre nettsteder