Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

Publisert:

Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet .

Figur 1 viser at omsetningsveksten i bygg og anlegg har vært stabil de siste fire årene med en årlig vekst mellom 5,0 og 6,8 prosent. Siden bunnivået i 2010 har den årlige omsetningen økt med 161,7 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 58,7 prosent.

Figur 1

Figur 1. Omsetning i bygg og anlegg

Omsetningen i 6. termin 2016 fordelte seg slik mellom de tre næringene i bygg og anlegg:

Totalt var omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhetene på 90,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 7,9 prosent sammenlignet med 6. termin i 2015.

Figur 2. Terminvis omsetning i bygg og anlegg

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2014 52 60 68 58 77.5 79
2015 54.1 64.8 72.7 59.6 78.9 83.6
2016 55.8 66.4 77.6 63.9 83.3 90.3

Aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen i Rogaland har vært preget av nedgang siden siste halvdel av 2015. Figur 3 viser hvordan veksten var kraftig i 2014 for så å avta og nå et bunnivå i begynnelsen av 2016. Omsetningen i 6. termin 2016 viser en forsiktig økning med en endring på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Figur 3. Endring i omsetning for Rogaland, prosent i forhold til samme periode året før

1. termin 2014 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin 1. termin 2015 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin 1. termin 2016 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
Endring i prosent 7.5 10.2 7.9 3.1 7.3 5.5 2.8 3.0 -2.6 -2.8 -8.9 -4.4 -10.6 -12.6 -7.0 -7.2 -8.0 0.9

 

Se også: Klassifikasjoner og kodelister 

 

Kontakt