Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forskningssjef 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no
  Abrahamsen, Anne Sofie Statistikkrådgiver 21094901 anne.sofie.abrahamsen@ssb.no Statistiske metoder og standarder
  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
  Alstadsæter, Annette
   Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
   • Levekår og sosial deltaking
   • Fruktbarhet og familiedemografi
   Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Badina, Svetlana Rådgiver 21094427 Svetlana.Badina@ssb.no Statistiske metoder og standarder
    • Regional økonomi
    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Bensnes, Simon Søbstad Simon.Bensnes@ssb.no
     Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
     • Fruktbarhet og familiedemografi
     Bhuller, Manudeep Forsker II Manudeep.Bhuller@ssb.no Mikroøkonomi
     • Arbeidsmarked
     • Inntektsfordeling
     • Utdanningsøkonomi
     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
     Bjertnæs, Geir H. M. Forsker I 40902511 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Skatt
     Bjørnstad, Jan Fredrik Forskningssjef 21094758 Jan.Bjornstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
     • Frafall og imputering
     • Generell inferensteori
     • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
     • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
     Blom, Svein Forsker II 21094872 Svein.Blom@ssb.no Demografi og levekår
     • Levekår og sosial deltaking
     Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Tidsserieøkonometri
     Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri
     • Økonomisk vekst
     Brinch, Christian Nicolay Forsker I christian.brinch@ssb.no Mikroøkonomi
     • Arbeidsmarked
     • Pensjoner
     • Skatt
     • Tidsserieøkonometri
     • Utdanningsøkonomi
     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
     Bye, Torstein Arne Direktør, Avdeling for Økonomi, energi og miljøstatistikk 21094944 torstein.arne.bye@ssb.no
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Kraftmarkeder
     • Makroøkonomiske analyser
     Bye, Brita Forsker I 21094442 brita.bye@ssb.no Makroøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Generelle likevektsmodeller
     • Klimapolitikk og økonomi
     • Offentlige finanser på lang sikt
     • Teknologi, innovasjon og vekst
     • Økonomisk vekst
     Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
     • Skatt
     • Sparing
     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

     C

     Cappelen, Ådne Forsker 21094808 Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
     • Konjunkturanalyser og prognoser
     • Makroøkonometrisk modellering
     • Makroøkonomiske analyser
     • Tidsserieøkonometri

     D

     Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
     • Arbeidsmarked
     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
     Dahl, Gordon Gordon.Dahl@ssb.no
      Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
      • Energi- og miljøpolitikk
      • Husholdningers energiforbruk
      • Kraftmarkeder
      Dapi, Bjorn
       Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
       • Fruktbarhet og familiedemografi
       • Levekår og sosial deltaking
       Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no
       • Arbeidsmarked
       • Utdanningsøkonomi

       E

       Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
       • Income distribution
       Eika, Torbjørn Forsker 21094807 Torbjoern.Eika@ssb.no Makroøkonomi
       • Konjunkturanalyser og prognoser
       • Makroøkonomiske analyser
       • Makroøkonometrisk modellering

       F

       Fagereng, Andreas Forsker II 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
       • Sparing
       • Arbeidsmarked
       Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
       • Virksomhetsatferd
       • Inntektsfordeling
       • Skatt
       • Sparing
       Fosen, Johan Seniorrådgiver 21094431 Johan.Fosen@ssb.no
        Foss, Aslaug Hurlen Statistikkrådgiver 21094760 aslaug.hurlen.foss@ssb.no Statistiske metoder og standarder
        • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
        • Tidsserieanalyse og sesongjustering
        • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
        Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Mikroøkonomi
        • Pensjoner
        Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
         Fæhn, Taran Seniorforsker 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         • Energi- og miljøpolitikk
         • Generelle likevektsmodeller
         • Klimapolitikk og økonomi
         • Teknologi, innovasjon og vekst
         • Økonomisk vekst

         G

         Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no
          Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no
          • Arbeidsmarked
          • Utdanningsøkonomi
          Gjelsvik, Marit Linnea Forskerrekrutt 21094452 Marit.Gjelsvik@ssb.no Makroøkonomi
          • Arbeidsmarked
          • Konjunkturanalyser og prognoser
          Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Bærekraftig utvikling
          • Energi- og miljøpolitikk
          • Klimapolitikk og økonomi
          • Teknologi, innovasjon og vekst
          Grimsrud, Kristine M. Forsker +4762885000 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Energi- og miljøpolitikk
          • Olje- og gassmarkeder
          • Bærekraftig utvikling
          Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Mikroøkonomi
          • Utdanningsøkonomi

          H

          Haaland , Venke Furre
           Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Energi- og miljøpolitikk
           • Klimapolitikk og økonomi
           Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
           • Energi- og miljøpolitikk
           • Husholdningers energiforbruk
           • Inntektsfordeling
           • Konsumentatferd
           • Kraftmarkeder
           • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
           Halvorsen, Elin Forsker elin.halvorsen@ssb.no Mikroøkonomi
           • Inntektsfordeling
           • Skatt
           • Sparing
           • Pensjoner
           Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
           • Generelle likevektsmodeller
           • Makroøkonometrisk modellering
           • Makroøkonomiske analyser
           • Tidsserieøkonometri
           Hansen, Mona Irene mona.irene.hansen@ssb.no
            Hart, Rannveig Kaldager Forsker Rannveig.Hart@ssb.no Demografi og levekår
             Havnes, Tarjei Forsker I, SSB /Førsteamanuensis, ØI, UiO 93423592 Tarjei.Havnes@ssb.no
              Heldal, Johan Seniorrådgiver 21094681 Johan.Heldal@ssb.no Statistiske metoder og standarder
              • Statistisk konfidensialitet
              • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
              • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
              Holm, Inger Rådgiver 21094812 Inger.Holm@ssb.no
               Holm, Inger 21094812 Inger.Holm@ssb.no
                Holmøy, Erling Forskningsleder 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
                • Generelle likevektsmodeller
                • Makroøkonometrisk modellering
                • Makroøkonomiske analyser
                • Offentlige finanser på lang sikt
                • Pensjoner
                • Skatt
                • Økonomisk vekst
                Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                • Klimapolitikk og økonomi
                • Pensjoner
                Huitfeldt, Ingrid 98455290 Ingrid.Huitfeldt@ssb.no
                 Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
                 • Konjunkturanalyser og prognoser
                 • Makroøkonometrisk modellering
                 • Tidsserieøkonometri

                 I

                 Iancu, Diana-Cristina Førstekonsulent 21094871 Diana-Cristina.Iancu@ssb.no

                  J

                  Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
                  • Makroøkonometrisk modellering
                  • Makroøkonomiske analyser
                  • Tidsserieøkonometri
                  Jensen, Svenn Forskerrekrutt 21094548 Svenn.Jensen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                  • Energi- og miljøpolitikk
                  • Klimapolitikk og økonomi
                  • Olje- og gassmarkeder
                  Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Arbeidsmarked
                  • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                  K

                  Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Mikroøkonomi
                  • Utdanningsøkonomi
                  • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                  Kitterød, Ragni Hege Forsker I hege.kitterod@samfunnsforskning.no Demografi og levekår
                  • Arbeidsmarked
                  • Levekår og sosial deltaking
                  Kjelsrud, Anders Grøn
                   Klemetsen, Marit E Førstekonsulent 21094413 Marit.Klemetsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                    Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
                    • Makroøkonomiske analyser
                    Kopczuk, Wojciech
                     Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Arbeidsmarked
                     • Pensjoner
                     • Skatt
                     • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                     Kostøl, Andreas Ravndal Førstekonsulent 40902507 Andreas.Kostol@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Arbeidsmarked

                     L

                     Langsrud, Øyvind Forsker 21094425 Oyvind.Langsrud@ssb.no
                     • Frafall og imputering
                     • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                     Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Inntektsfordeling
                     • Kommunal økonomi
                     Lappegård, Trude Forsker 21094608 Trude.Lappegard@ssb.no Demografi og levekår
                     • Fruktbarhet og familiedemografi
                     Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                     • Energi- og miljøpolitikk
                     • Husholdningers energiforbruk
                     • Konsumentatferd
                     Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
                     • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                     • Regional økonomi
                     • Økonomisk historie
                     • Arbeidsmarked
                     Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Mikroøkonomi
                     • Inntektsfordeling
                     • Konsumentatferd
                     • Skatt
                     Lillegård, Magnar Forsker 21094398 Magnar.Lillegard@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                     • Generell inferensteori
                     • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                     Lindholt, Lars Forsker I 21094811 lars.lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                     • Olje- og gassmarkeder
                     • Klimapolitikk og økonomi
                     Lyngstad, Jan Forsker II 21094863 Jan.Lyngstad@ssb.no Demografi og levekår
                     • Levekår og sosial deltaking
                     Lyngstad, Torkild Hovde torkild.hovde.lyngstad@ssb.no
                      Löfgren, Tora Seniorrådgiver - tora.lofgren@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                      • Generell inferensteori
                      • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                      • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                      • Frafall og imputering
                      Løken, Katrine Vellesen Katrine.Loken@ssb.no
                       Løkken, Sturla Førstekonsulent 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no

                        M

                        Mevik, Anna-Karin Rådgiver 21094478 Anna-Karin.Mevik@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                        • Frafall og imputering
                        • Generell inferensteori
                        • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                        Modalsli, Jørgen Heibø Forsker I 21094312 Jorgen.Modalsli@ssb.no
                        • Inntektsfordeling
                        • Økonomisk vekst
                        • Økonomisk historie
                        Mogstad, Magne Forsker 0 21094270 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
                        • Arbeidsmarked
                        • Inntektsfordeling
                        • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                        N

                        Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
                        • Inntektsfordeling
                        • Skatt
                        • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                        Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Mikroøkonomi
                        • Inntektsfordeling
                        • Konsumentatferd
                        • Skatt
                        Nymoen, Erik H Rådgiver 21094428 erik.h.nymoen@ssb.no Demografi og levekår
                        • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                        Nymoen, Ragnar Professor ragnar.nymoen@ssb.no

                         O

                         Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
                         • Makroøkonometrisk modellering
                         • Statistisk konfidensialitet

                         P

                         Pettersen, Silje Vatne Seniorrådgiver 21094412 SiljeVatne.Pettersen@ssb.no Demografi og levekår
                         • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                         Pham, Dinh Quang Forsker 21094686 dinh.quang.pham@ssb.no

                          R

                          Raknerud, Arvid Senior Researcher rak@ssb.no Microeconomics
                           Rolland, Asle Forsker I 21094694 Asle.Rolland@ssb.no
                            Rosendahl, Knut Einar Forsker 0 99522521 knut.einar.rosendahl@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                            • Energi- og miljøpolitikk
                            • Klimapolitikk og økonomi
                            • Olje- og gassmarkeder
                            Rosnes, Orvika Forsker 21094650 Orvika.Rosnes@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                            • Energi- og miljøpolitikk
                            • Klimapolitikk og økonomi
                            • Kraftmarkeder
                            • Husholdningers energiforbruk
                            • Generelle likevektsmodeller
                            Rossvoll, Ellen Marie Ellen.Rossvoll@ssb.no
                             Rybalka, Marina Forsker II 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikroøkonomi
                             • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                             • Teknologi, innovasjon og vekst
                             • Virksomhetsatferd
                             • Arbeidsmarked
                             Rønning, Marte Forsker I 40902503 Marte.Ronning@ssb.no Mikroøkonomi
                             • Utdanningsøkonomi
                             • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                             Rønsen, Marit Forsker 0 40902522 Marit.Ronsen@ssb.no Demografi og levekår
                             • Arbeidsmarked
                             • Levekår og sosial deltaking

                             S

                             Seierstad, Ane Rådgiver 21094564 Ane.Seierstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                             • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                             Skardhamar, Torbjørn Forsker I 21094235 Torbjorn.Skardhamar@ssb.no Demografi og levekår
                             • Arbeidsmarked
                             • Levekår og sosial deltaking
                             Skirbekk, Vegard 21094700 Vegard.Skirbekk@ssb.no
                              Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                              • Arbeidsmarked
                              • Virksomhetsatferd
                              • Konsumentatferd
                              • Tidsserieøkonometri
                              • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                              Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikroøkonomi
                              • Inntektsfordeling
                              • Økonomisk vekst
                              • Økonomisk historie
                              Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
                              • Arbeidsmarked
                              • Makroøkonometrisk modellering
                              • Makroøkonomiske analyser
                              • Tidsserieøkonometri
                              Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                              • Arbeidsmarked
                              • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                              • Konjunkturanalyser og prognoser
                              • Makroøkonometrisk modellering
                              • Makroøkonomiske analyser
                              • Regional økonomi
                              Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                              • Energi- og miljøpolitikk
                              • Klimapolitikk og økonomi
                              Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                              • Generelle likevektsmodeller
                              • Klimapolitikk og økonomi
                              • Makroøkonometrisk modellering
                              • Makroøkonomiske analyser
                              • Offentlige finanser på lang sikt
                              • Økonomisk vekst
                              Stølen, Nils Martin Seniorforsker 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                              • Arbeidsmarked
                              • Offentlige finanser på lang sikt
                              • Pensjoner
                              Swensen , Anders Rygh 21094845 asw@ssb.no
                               Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                               • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                               • Fruktbarhet og familiedemografi
                               Søbye, Espen 48231174 eso@ssb.no

                                T

                                Telle, Kjetil Forskningsdirektør 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Mikroøkonomi
                                • Arbeidsmarked
                                Texmon, Inger Seniorrådgiver 21094873 Inger.Texmon@ssb.no
                                 Thomsen, Ib Forsker I 21094275 Ib.Thomsen@ssb.no
                                  Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                                  • Arbeidsmarked
                                  • Virksomhetsatferd
                                  • Inntektsfordeling
                                  • Konsumentatferd
                                  • Skatt
                                  • Sparing
                                  • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                                  Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no
                                  • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                                  V

                                  Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                                  • Arbeidsmarked
                                  • Skatt
                                  • Konsumentatferd
                                  Vedø, Anne Seniorrådgiver 21094477 Anne.Vedo@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                  • Frafall og imputering
                                  • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                                  Venke Furre , Haaland
                                   Vestad, Ola Lotherington Forsker Ola.Vestad@ssb.no
                                   • Pensjoner
                                   • Arbeidsmarked

                                   W

                                   Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                                   • Inntektsfordeling
                                   Wiik, Kenneth Aarskaug Forsker I 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                                   • Fruktbarhet og familiedemografi

                                   Z

                                   Zahirovic, Edita 21094416 Edita.Zahirovic@ssb.no
                                    Zhang, Li-Chun Forsker 0 62885165 li.chun.zhang@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                    • Estimering av detaljert statistikk
                                    • Frafall og imputering
                                    • Generell inferensteori
                                    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon

                                    Ø

                                    Østby, Lars Forsker I 21094795 Lars.Ostby@ssb.no