Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre byggetillatelser

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 11 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter

  Til tross for en nedgang i tilgangen på nye bygge- og anleggsordre i 3. kvartal 2017, har veksten vært kraftig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen det siste året har særlig vært sterk innen anleggssektoren.

  Artikkel
 • Ingen økning i byggeavfall

  Det ble generert 1,78 millioner tonn byggeavfall i Norge i 2015. Det er en svak nedgang på 1,5 prosent fra året før. Avfallsmengdene fra nybygg og rehabilitering viste en moderat økning fra 2014, og avfall fra rivning har gått ned rundt 8,2 prosent.

  Artikkel
 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 5,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 1. kvartal 2012.

  Artikkel
 • Veksten i bygg og anlegg fortsetter

  Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner steg bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal.

  Artikkel
 • Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Foretakene som driver med arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet hadde en nedgang i omsetningen på 7,7 prosent i forhold til 2015, viser foreløpige tall for 2016. Den totale omsetningen var på 107,6 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Færre tillatelser til boliger

  I 3. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 400 boliger med i alt 1 135 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

  Ifølge foreløpige tall omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015. 

  Artikkel
 • Færre kjøpte hytte

  I alt 3 700 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2017. Dette er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Gjennomsnittlig kjøpesum var på 1,7 millioner kroner, en økning på 9 prosent.

  Artikkel
 • Nordisk sammenlikning av byggekostnadsindeksene for boliger

  Notater 2017/35

  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av datagrunnlag og metode, i tillegg gjøres det en sammenlikning av de øvrige nordiske byggekostnadsindeksene.

  Publikasjon
 • Flere tillatelser til nye bygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 27 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Boligprisene ned 1,0 prosent

  Prisene på brukte boliger gikk ned i alle storbyene og i Akershus, mens de andre regionene hadde prisøkning i 3. kvartal 2017. Nedgangen var størst i Oslo og Stavanger, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Stabil vekst i bygg og anlegg første halvår

  I løpet av første halvår i 2017 har bygge- og anleggsvirksomhetene i Norge omsatt for 216 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 7,3 prosent sammenlignet med de seks første månedene i 2016.

  Artikkel
 • Hva vet vi om leiemarkedet i Norge?

  Hvor i Norge er det flest som leier? Hva koster det å leie bolig i Norge? Hvor er det dyrest å leie? SSB har samlet inn data om leiemarkedet siden 2006.

  Artikkel
 • Sterk nedgang i byggetillatelser i august

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 43 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel