Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterk nedgang i byggetillatelser i august

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 43 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • To av tre overdragelser til landbruksformål

  8 960 overdragelser av landbrukseiendommer ble registrert i 2016, 5 600 skulle brukes til landbruk.

  Artikkel
 • Prisene på nye boliger flater ut

  Nye boliger økte i pris også i 2. kvartal 2017, men økningen er mindre enn foregående kvartaler.

  Artikkel
 • 1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

  81 000 personer over 66 år bor i andre etasje eller høyere – uten tilgang til heis. Det utgjør 11 prosent av alle i aldersgruppen.

  Artikkel
 • Stort flertall eier boligen

  Tre av fire husholdninger eier boligen, det store flertallet som selveiere. Eierandelene er særlig store blant par med barn og i husholdninger med høy inntekt.

  Artikkel
 • Én av ti bor trangt

  Én av ti personer og én av tjue husholdninger bor trangt. Dette er særlig vanlig blant barnefamilier, husholdninger med lav inntekt og innvandrere.

  Artikkel
 • Bygg og anlegg øker fortsatt

  Omsetningen for virksomheter innen bygge- og anleggsnæringene var på 61,8 milliarder kroner i 2. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 10,4 prosent sammenlignet med samme termin året før.

  Artikkel
 • Fortsatt stor ordrebeholdning i bygg og anlegg

  Verdien av ordrebeholdningen i bygge- og anleggsnæringen økte med 3 prosent i 2. kvartal 2017. Dette viser ei næring med mange igangsatte prosjekter og velfylte ordrebøker for første halvår 2017.

  Artikkel
 • Flere tillatelser til nye bygg i juli

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 10 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Nedgang for reklamevirksomhet

  Omsetningen innen annonse- og reklamevirksomhet gikk ned med 3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største nedgang siden 2008.

  Artikkel
 • Fortsatt vekst i bygge- og anleggsnæringa

  Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringa fortsatte å øke i 2. kvartal 2017. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner, steg bygge- og anleggsproduksjonen totalt med 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Færre byggetillatelser

  I 2. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 500 boliger med i alt 1 191 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 3 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Svak vekst i boligsalget

  Antall omsatte boligeiendommer i fritt salg økte med 3 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Økningen var størst i Akershus og Rogaland med henholdsvis 16 og 8 prosent flere boligsalg. For fritidsboliger i fritt salg var det derimot en ...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2017

  Hvor gamle er norske kvinner når de får barn? Hvor gamle blir vi, og hva dør vi av? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Flere nye boliger i juni

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 31 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall. Det var særlig byggetillatelser i Oslo som bidro til økningen.

  Artikkel