149975
149975
forskning
2013-11-21T14:45:00.000Z
no

Katrine Vellesen Løken

E-post
Katrine.Loken@ssb.no