Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forskningssjef 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no
  Abrahamsen, Anne Sofie Statistikkrådgiver 21094901 anne.sofie.abrahamsen@ssb.no Statistiske metoder og standarder
  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
  Alstadsæter, Annette
   Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
   • Levekår og sosial deltaking
   • Fruktbarhet og familiedemografi
   Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Badina, Svetlana Rådgiver 21094427 Svetlana.Badina@ssb.no Statistiske metoder og standarder
    • Regional økonomi
    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Benedictow, Andreas Forsker 40902482 andreas.benedictow@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Makroøkonomiske analyser
    Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
    • Fruktbarhet og familiedemografi
    Bhuller, Manudeep Forsker II Manudeep.Bhuller@ssb.no Mikroøkonomi
    • Arbeidsmarked
    • Inntektsfordeling
    • Utdanningsøkonomi
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
    Bjertnæs, Geir H. Forsker I 21094430 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Skatt
    Bjørnstad, Jan Fredrik Forskningssjef 21094758 Jan.Bjornstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
    • Frafall og imputering
    • Generell inferensteori
    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
    Blom, Svein Forsker II 21094872 Svein.Blom@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Tidsserieøkonometri
    Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Makroøkonomiske analyser
    • Tidsserieøkonometri
    • Økonomisk vekst
    Brinch, Christian Nicolay Forsker I christian.brinch@ssb.no Mikroøkonomi
    • Arbeidsmarked
    • Pensjoner
    • Skatt
    • Tidsserieøkonometri
    • Utdanningsøkonomi
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
    Bye, Torstein Arne Direktør, Avdeling for Økonomi, energi og miljøstatistikk 21094944 torstein.arne.bye@ssb.no
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Makroøkonomiske analyser
    Bye, Brita Forsker I 21094442 brita.bye@ssb.no Makroøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Offentlige finanser på lang sikt
    • Teknologi, innovasjon og vekst
    • Økonomisk vekst
    Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
    • Skatt
    • Sparing
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

    C

    Cappelen, Ådne Forsker 21094808 Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Makroøkonomiske analyser
    • Tidsserieøkonometri

    D

    Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
    • Arbeidsmarked
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
    Dahl, Gordon Gordon.Dahl@ssb.no
     Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Husholdningers energiforbruk
     • Kraftmarkeder
     Dapi, Bjorn
      Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      • Levekår og sosial deltaking
      Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no
      • Arbeidsmarked
      • Utdanningsøkonomi

      E

      Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
      • Income distribution
      Eika, Torbjørn Forsker 21094807 Torbjoern.Eika@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonomiske analyser
      • Makroøkonometrisk modellering

      F

      Fagereng, Andreas Forsker II 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
      • Sparing
      • Arbeidsmarked
      Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
      • Virksomhetsatferd
      • Inntektsfordeling
      • Skatt
      • Sparing
      Fosen, Johan Seniorrådgiver 21094431 Johan.Fosen@ssb.no
       Foss, Aslaug Hurlen Statistikkrådgiver 21094760 aslaug.hurlen.foss@ssb.no Statistiske metoder og standarder
       • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
       • Tidsserieanalyse og sesongjustering
       • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
       Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Mikroøkonomi
       • Pensjoner
       Fæhn, Taran Forskningsleder 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
       • Energi- og miljøpolitikk
       • Generelle likevektsmodeller
       • Klimapolitikk og økonomi
       • Teknologi, innovasjon og vekst
       • Økonomisk vekst

       G

       Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no
        Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no
        • Arbeidsmarked
        • Utdanningsøkonomi
        Gjelsvik, Marit Linnea Forskerrekrutt 21094452 Marit.Gjelsvik@ssb.no Makroøkonomi
        • Arbeidsmarked
        • Konjunkturanalyser og prognoser
        Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Bærekraftig utvikling
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Klimapolitikk og økonomi
        • Teknologi, innovasjon og vekst
        Grimsrud, Kristine M. Forsker 21094535 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Olje- og gassmarkeder
        • Bærekraftig utvikling
        Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Mikroøkonomi
        • Utdanningsøkonomi

        H

        Haaland , Venke Furre
         Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         • Energi- og miljøpolitikk
         • Klimapolitikk og økonomi
         Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         • Energi- og miljøpolitikk
         • Husholdningers energiforbruk
         • Inntektsfordeling
         • Konsumentatferd
         • Kraftmarkeder
         • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
         Halvorsen, Elin Forsker Elin.Halvorsen@ssb.no Mikroøkonomi
         • Inntektsfordeling
         • Skatt
         • Sparing
         • Pensjoner
         Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
         • Generelle likevektsmodeller
         • Makroøkonometrisk modellering
         • Makroøkonomiske analyser
         • Tidsserieøkonometri
         Hansen, Mona Irene mona.irene.hansen@ssb.no
          Hart, Rannveig Kaldager Forsker Rannveig.Hart@ssb.no Demografi og levekår
           Havnes, Tarjei Forsker I, SSB /Førsteamanuensis, ØI, UiO 93423592 Tarjei.Havnes@ssb.no
            Heldal, Johan Seniorrådgiver 21094681 Johan.Heldal@ssb.no Statistiske metoder og standarder
            • Statistisk konfidensialitet
            • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
            • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
            Holm, Inger Rådgiver 21094812 Inger.Holm@ssb.no
             Holm, Inger 21094812 Inger.Holm@ssb.no
              Holmøy, Erling Forskningsleder 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
              • Generelle likevektsmodeller
              • Makroøkonometrisk modellering
              • Makroøkonomiske analyser
              • Offentlige finanser på lang sikt
              • Pensjoner
              • Skatt
              • Økonomisk vekst
              Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
              • Klimapolitikk og økonomi
              • Pensjoner
              Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
              • Konjunkturanalyser og prognoser
              • Makroøkonometrisk modellering
              • Tidsserieøkonometri

              I

              Iancu, Diana-Cristina Førstekonsulent 21094871 Diana-Cristina.Iancu@ssb.no

               J

               Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
               • Makroøkonometrisk modellering
               • Makroøkonomiske analyser
               • Tidsserieøkonometri
               Jensen, Svenn Forskerrekrutt 21094548 Svenn.Jensen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
               • Energi- og miljøpolitikk
               • Klimapolitikk og økonomi
               • Olje- og gassmarkeder
               Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Mikroøkonomi
               • Arbeidsmarked
               • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

               K

               Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Mikroøkonomi
               • Utdanningsøkonomi
               • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
               Kitterød, Ragni Hege Forsker I hege.kitterod@samfunnsforskning.no Demografi og levekår
               • Arbeidsmarked
               • Levekår og sosial deltaking
               Kjelsrud, Anders Grøn
                Klemetsen, Marit E Førstekonsulent 21094413 Marit.Klemetsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                 Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
                 • Makroøkonomiske analyser
                 Kopczuk, Wojciech
                  Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Arbeidsmarked
                  • Pensjoner
                  • Skatt
                  • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                  Kostøl, Andreas Ravndal Førstekonsulent 40902507 Andreas.Kostol@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Arbeidsmarked

                  L

                  Langsrud, Øyvind Forsker 21094425 Oyvind.Langsrud@ssb.no
                  • Frafall og imputering
                  • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                  Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Inntektsfordeling
                  • Kommunal økonomi
                  Lappegård, Trude Forsker 21094608 Trude.Lappegard@ssb.no Demografi og levekår
                  • Fruktbarhet og familiedemografi
                  Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                  • Energi- og miljøpolitikk
                  • Husholdningers energiforbruk
                  • Konsumentatferd
                  Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
                  • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                  • Regional økonomi
                  • Økonomisk historie
                  • Arbeidsmarked
                  Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Inntektsfordeling
                  • Konsumentatferd
                  • Skatt
                  Lillegård, Magnar Forsker 21094398 Magnar.Lillegard@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                  • Generell inferensteori
                  • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                  Lindholt, Lars Forsker II 21094811 Lars.Lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                  • Energi- og miljøpolitikk
                  • Klimapolitikk og økonomi
                  • Olje- og gassmarkeder
                  Lyngstad, Torkild Hovde torkild.hovde.lyngstad@ssb.no
                   Lyngstad, Jan Forsker II 21094863 Jan.Lyngstad@ssb.no Demografi og levekår
                   • Levekår og sosial deltaking
                   Löfgren, Tora Seniorrådgiver - tora.lofgren@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                   • Generell inferensteori
                   • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                   • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                   • Frafall og imputering
                   Løken, Katrine Vellesen Katrine.Loken@ssb.no
                    Løkken, Sturla Førstekonsulent 21094212 Sturla.Lokken@ssb.no

                     M

                     Mevik, Anna-Karin Rådgiver 21094478 Anna-Karin.Mevik@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                     • Frafall og imputering
                     • Generell inferensteori
                     • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                     Modalsli, Jørgen Heibø Forsker I 21094312 Jorgen.Modalsli@ssb.no
                     • Inntektsfordeling
                     • Økonomisk vekst
                     • Økonomisk historie
                     Mogstad, Magne Forsker 0 21094270 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Arbeidsmarked
                     • Inntektsfordeling
                     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                     N

                     Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
                     • Inntektsfordeling
                     • Skatt
                     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                     Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Inntektsfordeling
                     • Konsumentatferd
                     • Skatt
                     Nymoen, Erik H Rådgiver 21094428 erik.h.nymoen@ssb.no Demografi og levekår
                     • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                     Nymoen, Ragnar Professor ragnar.nymoen@ssb.no

                      O

                      Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
                      • Makroøkonometrisk modellering
                      • Statistisk konfidensialitet

                      P

                      Pettersen, Silje Vatne Seniorrådgiver 21094412 SiljeVatne.Pettersen@ssb.no Demografi og levekår
                      • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                      Pham, Dinh Quang Forsker 21094686 dinh.quang.pham@ssb.no

                       R

                       Rolland, Asle Forsker I 21094694 Asle.Rolland@ssb.no
                        Rosendahl, Knut Einar Forsker 0 99522521 knut.einar.rosendahl@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                        • Energi- og miljøpolitikk
                        • Klimapolitikk og økonomi
                        • Olje- og gassmarkeder
                        Rosnes, Orvika Forsker 21094650 Orvika.Rosnes@ssb.no
                         Rossvoll, Ellen Marie Ellen.Rossvoll@ssb.no
                          Rybalka, Marina Forsker II 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikroøkonomi
                          • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                          • Teknologi, innovasjon og vekst
                          • Virksomhetsatferd
                          • Arbeidsmarked
                          Rønning, Marte Forsker I 40902503 Marte.Ronning@ssb.no Mikroøkonomi
                          • Utdanningsøkonomi
                          • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                          Rønsen, Marit Forsker 0 40902522 Marit.Ronsen@ssb.no Demografi og levekår
                          • Arbeidsmarked
                          • Levekår og sosial deltaking

                          S

                          Seierstad, Ane Rådgiver 21094564 Ane.Seierstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                          • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                          Skardhamar, Torbjørn Forsker I 21094235 Torbjorn.Skardhamar@ssb.no Demografi og levekår
                          • Arbeidsmarked
                          • Levekår og sosial deltaking
                          Skirbekk, Vegard 21094700 Vegard.Skirbekk@ssb.no
                           Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                           • Arbeidsmarked
                           • Virksomhetsatferd
                           • Konsumentatferd
                           • Tidsserieøkonometri
                           • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                           Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikroøkonomi
                           • Inntektsfordeling
                           • Økonomisk vekst
                           • Økonomisk historie
                           Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
                           • Arbeidsmarked
                           • Makroøkonometrisk modellering
                           • Makroøkonomiske analyser
                           • Tidsserieøkonometri
                           Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                           • Arbeidsmarked
                           • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                           • Konjunkturanalyser og prognoser
                           • Makroøkonometrisk modellering
                           • Makroøkonomiske analyser
                           • Regional økonomi
                           Storrøsten, Halvor Briseid Forsker II 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                           • Energi- og miljøpolitikk
                           • Klimapolitikk og økonomi
                           Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                           • Generelle likevektsmodeller
                           • Klimapolitikk og økonomi
                           • Makroøkonometrisk modellering
                           • Makroøkonomiske analyser
                           • Offentlige finanser på lang sikt
                           • Økonomisk vekst
                           Stølen, Nils Martin Forskningssjef 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                           • Arbeidsmarked
                           • Offentlige finanser på lang sikt
                           • Pensjoner
                           Swensen , Anders Rygh 21094845 asw@ssb.no
                            Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                            • Fruktbarhet og familiedemografi
                            Søbye, Espen 48231174 eso@ssb.no

                             T

                             Telle, Kjetil Forskningsdirektør 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Mikroøkonomi
                             • Arbeidsmarked
                             Texmon, Inger Seniorrådgiver 21094873 Inger.Texmon@ssb.no
                              Thomsen, Ib Forsker I 21094275 Ib.Thomsen@ssb.no
                               Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                               • Arbeidsmarked
                               • Virksomhetsatferd
                               • Inntektsfordeling
                               • Konsumentatferd
                               • Skatt
                               • Sparing
                               • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                               Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no
                               • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                               V

                               Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                               • Arbeidsmarked
                               • Skatt
                               • Konsumentatferd
                               Vedø, Anne Seniorrådgiver 21094477 Anne.Vedo@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                               • Frafall og imputering
                               • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                               • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                               Venke Furre , Haaland
                                Vestad, Ola Lotherington Forsker 21094822 Ola.Vestad@ssb.no
                                • Pensjoner
                                • Arbeidsmarked

                                W

                                Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                                • Inntektsfordeling
                                Wiik, Kenneth Aarskaug Forsker I 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                                • Fruktbarhet og familiedemografi
                                • Levekår og sosial deltaking

                                Z

                                Zahirovic, Edita 21094416 Edita.Zahirovic@ssb.no
                                 Zhang, Li-Chun Forsker 0 62885165 li.chun.zhang@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                 • Estimering av detaljert statistikk
                                 • Frafall og imputering
                                 • Generell inferensteori
                                 • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                 • Utvalgsplanlegging og datarevisjon

                                 Ø

                                 Østby, Lars Forsker I 21094795 Lars.Ostby@ssb.no