269283
/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-endelige
269283
Økning i energibruken
statistikk
2016-10-18T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
energibalanse, Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, energibalanse, energiproduserende næringer, energibruk etter forbrukergrupper, energibruk i husholdninger, energiprodukter (for eksempel råolje, bensin, naturgass, biobrensler), fornybar energi, vedforbrukEnergi, Olje og gass, Energi og industri
true
I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse

Oppdatert

Neste oppdatering

Energibalanse for Norge. Hovedtall. TWh
Alle energiprodukterEndring i prosent
201420152014 - 2015
Produksjon av primær energi2 2882 3974,8
Import769017,8
Eksport2 0382 1425,1
Internasjonal bunkers (sjøfart og luftfart)109-8,4
Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)7-3-145,3
Netto innenlands tilgang3243332,8
Transformasjon og forbruk i energinæringer69724,8
Svinn og statistiske feil34379,7
Netto innenlands energibruk, med råstoff2322361,6
Energi brukt som råstoff22235,1
Netto innenlands energibruk, uten råstoff2102131,2
Industri og bergverk66660,8
Transport57580,7
Andre sektorer87891,8

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. GWh

Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. GWh
2015Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme
1.1 Produksjon av primær energi2 397 4778 6300016 262894 59144 735000101 7241 190 0070141 52900
2 Import90 0265 4113 3803 8012 00913 3855 2296 58220 33818 4454 0750007 3710
3 Eksport2 141 6978 77101 495213742 74592 0495 43740 02216 41186 3951 126 1450022 0150
4 Internasjonal bunkers9 1240000005 7852 53145703520000
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers3 33900000002 53145703520000
4.2 Internasjonal luftfart bunkers5 7850000005 78500000000
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-3 26388017-2410-1 846-216-64-142-178-1 47400000
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)333 4186 1493 3972 06518 057163 385-42 301-4 703-22 3561 39817 93063 5100141 529-14 6440
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)26 075308370-54203 1975 5462224 1474 3786 9541 4940000
8 Transformasjon5 871-451-8842 100-6 895-160 18758 32210 39479 3714 2643 297-4 40311 832-141 529144 1366 505
8.1 I jernverk-370-246-884000000000760000
8.2 I oljeraffineri8 088002 1000-160 18757 70510 39479 5073 0466 37609 148000
8.3 I varmekraftverk-1 646000-34000-3600-4 294-29103 0080
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-2 031-20500-3 517000-2800-5-1 26704802 510
8.5 I fjernvarmeverk-474000-3 345000-710-61-105-60-8813 995
8.6 I vann- og vindkraftverk0000000000000-141 529141 5290
8.7 Annen transformasjon2 30400000617001 218-3 01903 488000
9 Eget forbruk i energinæringer66 21600000402 45104246 3517 52909 8328
9.1 Olje- og-gassutvinning55 66500000002 2820046 349007 0340
9.2 Kullutvinning143000000011900000230
9.3 Oljeraffinerier8 1060000000804207 52905260
9.4 Pumpekraftstasjoner1 56900000000000001 5690
9.5 Vannkraftstasjoner498000003011000004840
9.6 Varmekraftverk130000000000000130
9.7 Kraftvarmeverk143000000030002001110
9.8 Fjernvarmeverk790000000000000718
10 Svinn11 1090001570000005854808 8941 453
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff235 8925 3902 1434 70711 006010 4715 46950 4211 28414 23111 2043 7550110 7675 044
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff212 5024 7542 14330711 006010 4715 46950 4211 2842 2714 8103 7550110 7675 044
13 Industri og bergverk66 3054 7512 1402993 0460071 9551 1841 7872 9853 755043 824572
13.1 Bergverk1 163000000561901442004831
13.2 Treforedling4 41700074300023146091003 35062
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler4 684000270015180311661002 976188
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer16 6242 04251419899000513087971 1293 30907 399157
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer9 1361 9851 52512714000712691039904 9682
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller20 999002800006001843350020 37814
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter4 6077251001264430002677023856004701 2057
13.8 Annen industri4 674000920000346187117003 063141
14 Transport57 6170001 721010 1874 77138 8985221 340006710
14.1 Banetransport8420008000163000006710
14.2 Lufttransport4 80900000374 77100000000
14.3 Veitransport43 5190001 71409 671031 9920221200000
14.4 Kysttransport8 4470000047906 743501 2210000
15 Andre sektorer88 5813386 23802846919 567964624850066 2724 472
15.1 Fiske4 259000007153 982000002010
15.2 Jordbruk3 537000570301 53300154001 77515
15.3 Private husholdninger45 2372305 63102003125310101390037 3821 037
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar32 251108469053731 851961032860025 6373 420
15.5 Bygg og anlegg3 297000810501 67002586001 2770
16 Energi brukt som råstoff23 39163604 40000000011 9606 3940000
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer18 5490021200000011 9436 3940000
16.2 I annen industri4 84263604 1890000001700000
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler3 74700000000003 7470000

Tabell 2 
Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJ

Energibalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall. PJ
2015Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme
1.1 Produksjon av primær energi8 630,931,10,00,058,53 220,5161,00,00,00,0366,24 284,00,0509,50,00,0
2 Import324,119,512,213,77,248,218,823,773,266,414,70,00,00,026,50,0
3 Eksport7 710,131,60,05,40,82 673,9331,419,6144,159,1311,04 054,10,00,079,30,0
4 Internasjonal bunkers32,80,00,00,00,00,00,020,89,11,60,01,30,00,00,00,0
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers12,00,00,00,00,00,00,00,09,11,60,01,30,00,00,00,0
4.2 Internasjonal luftfart bunkers20,80,00,00,00,00,00,020,80,00,00,00,00,00,00,00,0
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-11,73,20,1-0,90,0-6,6-0,8-0,2-0,5-0,6-5,30,00,00,00,00,0
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)1 200,322,112,27,465,0588,2-152,3-16,9-80,55,064,5228,60,0509,5-52,70,0
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)93,91,11,3-1,90,011,520,00,814,915,825,05,40,00,00,00,0
8 Transformasjon21,1-1,6-3,27,6-24,8-576,7210,037,4285,715,411,9-15,942,6-509,5518,923,4
8.1 I jernverk-1,3-0,9-3,20,00,00,00,00,00,00,00,00,02,70,00,00,0
8.2 I oljeraffineri29,10,00,07,60,0-576,7207,737,4286,211,023,00,032,90,00,00,0
8.3 I varmekraftverk-5,90,00,00,0-0,10,00,00,0-0,10,00,0-15,5-1,00,010,80,0
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-7,3-0,70,00,0-12,70,00,00,0-0,10,00,00,0-4,60,01,79,0
8.5 I fjernvarmeverk-1,70,00,00,0-12,00,00,00,0-0,30,0-0,2-0,40,00,0-3,214,4
8.6 I vann- og vindkraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0-509,5509,50,0
8.7 Annen transformasjon8,30,00,00,00,00,02,20,00,04,4-10,90,012,60,00,00,0
9 Eget forbruk i energinæringer238,40,00,00,00,00,00,00,08,80,00,2166,927,10,035,40,0
9.1 Olje- og-gassutvinning200,40,00,00,00,00,00,00,08,20,00,0166,90,00,025,30,0
9.2 Kullutvinning0,50,00,00,00,00,00,00,00,40,00,00,00,00,00,10,0
9.3 Oljeraffinerier29,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,027,10,01,90,0
9.4 Pumpekraftstasjoner5,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,05,60,0
9.5 Vannkraftstasjoner1,80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,70,0
9.6 Varmekraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
9.7 Kraftvarmeverk0,50,00,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,00,40,0
9.8 Fjernvarmeverk0,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,30,0
10 Svinn40,00,00,00,00,60,00,00,00,00,00,00,22,00,032,05,2
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff849,219,47,716,939,60,037,719,7181,54,651,240,313,50,0398,818,2
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff765,017,17,71,139,60,037,719,7181,54,68,217,313,50,0398,818,2
13 Industri og bergverk238,717,17,71,111,00,00,00,07,04,36,410,713,50,0157,82,1
13.1 Bergverk4,20,00,00,00,00,00,00,02,20,00,00,10,00,01,70,0
13.2 Treforedling15,90,00,00,02,70,00,00,00,10,50,00,30,00,012,10,2
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler16,90,00,00,00,10,00,00,01,90,01,12,40,00,010,70,7
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer59,87,41,90,13,20,00,00,00,21,12,94,111,90,026,60,6
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer32,97,15,50,50,00,00,00,00,30,10,00,01,40,017,90,0
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller75,60,00,00,10,00,00,00,00,20,00,71,20,00,073,40,0
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter16,62,60,40,51,60,00,00,01,02,51,42,20,20,04,30,0
13.8 Annen industri16,80,00,00,03,30,00,00,01,20,00,30,40,00,011,00,5
14 Transport207,40,00,00,06,20,036,717,2140,00,00,14,80,00,02,40,0
14.1 Banetransport3,00,00,00,00,00,00,00,00,60,00,00,00,00,02,40,0
14.2 Lufttransport17,30,00,00,00,00,00,117,20,00,00,00,00,00,00,00,0
14.3 Veitransport156,70,00,00,06,20,034,80,0115,20,00,10,40,00,00,00,0
14.4 Kysttransport30,40,00,00,00,00,01,70,024,30,00,04,40,00,00,00,0
15 Andre sektorer318,90,00,00,022,50,01,02,534,40,31,71,70,00,0238,616,1
15.1 Fiske15,30,00,00,00,00,00,30,014,30,00,00,00,00,00,70,0
15.2 Jordbruk12,70,00,00,00,20,00,00,05,50,00,00,60,00,06,40,1
15.3 Private husholdninger162,90,00,00,020,30,00,71,11,90,00,40,10,00,0134,63,7
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar116,10,00,00,01,70,00,01,36,70,30,41,00,00,092,312,3
15.5 Bygg og anlegg11,90,00,00,00,30,00,00,06,00,00,90,00,00,04,60,0
16 Energi brukt som råstoff84,22,30,015,80,00,00,00,00,00,043,123,00,00,00,00,0
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer66,80,00,00,80,00,00,00,00,00,043,023,00,00,00,00,0
16.2 I annen industri17,42,30,015,10,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,0
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler13,50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,013,50,00,00,00,0

Tabell 3 
Energivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall

Energivarebalanse for Norge. Siste år. Foreløpige tall
2015Kull (1 000 tonn)Koks (1 000 tonn)Petrolkoks (1 000 tonn)Biobrensel og avfall (1000 tonn oljeekvivalenter)1Råolje (1 000 tonn)Bensin (1 000 tonn)Parafin (1 000 tonn)Mellomdestillater (1 000 tonn)Tungolje (1 000 tonn)LPG/NGL (1 000 tonn)Naturgass/LNG (mill. Sm³)Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter)2Elektrisitet (GWh)Fjernvarme (GWh)3
1Omfatter ved, treavfall, avlut, trekull, pellets, briketter, biodrivstoff, bioolje og biogass.
2Omfatter jernverksgass, raffinerigass og brenngass.
3Fjernkjøling er inkludert.
4Inkluderer kondensat og NGL fra produksjon av råolje og naturgass.
5Leveranser i norske havner til skip i utenriksfart uansett skipets nasjonalitet.
6Tap i overførings- og fordelingsnettet, avkjøling mot luft, fakling utenom energisektorene.
1 Total produksjon1 106-2161 38476 1359 5141 0007 4591 9008 455121 2771 140145 0216 515
1.1 Produksjon av primær energi41 106--1 38476 1353 668---7 944121 277---
1.2 Produksjon av sekundær energi--216--5 8461 0007 4591 900512-1 140145 0216 515
2 Import6934273911711 1394295501 6991 635318--7 371-
3 Eksport1 124-1541863 2127 5484543 3431 4556 747114 768-22 015-
4 Internasjonal bunkers------48321141-36---
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers5-------21141-36---
4.2 Internasjonal luftfart bunkers------483-------
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)1132-250-157-18-5-12-16-1150000
6 Brutto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)7884294281 53713 9052 3776075 5922 0241 9126 4731 140130 3776 515
8 Omvandling58112-58713 6331 0631318301 52225444913388410
8.1 I jernverk32112------------
8.2 I oljeraffineri----13 6331 0631318191 52214----
8.3 I varmekraftverk---3---3--43825--
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk26--299---2--01083-
8.5 I fjernvarmeverk---285---6-511188110
8.6v Annen omvandling---------236----
9 Eget forbruk i energinæringer-----0-205034 7246419 8328
9.1 Olje- og-gassutvinning-------191--4 724-7 034-
9.2 Kullutvinning-------10----23-
9.3 Oljeraffinerier-----0-103-641526-
9.4 Pumpekraftstasjoner------------1 569-
9.5 Vannkraftstasjoner-----0-1----484-
9.6 Varmekraftverk------------13-
9.7 Kraftvarmeverk-------3--0-111-
9.8 Fjernvarmeverk-------0----718
10 Svinn6---13------6478 8941 453
11 Statistiske feil (6-8-9-10-12)3947-56027245519346388543152000
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff691271484937-8594574 2111141 1111 142320110 7675 044
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff60927132937-8594574 211114177490320110 7675 044
13 Industri og bergverk60927031259--116310514030432043 824572
13.1 Bergverk---0--052014-4831
13.2 Treforedling---63---21309-3 35062
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler---2--04302467-2 976188
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer26265277--0427621152827 399157
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer254193131---6211344 9682
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller--3----5-1434-20 37814
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter93131338---2262306141 2057
13.8 Annen industri---78--0290712-3 063141
14 Transport---146-8353993 24902137-671-
14.1 Banetransport---1---14----671-
14.2 Lufttransport-----3399-------
14.3 Veitransport---146-793-2 672-212---
14.4 Kysttransport-----39-5630-124---
15 Andre sektorer001531-235879993649-66 2724 472
15.1 Fiske-----60333----201-
15.2 Jordbruk---5-00128--16-1 77515
15.3 Private husholdninger00-479-162644-84-37 3821 037
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar0-140-0311559829-25 6373 420
15.5 Bygg og anlegg---7-00140-201-1 277-
16 Energi brukt som råstoff82-453----0-934652---
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer--22------933652---
16.2 I annen industri82-431----0-1----
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler----------382---

Tabell 4 
Energibalanse for Norge. Nest siste år. GWh

Energibalanse for Norge. Nest siste år. GWh
2014Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme
1.1 Produksjon av primær energi2 288 32513 0770015 075867 79549 27100096 9901 107 7200138 39800
2 Import76 4095 9423 5993 9331 87913 8804 8216 41213 34513 3692 8830006 3470
3 Eksport2 037 53412 5520649202731 88584 2741 53633 04817 77186 2701 047 4140021 9320
4 Internasjonal bunkers9 9650000006 1322 5191 305090000
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers3 83300000002 5191 305090000
4.2 Internasjonal luftfart bunkers6 1320000006 13200000000
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)7 208-19815-12804 5561 789682-9115742500000
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)324 4436 2703 6143 15616 751154 346-28 394-574-22 313-5 55114 02860 2970138 398-15 5850
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)24 111-13393130505 6358 4031 2141 1593 8153 028-2470000
8 Transformasjon5 244-535-8071 856-6 403-148 71147 8827 38976 06911 0412 199-4 61010 904-138 398141 1006 269
8.1 I jernverk-484-340-807000000000663000
8.2 I oljeraffineri6 980001 8560-148 71147 2557 38976 2119 7885 25607 936000
8.3 I varmekraftverk-1 720000-39000-3600-4 472-27003 0970
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-1 437-19500-3 094000-2900-4-1 01804702 433
8.5 I fjernvarmeverk-564000-3 270000-780-49-135-30-8653 836
8.6 I vann- og vindkraftverk0000000000000-138 398138 3980
8.7 Annen transformasjon2 46800000627001 253-3 00803 596000
9 Eget forbruk i energinæringer63 53800000402 99604444 9416 69108 8538
9.1 Olje- og-gassutvinning54 35700000002 8440044 939006 5750
9.2 Kullutvinning165000000012800000370
9.3 Oljeraffinerier7 2500000000804406 69105070
9.4 Pumpekraftstasjoner99700000000000009970
9.5 Vannkraftstasjoner615000003011000006010
9.6 Varmekraftverk150000000000000150
9.7 Kraftvarmeverk820000000400200760
9.8 Fjernvarmeverk560000000300000448
10 Svinn9 772000670000007840407 6371 585
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff232 2705 8681 8764 70710 281011 0825 60149 6041 67513 15410 9143 8080109 0254 676
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff210 0145 2451 87630210 281011 0825 60149 6041 6751 9534 8863 8080109 0254 676
13 Industri og bergverk65 8085 2431 8732882 9750072 0671 2581 4693 0403 808043 191588
13.1 Bergverk1 376000000472901646005801
13.2 Treforedling4 496000737000161551160003 36859
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler4 198000480005140289494002 645207
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer16 2662 1854560814001703664471 1903 29407 294148
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer9 5292 2761 307164310005819231047005 1712
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller20 36000000006601844520019 6527
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter4 5847821101244390002717183485684501 1737
13.8 Annen industri4 9990009050023440164120003 307157
14 Transport57 2080001 492010 8014 83837 816191221 349006990
14.1 Banetransport8620007000156000006990
14.2 Lufttransport4 85800000204 83800000000
14.3 Veitransport43 1000001 485010 302031 1080221820000
14.4 Kysttransport8 3890000047906 55219101 1670000
15 Andre sektorer86 99733145 81502817569 7212264614970065 1354 088
15.1 Fiske4 438000006944 03413000002010
15.2 Jordbruk3 500000520311 52904147001 7604
15.3 Private husholdninger44 3972305 26702003265340101440036 9201 000
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar31 4031014418034251 976961042990024 9833 084
15.5 Bygg og anlegg3 260000780501 64802526001 2710
16 Energi brukt som råstoff22 25662204 40500000011 2026 0280000
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer17 4290021600000011 1856 0280000
16.2 I annen industri4 82762204 1880000001700000
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler4 41600000000004 4160000

Tabell 5 
Energibalanse for Norge. Nest siste år. PJ

Energibalanse for Norge. Nest siste år. PJ
2014Alle energiprodukterKullKoksPetrolkoksBiobrensel og avfallRåoljeBensinParafinMellomdestilllaterTungoljeLPG/NGLNaturgass/LNGAndre gasserVannfalls- og vindenergiElektrisitetFjernvarme
1.1 Produksjon av primær energi8 238,047,10,00,054,33 124,1177,40,00,00,0349,23 987,80,0498,20,00,0
2 Import275,121,413,014,26,850,017,423,148,048,110,40,00,00,022,80,0
3 Eksport7 335,145,20,02,30,72 634,8303,45,5119,064,0310,63 770,70,00,079,00,0
4 Internasjonal bunkers35,90,00,00,00,00,00,022,19,14,70,00,00,00,00,00,0
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers13,80,00,00,00,00,00,00,09,14,70,00,00,00,00,00,0
4.2 Internasjonal luftfart bunkers22,10,00,00,00,00,00,022,10,00,00,00,00,00,00,00,0
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)25,9-0,70,1-0,50,016,46,42,5-0,30,61,50,00,00,00,00,0
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)1 168,022,613,011,460,3555,6-102,2-2,1-80,3-20,050,5217,10,0498,2-56,10,0
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)86,8-0,53,41,10,020,330,34,44,213,710,9-0,90,00,00,00,0
8 Transformasjon18,9-1,9-2,96,7-23,0-535,4172,426,6273,839,77,9-16,639,3-498,2508,022,6
8.1 I jernverk-1,7-1,2-2,90,00,00,00,00,00,00,00,00,02,40,00,00,0
8.2 I oljeraffineri25,10,00,06,70,0-535,4170,126,6274,435,218,90,028,60,00,00,0
8.3 I varmekraftverk-6,20,00,00,0-0,10,00,00,0-0,10,00,0-16,1-1,00,011,10,0
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-5,2-0,70,00,0-11,10,00,00,0-0,10,00,00,0-3,70,01,78,8
8.5 I fjernvarmeverk-2,00,00,00,0-11,80,00,00,0-0,30,0-0,2-0,50,00,0-3,113,8
8.6 I vann- og vindkraftverk0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0-498,2498,20,0
8.7 Annen transformasjon8,90,00,00,00,00,02,30,00,04,5-10,80,012,90,00,00,0
9 Eget forbruk i energinæringer228,70,00,00,00,00,00,00,010,80,00,2161,824,10,031,90,0
9.1 Olje- og-gassutvinning195,70,00,00,00,00,00,00,010,20,00,0161,80,00,023,70,0
9.2 Kullutvinning0,60,00,00,00,00,00,00,00,50,00,00,00,00,00,10,0
9.3 Oljeraffinerier26,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,024,10,01,80,0
9.4 Pumpekraftstasjoner3,60,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,60,0
9.5 Vannkraftstasjoner2,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,20,0
9.6 Varmekraftverk0,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,10,0
9.7 Kraftvarmeverk0,30,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,30,0
9.8 Fjernvarmeverk0,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,0
10 Svinn35,20,00,00,00,20,00,00,00,00,00,00,31,50,027,55,7
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff836,221,16,816,937,00,039,920,2178,66,047,439,313,70,0392,516,8
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff756,118,96,81,137,00,039,920,2178,66,07,017,613,70,0392,516,8
13 Industri og bergverk236,918,96,71,010,70,00,00,07,44,55,310,913,70,0155,52,1
13.1 Bergverk5,00,00,00,00,00,00,00,02,60,00,10,20,00,02,10,0
13.2 Treforedling16,20,00,00,02,70,00,00,00,10,60,00,60,00,012,10,2
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler15,10,00,00,00,20,00,00,01,90,01,01,80,00,09,50,7
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer58,67,91,60,02,90,00,00,00,31,31,64,311,90,026,30,5
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer34,38,24,70,60,10,00,00,00,20,10,10,01,70,018,60,0
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller73,30,00,00,00,00,00,00,00,20,00,71,60,00,070,70,0
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter16,52,80,40,41,60,00,00,01,02,61,32,00,20,04,20,0
13.8 Annen industri18,00,00,00,03,30,00,00,01,20,00,60,40,00,011,90,6
14 Transport205,90,00,00,05,40,038,917,4136,10,70,14,90,00,02,50,0
14.1 Banetransport3,10,00,00,00,00,00,00,00,60,00,00,00,00,02,50,0
14.2 Lufttransport17,50,00,00,00,00,00,117,40,00,00,00,00,00,00,00,0
14.3 Veitransport155,20,00,00,05,30,037,10,0112,00,00,10,70,00,00,00,0
14.4 Kysttransport30,20,00,00,00,00,01,70,023,60,70,04,20,00,00,00,0
15 Andre sektorer313,20,00,00,120,90,01,02,735,00,81,71,80,00,0234,514,7
15.1 Fiske16,00,00,00,00,00,00,20,014,50,50,00,00,00,00,70,0
15.2 Jordbruk12,60,00,00,00,20,00,00,05,50,00,00,50,00,06,30,0
15.3 Private husholdninger159,80,00,00,019,00,00,71,21,90,00,40,20,00,0132,93,6
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar113,10,00,00,11,50,00,01,57,10,30,41,10,00,089,911,1
15.5 Bygg og anlegg11,70,00,00,00,30,00,00,05,90,00,90,00,00,04,60,0
16 Energi brukt som råstoff80,12,20,015,90,00,00,00,00,00,040,321,70,00,00,00,0
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer62,70,00,00,80,00,00,00,00,00,040,321,70,00,00,00,0
16.2 I annen industri17,42,20,015,10,00,00,00,00,00,00,10,00,00,00,00,0
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler15,90,00,00,00,00,00,00,00,00,00,015,90,00,00,00,0

Tabell 6 
Energivarebalanse for Norge. Nest siste år

Energivarebalanse for Norge. Nest siste år
2014Kull (1 000 tonn)Koks (1 000 tonn)Petrolkoks (1 000 tonn)Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter)1Råolje (1 000 tonn)Bensin (1 000 tonn)Parafin (1 000 tonn)Mellomdestillater (1 000 tonn)Tungolje (1 000 tonn)LPG/NGL (1 000 tonn)Naturgass/LNG (mill. Sm³)Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter)2Elektrisitet (GWh)Fjernvarme (GWh)3
1Omfatter ved, treavfall, avlut, trekull, pellets, briketter, biodrivstoff, bioolje og biogass.
2Omfatter jernverksgass, raffinerigass og brenngass.
3Fjernkjøling er inkludert.
4Inkluderer kondensat og NGL fra produksjon av råolje og naturgass.
5Leveranser i norske havner til skip i utenriksfart uansett skipets nasjonalitet.
6Tap i overførings- og fordelingsnettet, avkjøling mot luft, fakling utenom energisektorene.
1 Total produksjon1 675-1911 28373 8559 0677457 0221 8148 001112 8721 038141 9686 281
1.1 Produksjon av primær energi41 675--1 28373 8554 040---7 574112 872---
1.2 Produksjon av sekundær energi--191--5 0277457 0221 814427-1 038141 9686 281
2 Import7614554051601 1813955361 1151 185225--6 347-
3 Eksport1 608-671762 2886 9111282 7601 5766 737106 727-21 932-
4 Internasjonal bunkers------512210116-1---
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers5-------210116-1---
4.2 Internasjonal luftfart bunkers------512-------
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-252-13038814757-814330000
6v Brutto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)8034575151 42613 1362 6996975 1581 3221 5236 1441 038126 3836 281
8v Omvandling69102-54512 6561 10112866883525647011086812
8.1 I jernverk44102------------
8.2 I oljeraffineri----12 6561 10112865683517----
8.3 I varmekraftverk---3---3--45623--
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk25--263---2--0873-
8.5 I fjernvarmeverk---278---7-414086512
8.6v Annen omvandling---------235----
9 Eget forbruk i energinæringer-----00250-34 5795698 8538
9.1 Olje- og-gassutvinning-------238--4 579-6 575-
9.2 Kullutvinning------011-0--37-
9.3 Oljeraffinerier-----0-1-3-569507-
9.4 Pumpekraftstasjoner------------997-
9.5 Vannkraftstasjoner-----0-1----601-
9.6 Varmekraftverk------------15-
9.7 Kraftvarmeverk-------0--0-76-
9.8 Fjernvarmeverk-------0----448
10 Svinn6---6------8347 6371 585
11 Statistiske feil (6-8-9-10-12)-1711831048068910197338236-25000
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff752237484875-9094684 1431491 0271 112324109 0254 676
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff67223731875-9094684 143149152498324109 0254 676
13 Industri og bergverk67223730253--117311211531032443 191588
13.1 Bergverk------061015-5801
13.2 Treforedling---63---114016-3 36859
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler---4--04302350-2 645207
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer28058-69--0632351212807 294148
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer292165173---5221405 1712
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller--00---6-1446-19 6527
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter100141337--02364275841 1737
13.8 Annen industri---77--02901312-3 307157
14 Transport---127-8864043 159172137-699-
14.1 Banetransport---1---13----699-
14.2 Lufttransport-----2404-------
14.3 Veitransport---126-845-2 598-219---
14.4 Kysttransport-----39-54717-119---
15 Andre sektorer001495-2363812203651-65 1354 088
15.1 Fiske-----6033711---201-
15.2 Jordbruk---4-00128-015-1 7604
15.3 Private husholdninger00-448-162745-85-36 9201 000
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar0-136-0351659830-24 9833 084
15.5 Bygg og anlegg---7-00138-201-1 271-
16 Energi brukt som råstoff80-453----0-875614---
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer--22------873614---
16.2 I annen industri80-431----0-1----
Memo1: Naturgass faklet på oljefelter og terminaler----------450---

Tabell 7 
Energibalansen, energi i alt. GWh. Tidsserie

Energibalansen, energi i alt. GWh. Tidsserie
20112012201320142015Endring i prosentEndring i prosent
2011 - 20152014 - 2015
1Inkluderer ikke naturgass som fakles på felter eller terminaler
2Tallene er ikke helt sammenlignbare fra 2006 til 2007 på grunn av ny næringsstandard fra og med 2007. Noen næringer som tidligere ble regnet som industri er flyttet over til tjenesteyting, punkt 15.4.
1.1 Produksjon av primær energi12 313 3742 385 2602 264 7032 288 3252 397 4773,64,8
2 Import82 21078 43996 39976 40990 0269,517,8
3 Eksport2 063 6612 131 6032 013 8052 037 5342 141 6973,85,1
4 Internasjonal bunkers10 06310 65411 0719 9659 124-9,3-8,4
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers5 6075 4145 3543 8333 339-40,4-12,9
4.2 Internasjonal luftfart bunkers4 4565 2405 7176 1325 78529,8-5,7
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-5 783-3 4249787 208-3 263-43,6-145,3
6 Netto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)316 078318 019337 205324 443333 4185,52,8
7 Statistiske feil (6+8-9-10-12)9 6146 15930 33724 11126 075171,28,1
8 Transformasjon732-4584 1755 2445 871702,012,0
8.1 I jernverk-349-377-479-484-3706,0-23,6
8.2 I oljeraffineri3 0891 5775 2656 9808 088161,815,9
8.3 I varmekraftverk-3 274-2 204-1 780-1 720-1 646-49,7-4,3
8.4 I kombinerte kraftvarmeverk-1 029-1 461-1 612-1 437-2 03197,441,3
8.5 I fjernvarmeverk-152-3845-564-474211,8-16,0
8.6 I vann- og vindkraftverk00000..
8.7 Annen transformasjon2 4482 3922 7762 4682 304-5,9-6,6
9 Eget forbruk i energinæringer58 99960 35060 74363 53866 21612,24,2
9.1 Olje- og-gassutvinning49 06351 01850 75254 35755 66513,52,4
9.2 Kullutvinning11610111016514323,3-13,3
9.3 Oljeraffinerier7 3967 0598 4297 2508 1069,611,8
9.4 Pumpekraftstasjoner1 8071 5367869971 569-13,257,4
9.5 Vannkraftstasjoner514525591615498-3,1-19,0
9.6 Varmekraftverk2011141513-35,0-13,3
9.7 Kraftvarmeverk42393382143240,574,4
9.8 Fjernvarmeverk416130567992,741,1
10 Svinn9 62711 2329 9819 77211 10915,413,7
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff238 574239 824240 321232 270235 892-1,11,6
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff216 766219 175217 643210 014212 502-2,01,2
13 Industri og bergverk269 30966 36966 36565 80866 305-4,30,8
13.1 Bergverk1 4861 3871 4901 3761 163-21,7-15,5
13.2 Treforedling9 0106 8195 9294 4964 417-51,0-1,8
13.3 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler4 1864 1384 2024 1984 68411,911,6
13.4 Produksjon av kjemiske råvarer15 74315 20715 51016 26616 6245,62,2
13.5 Produksjon av jern,stål, og ferrolegeringer9 1289 0209 2209 5299 1360,1-4,1
13.6 Produksjon av ikke-jernholdige metaller19 65619 74919 89520 36020 9996,83,1
13.7 Produksjon av ikke metallholdige mineralprodukter4 9174 9365 0604 5844 607-6,30,5
13.8 Annen industri5 1825 1125 0594 9994 674-9,8-6,5
14 Transport57 08458 06957 42457 20857 6170,90,7
14.1 Banetransport8288358838628421,7-2,3
14.2 Lufttransport4 5614 6664 6904 8584 8095,4-1,0
14.3 Veitransport41 30642 27042 63143 10043 5195,41,0
14.4 Kysttransport10 38810 2999 2208 3898 447-18,70,7
15 Andre sektorer90 37494 73693 85486 99788 581-2,01,8
15.1 Fiske5 7956 2105 2954 4384 259-26,5-4,0
15.2 Jordbruk3 7003 7663 6363 5003 537-4,41,1
15.3 Private husholdninger45 94848 30847 66944 39745 237-1,51,9
15.4 Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar32 00433 27233 99931 40332 2510,82,7
15.5 Bygg og anlegg2 9273 1803 2563 2603 29712,61,1
16 Energi brukt som råstoff21 80820 64922 67822 25623 3917,35,1
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer16 90215 43417 30917 42918 5499,76,4
16.2 I annen industri4 9065 2155 3694 8274 842-1,30,3

Tabell 8 
Energiforbruk i husholdninger og fritidshus. GWh

Energiforbruk i husholdninger og fritidshus. GWh
20022003200420052006200720082009201020112012201320142015
11. Tilsvarer tall i energibalansen og er utenom drivstoff i private biler, men inklusiv bensin brukt i redskaper, gressklippere osv. Bensin brukt til redskaper er beregnet til 200 GWh per år.
22. Tilsvarer tallet for totalt energibruk i husholdninger i energiregnskapet.
33. Inkluderer bensinforbruk til gressklippere osv. som er beregnet til 200 GWh per år. Bioetanol er skilt ut og plassert under biodrivstoff.
44. Biodiesel er skilt ut fra dieselforbruk, og plassert på biodrivstoff.
59. Det er brudd i tidsserien for antall husholdninger som gir en ekstra stor økning i husholdningsantallet i 2014. Uten dette bruddet ville gjennomsnittlig energibruk per husholdning i 2014 vært 19363 kWh og gjennomsnittlig strømforbruk per husholdning ville vært 16112 kWh.
65. Total energibruk i husholdninger utenom drivstoff til private biler dividert på antall husholdninger
76. Total energibruk i husholdninger utenom drivstoff til private biler dividert på antall personer i Norge.
87. Beregnet som gjennomsnitt for året. (gjennomsnitt av befolkning 1.januar for to etterfølgende årganger)
98. Kilde er folke- og boligtellinger for 1990 og 2001 og interpolerte tall i mellomliggende år. Fra 2005 er kilden registerbasert husholdningsstatistikk. Fra 2005 er tallene beregnet som gjennomsnitt for året.
Totalt utenom bensin og diesel til private biler (GWh)146 60444 36443 52345 07544 37445 14844 80146 45551 46845 94848 30847 66944 39745 237
Totalt inklusiv bensin og diesel til private biler (GWh)263 38461 31560 87862 41261 74862 44962 01863 57069 63163 95266 39965 53362 14962 732
Elektrisitet (GWh)34 64732 02332 40534 00633 64634 94834 88936 31339 75436 05138 25638 91836 92037 382
Kull og koks (GWh)332422108644444444
Fyringsolje og tungdestillat (GWh)1 9522 1051 5191 1321 2411 0589139951 205874773741534531
Fyringsparafin (GWh)1 4201 6331 3951 1921 191930673599738526361463326312
LPG, tungolje (GWh)118154173173173150167153159157116101101101
Ved (GWh)7 8787 8277 3597 8747 3757 2477 2007 3998 2777 3097 6066 1165 2675 631
Naturgass (GWh)2323336039413640463841434439
Fjernvarme (GWh)3333754174275025687187511 0847889501 0831 0001 037
Bensin (GWh)315 41915 37415 48615 06414 63913 95213 18812 45012 33311 29810 5559 8419 3888 796
Auto diesel (GWh)41 5611 7782 0702 4742 9283 5004 0644 6485 7036 5277 2807 7598 0928 384
Biodrivstoff (GWh)0000849166218328380456464472515
 
Strømforbruk per husholdning (kWh)517 55416 12316 21516 80216 40616 76416 42916 83718 18316 28417 06017 12516 04116 070
Total energibruk per husholdning (kWh)5623 61222 33721 77822 27121 63721 65721 09721 53923 54120 75421 54320 97519 29019 447
Strømforbruk per person (kWh)7 6357 0157 0577 3557 2197 4217 3177 5208 1317 2787 6237 6617 1867 203
Total energibruk per person (kWh)710 2699 7199 4789 7499 5219 5879 3969 62110 5279 2779 6269 3838 6428 716
 
Folkemengde84 538 1594 564 8554 591 9104 623 2914 660 6774 709 1534 768 2124 828 7264 889 2524 953 0885 018 5735 080 1665 137 4295 189 894
Antall husholdninger591 973 7941 986 1171 998 5172 023 9502 050 8712 084 6862 123 5852 156 7662 186 3402 213 9172 242 4202 272 6202 301 5462 326 237

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/energi-og-industri/statistikker/energibalanse?id=3485

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB