320048
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfondk/kvartal
320048
statistikk
2017-11-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfondk, Verdipapirfond, kvartalstall, fondstyper (for eksempel aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond), andelkapital, beholdninger, nettotegningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond, kvartalstall

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

16 399

mill. kr netto kjøp/salg (nettotegninger)

Andelskapital og nettotegning i verdipapirfond, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Alle sektorer
Andelskapital1 046 3311 112 2741 148 0411 168 304
Netto kjøp/salg-17732 71617 01916 399
Offentlig forvaltning
Andelskapital13 80714 27814 93815 532
Netto kjøp/salg-26215505509
Finansielle foretak
Andelskapital670 034712 093734 850758 812
Netto kjøp/salg-5 05926 52711 75011 864
Ikke-finansielle foretak
Andelskapital69 81279 25582 06082 538
Netto kjøp/salg1 5104 9461 8142 797
Husholdninger
Andelskapital153 659161 865166 429167 371
Netto kjøp/salg1 2151 9761 1601 371
Ideelle organisasjoner
Andelskapital32 99433 61036 98336 906
Netto kjøp/salg-505-1582 846138
Utlandet
Andelskapital105 744111 015112 604106 965
Netto kjøp/salg2 696-818-1 046-278
Ufordelt sektor
Andelskapital281158177180
Netto kjøp/salg-828-10-2

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor . Millioner kroner.
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Andelskapital i alt1 046 3311 112 2741 148 0411 168 304
Ikke-finansielle foretak69 81279 25582 06082 538
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5614 4595 6066 454
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar323275227198
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 6451 6871 3571 341
Private aksjeselskaper mv.61 74567 94070 04269 673
Personlige foretak147298280145
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4 3914 5964 5484 727
Finansielle foretak670 034712 093734 850758 812
Norges Bank0000
Banker16 97826 40335 42635 187
Kredittforetak60607272
Finansieringsselskaper358585
Statlige låneinstitutter mv.659783737613
Finansielle holdingselskaper232236239163
Verdipapirfond140 337154 221155 575156 790
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond336277346373
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring57 89352 86355 17957 561
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser444 553466 334476 319494 371
Skadeforsikringsselskaper8 98310 91110 87213 597
Offentlig forvaltning13 80714 27814 93815 532
Statsforvaltningen242119102334
Kommuneforvaltningen13 56514 15914 83615 198
Ideelle organisasjoner32 99433 61036 98336 906
Husholdninger153 659161 865166 429167 371
Personlig næringsdrivende29313132
Borettslag o.l.1322
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.153 629161 831166 396167 337
Utlandet105 744111 015112 604106 965
Ufordelt sektor281158177180

Tabell 2 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Million kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter kjøpersektor. Million kroner
Netto kjøp/salg
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Totalt-17732 71617 01916 399
Ikke-finansielle foretak1 5104 9461 8142 797
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.893531 136789
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-40-45-50-30
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.32029-3410
Private aksjeselskaper mv.1 2964 3151 1901 883
Personlige foretak9144-139
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-164150-108146
Finansielle foretak-5 05926 52711 75011 864
Norges Bank0000
Banker-1 1272 1198 138-562
Kredittforetak-702100
Finansieringsselskaper-92800
Statlige låneinstitutter mv.535128-52-126
Finansielle holdingselskaper531-79
Verdipapirfond3 6389 869-1 077-1 199
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond118-1126850
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 2271 6421 216393
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-9 76111 7613 53011 175
Skadeforsikringsselskaper3851 113-1642 212
Offentlig forvaltning-26215505509
Statsforvaltningen-46-124-43231
Kommuneforvaltningen20339548278
Ideelle organisasjoner-505-1582 846138
Husholdninger1 2151 9761 1601 371
Personlig næringsdrivende1200
Borettslag o.l.0200
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 2141 9721 1601 371
Utlandet2 696-818-1 046-278
Ufordelt-828-10-2

Tabell 3 
Verdipapifondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner

Verdipapifondenes eiendeler. Markedsverdi. Millioner kroner
Sum alle eiendelerBankinnskuddSertifikaterSertifikaterSertifikaterObligasjonerObligasjonerObligasjonerAksjerVerdipapirfondsandelerEgenkapitalbevisAndre eiendeler
Utstedt avUtstedt avUtstedt avUtstedt avEgenkapitalbevis
StatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetStatsforvaltningenAndre innenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetInnenlandske sektorerUtlandetEgenkapitalbevis
4. kvartal 20161 052 10133 3334 57121 56120 00910 001231 563117 942105 861325 211140 33735 7293 9462 037
1. kvartal 20171 118 04442 9814 16816 62819 2789 234239 457121 082110 930355 997154 22137 9664 0662 037
2. kvartal 20171 153 81141 1254 27321 00418 6579 301253 482123 537112 641363 428155 57543 9194 8322 037
3. kvartal 20171 174 07443 4094 32925 53519 1068 963253 346125 816119 359376 123156 79033 8025 4592 037

Tabell 4 
Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner

Beholdninger av andeler i norskregisterte verdipapirfond, etter eiersektor og fondstype siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2017
AksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fondAlle fondstyper
Sum alle eiersektorer610 822326 505105 99667 42553 5743 9821 168 304
Ikke-finansielle foretak29 30517 26118 9619 7306 56971282 538
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.9561 6591 9261 911206 454
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar188172000198
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.28246029727626..1 341
Private aksjeselskaper mv.26 36714 11014 9627 0456 47771269 673
Personlige foretak3560191021..145
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 6479641 58548843..4 727
Finansielle foretak375 096272 97660 15637 29311 3061 985758 812
Norges Bank0000000
Banker8 4168 51914 2392 8321 181035 187
Kredittforetak072000072
Finansieringsselskaper2830..0085
Statlige låneinstitutter mv.0265348000613
Finansielle holdingselskaper42..1210..0163
Verdipapirfond100 53934 14314 0708 02216..156 790
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1041314422373
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring31 2319 9566 8524 2274 79649957 561
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser229 017214 20623 27721 0775 3101 484494 371
Skadeforsikringsselskaper5 8395 6919351 1311..13 597
Offentlig forvaltning4 8704 2545 37894783..15 532
Statsforvaltningen85027204..334
Kommuneforvaltningen4 8624 2045 10694779..15 198
Ideelle organisasjoner15 97011 0856 1742 7928107536 906
Husholdninger109 2294 4457 84811 54233 1101 197167 371
Personlig næringsdrivende180608..32
Borettslag o.l.020..002
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.109 2114 4437 84211 54233 1021 197167 337
Utlandet76 27816 4807 4505 0911 65412106 965
Ufordelt7442930421180

Tabell 5 
Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner

Nettokjøp av andeler i norskregistrerte verdipapirfond etter eiersektor og fondstype. Siste kvartal. Millioner kroner
3. kvartal 2017
Alle fondstyperAksjefondObligasjonsfondPengemarkedsfondAndre rentefondKombinasjonsfondØvrige fond
Sum alle eiersektorer16 3995 5789 849-61586129318
 
Ikke-finansielle foretak2 797251 420982690301
Statens forretningsdrift0000000
Statlig eide aksjeselskaper mv.789-97550411-7500
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar-3000-30000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.0-10-120..
Private aksjeselskaper mv.1 8831248434581570301
Personlige foretak9-3193-9-1..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål14628141-61..
Finansielle foretak11 8646 3687 344-1 699-129176-197
Norges Bank0000000
Banker-562-92187-416-320-210
Kredittforetak0000000
Finansieringsselskaper0000..00
Statlige låneinstitutter mv.-1260-14-112000
Finansielle holdingselskaper-79-21..-34-24..0
Verdipapirfond-1 199-1 31349-2943581..
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond500844-200
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring393-365-1420113113
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser11 1757 0165 275-520-640440
Skadeforsikringsselskaper2 2127811 774-353100..
Offentlig forvaltning50940-63521110..
Statsforvaltningen231-114246-80..
Kommuneforvaltningen27851-67275190..
Ideelle organisasjoner13840795-272-1221020
Husholdninger1 371671329-1453721450
Personlig næringsdrivende000000..
Borettslag o.l.0000..00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 371671329-1453721450
Utlandet-278-1 930724552383-201194
Ufordelt-2-3002-10

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for finansielle instrumenter som kan omsettes på kapitalmarkedet. Omfatter bl.a. obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i verdipapirfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond: er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Verdsetting

Markedsverdien av verdipapirfondsandelene fastsettes med utgangspunkt i netto andelsverdien til det enkelte verdipapirfond ved utgangen av den enkelte periode.

Markedsverdien av verdipapirene som verdipapirfondene eier, fastsettes med utgangspunkt i tilgjengelige markedskurser. For børsnoterte verdipapirer vil dette i hovedsak si omsetningskursen fra Oslo Børs og utenlandske børser. For ikke-børsnoterte, VPS-registrerte verdipapirer vil dette si observerte transaksjonskurser i den grad det foreligger og ellers beregnede markedskurser avledet fra årlige ligningskurser.

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen for norske foretak (utstedere/eier) er i sin helhet basert på Enhetsregisteret i Brønnøysund, som igjen bygger på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Verdipapirfond, kvartalstall
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publiseres normalt 8-9 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

OECD og BIS

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Tidsserier lagres i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken har som formål å gi oversikt over fondenes balanse, med særlig fokus på sektoriserte opplysninger om andelskapital i fondene og hva fondene eier av ulike verdipapirer. Deler av datagrunnlaget er også kilde til utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og pengemengdestatistikken.

Statistikken ble etablert i 1997 og har kvartalsvise data fra 1. kvartal 1996. På årsbasis finnes også data for tidligere perioder, jf årlig regnskapsstatistikk for verdipapirfond

Fra og med 1. januar 2007 er ansvaret for statistikken overført fra Norges Bank til Statistisk sentralbyrå.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken bygger på

  • beholdnings- og transaksjonsopplysninger om fondenes andelskapital.
  • opplysninger om fondenes eie av norske og utenlandske verdipapirer.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på kvartalsvis rapportering fra verdipapirfondenes forvaltningsselskaper og månedlige dataleveranser fra Verdipapirsentralen (VPS) og verdipapirforetak (depotmottakere for verdipapirfond). For verdipapirfondenes bankinnskudd benyttes ORBOF (Offentlig Regnskapsrapportering fra Banker og Finansieringsforetak) som kilde.

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

Uttrekk av primærdata fra fondenes forvaltningsselskaper mottas elektronisk via AltInn. Relevante data fra andre kilder som benyttes, trekkes ut fra datagrunnlaget som seksjon 940 samler inn fra disse kildene.

Egne kontroller foretas for primærdata fra hver av kildene. I tillegg foretas det kontroller på balansenivå, både per fond og for fondene samlet. Dataserier blir editert fortløpende og publiseres sammen med data for den nye statistikkperioden.

Beregninger foretas for enkelte mindre balanseposter som det ikke mottas kvartalsdata for (kun årsdata).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

SSB’s standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, samt sektorskift kan føre til brudd i tidsseriene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert

Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen er at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor øker i omfang. I tillegg er det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

2012: Ny inndeling av fondstyper ble innført

Statistisk sentralbyrå besluttet å foreta enkelte endringer i klassifisering av verdipapirfond fra og med 1. kvartal 2012. Bakgrunnen var den nye bransjestandarden som Verdipapirfondenes forening (VFF) vedtok i 2010, hvor det ble opprettet en ny hovedgruppe "andre rentefond´´ og foretatt en nærmere presisering av pengemarkedsfond. Endringene dreide seg i praksis om en tilpasning til denne bransjestandarden, som for øvrig var en tilpasning til retningslinjene fra ESMA (European Securities and Markets Authority) for en ny felles definisjon av pengemarkedsfond.

2006: Endringer i statistikken fra 4. kvartal 2006

Verdipapirfondenes egne plasseringer i verdipapirfondsandeler ble inkludert fra og med dette kvartlet. For tidligrere kvartaler ble det publisert nettotall, altså uten disse plasseringene.

Videre ble fondenes eie av aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og sertifikater fra dette kvartalet basert på direkte opplysninger som ble hentet fra VPS og fondenes depotmottakere.

2004: Omlegging av den kvartalsvise verdipapirfondsstatistikken

Fra og med 4. kvartal 2004 ble det etablert en kvartalsvis rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene som omfattet alle norskregistrerte verdipapirfond og med detaljerte opplysninger om beholdnings-, transaksjons- og avkastningsdata per fond. Det innebar bl.a. en direkte rapportering av eierdata om fondenes andelskapital som så ble sektorisert på grunnlag av Enhetsregisterets-/ Bedrifts- og foretaksregisterets sektor og næringsinndeling. Resultatet var en klar forbedring av sektorfordelingen av fondenes andelskapital.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra primærkildene inneholder feil eller mangler, vil dette kunne påvirke statistikken. Behandlings- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Revisjon

Statistikken publiseres med foreløpige tall, og korreksjoner for tidligere publisert statistikk kan forekomme ved neste publisering.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB