Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reduksjonen i salet held fram

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 715 millionar liter, en reduksjon på 40 millionar liter frå september 2016.

  Artikkel
 • Auke i kjøtproduksjonen

  I løpet av det første halvåret i 2017 blei det til saman produsert over 164 000 tonn kjøt. Det er 2,5 prosent meir enn i den tilsvarande perioden i fjor.

  Artikkel
 • Høyere priser på energivarer

  I september steg prisene på energivarene i Produsentprisindeksen (PPI) 7,8 prosent. Både olje, gass og strøm økte i pris. Mest steg prisene på raffinerte oljeprodukter: 10,7 prosent. 

  Artikkel
 • På vei mot gamle høyder?

  Hvordan har den kraftintensive industrien utviklet seg siden 2005? Hvilke ringvirkninger blir det?

  Artikkel
 • Moderat nedgang i industriproduksjonen i sommar

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juli til august, hadde industriproduksjonen derimot eit tydeleg fall på 5,7 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen litt opp

  Industriomsetningen gikk opp med 0,5 prosent i perioden juni–august 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2017 var oppgangen på 1,2 prosent.

  Artikkel
 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 758 millionar liter, en reduksjon på 19 millionar liter frå august 2016. Det vart selt 105 millionar liter bilbensin og 274 millionar liter autodiesel, ein reduksjon på høves vis 5 og 7 millionar liter.

  Artikkel
 • Strømprisene øker for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,1 øre/kWh i 2. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016

  Rapporter 2017/27

  Den norske petroleumssektoren har tilsatte som bor i 98 prosent av kommunene i landet. Turnusordningene gjør langpendling mulig.

  Publikasjon
 • Oljefyrt oppgang i PPI

  Høyere oljepris og bedre kontrakter for utvinningstjenester var med å trekke opp produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen falt i siste tremånedersperiode

  Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent i perioden mai-juli 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2017 var det derimot en oppgang på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Nedjustert fall i oljeinvesteringene i 2017

  Investeringsanslagene for rørtransport og utvinning av olje og gass indikerer at fallet i 2017 blir noe lavere enn anslått i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Moderat nedgang i samlede investeringer for 2017

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et moderat fall i både 2017 og 2018.

  Artikkel
 • Samla sal held seg stabilt

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 720 millionar liter, omtrent same volum som i juli 2016. Det vart selt 116 millionar liter bilbensin,  omtrent som i fjor. Salet av autodiesel enda på 257, ein auka på nesten 9 millionar liter frå juli...

  Artikkel