252971
/energi-og-industri/statistikker/sti/aar-endelige
252971
Økt verdiskapning for industrien i 2014
statistikk
2016-04-19T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
sti, Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifterIndustri og bergverksdrift, Energi og industri
true
Strukturstatistikken for industri og bergverksdrift gir detaljert næringsinformasjon. Verdiskapningen økte med 5,0 prosent fra 2013 til 2014.

Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift2014, endelige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økt verdiskapning for industrien i 2014

For 2014 var verdiskapningen i industri og bergverksdrift på tilsammen 210,5 milliarder kroner. For de to hovednæringene samlet gir dette en vekst på 5,0 prosent fra året før.

Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift. Endelige tall
2014Endring i prosent
2013 - 20142007 - 2014
1Til faktorpriser
Foretak
Foretak (antall)17 701-1,43,0
Sysselsatte (antall)242 2660,8-4,9
Omsetning (mill. kr)793 6407,112,0
Produksjonsverdi (mill. kr)742 6386,913,6
Bearbeidingsverdi (mill. kr)1210 0385,913,1
Brutto driftsresultat (mill. kr)63 98610,6..
 
Bedrifter
Bedrifter (antall)19 454-0,93,1
Sysselsatte (antall)240 6030,6-5,3
Lønnskostnader (mill. kr)145 5743,818,8
Produksjonsverdi (mill. kr)832 3394,510,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)1210 5345,010,7

Industri og bergverksdrift sysselsatte om lag 240 000 personer i 2014. Dette er rundt 1300 flere enn i 2013. Verdiskapningen innen bergverksdrift gikk ned med 10,4 prosent. Innen industrien var det en vekst på 5,4 prosent og det var metallindustrien og maskinindustrien som bidro mest til økningen i verdiskapning.

Lavere priser på kull og jernmalm

Lavere priser på kull og jernmalm i 2014 bidro til fallet i bergverksdriftens verdiskapning, målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser. Lavere kullpriser begrenset kullproduksjonen i Store Norske på Svalbard, mens lave priser på jernmalm bidro til svake resultater blant virksomheter innen bryting av jernmalm.

Kraftig oppsving i metallindustrien

Oppgangen i verdiskapning innen metallindustrien i 2014 var på hele 35,7 prosent og kom etter en kraftig nedgang på 16,1 prosent i 2013. Verdiskapningen økte fra 7,9 milliarder til 10,7 milliarder kroner. I 2014 opplevde deler av metallindustrien en kraftig oppgang i prisene på aluminium, etter at disse prisene hadde falt igjennom 2013. Økningen i priser på aluminium i 2014 ble forsterket av svakere NOK i forhold til den amerikanske dollaren (USD).

Høy aktivitet i deler av maskinindustrien

Maskinindustrien steg med 12,2 prosent fra 23,8 milliarder til 26,7 milliarder kroner.

Økt verdiskapning i maskinindustrien skyldes hovedsakelig at det i 2014 fortsatt var deler av industrien som hadde sterke ordrebøker og var preget av høy aktivitet.

Økt verdiskapning i næringsmiddel- og drikkevareindustri

Næringsmiddel- og drikkevareindustri hadde den høyeste verdiskapningen i 2014 og steg med 6,0 prosent fra 37,4 milliarder til 39,6 milliarder kroner i 2014. Undergruppen bearbeiding og konservering av fisk var den største bidragsyteren til veksten, og opplevde nok et sterkt år med en vekst i verdiskapning på 12,0 prosent fra 2013. Dette skjedde etter en vekst på hele 30,0 prosent i 2013.

Rogaland tronet fremdeles øverst i 2014

Utviklingen innen deler av oljerelatert industri flatet ut i 2014, men Rogaland tronet fremdeles øverst i verdiskapning, tett fulgt av Hordaland. Fylket med lavest verdiskapning var Finnmark.

Liten nedgang i antall foretak

Foretakstall viser at det var rundt 17 700 foretak innenfor industri og bergverksdrift i 2014. Dette er en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med året før. Foretakene, som kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer, omsatte for 794 milliarder kroner ved utgangen av året, en økning på 7,1 prosent fra året før.

Fellestabeller kommer i aprilÅpne og lesLukk

Fellestabeller for alle næringshovedområder, næringer og næringsundergrupper i strukturstatistikkene blir tilgjengelig i statistikkbanken torsdag 28. april kl. 10:00.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB