292150
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
292150
statistikk
2017-05-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 812,91 875,12 091,52 079,5
Aksjer (unoterte)427,7422,1437,6448,3
Obligasjoner utstedt i Norge1 803,31 827,71 864,21 931,6
Sertifikater utstedt i Norge177,0161,2156,1149,0
Egenkapitalbevis34,037,443,145,2
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)43,87,315,21,2
Aksjer (unoterte)8,81,92,00,9
Obligasjoner utstedt i Norge21,48,19,911,5
Sertifikater utstedt i Norge0,40,30,30,3
Egenkapitalbevis1,0..0,00,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 079 498448 31245 1541 931 595148 993
 
Ikke-finansielle foretak258 345217 0135 27345 17412 854
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 42393902 83412 450
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.10877311112 259260
Private aksjeselskaper mv.254 942214 9365 10626 803144
Personlige foretak8813761370
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 783227493 1410
 
Finansielle foretak230 307119 7209 4731 235 32697 432
Norges Bank00000
Banker5 63832 9421 661397 65230 707
Kredittforetak006107 71010 065
Finansieringsselskaper010550
Statlige låneinstitutter mv.181 810000
Finansielle holdingselskaper9342 34824 11390
Verdipapirfond122 8861 3124 066262 77220 797
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4 4974 36947628..
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring71 91931 4692 1975 2763 245
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser22 4545 2901 327391 89424 102
Skadeforsikringsselskaper2 80117916865 2278 426
 
Offentlig forvaltning701 9231 638134128 25924 899
Statsforvaltningen692 1808732117 88424 871
Kommuneforvaltningen9 74376613210 37528
 
Ideelle organisasjoner28 6741 75818 0456 694141
 
Husholdninger84 83724 2957 2749 27297
Personlig næringsdrivende31602120
Borettslag o.l.00100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.84 80624 2347 2729 26097
 
Utlandet775 26883 7704 946506 68313 571
 
Ufordelt144119101860

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt4 89223 0081 16058 673-7 207
 
Ikke-finansielle foretak8334 396-287-17014
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-3125..661825
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-7300-661-486
Private aksjeselskaper mv.1 1434 329-284-275-325
Personlige foretak-371-10
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1226-41050
 
Finansielle foretak-1 0488 877-5842 189-310
Norges Bank0..000
Banker1314 11217617 8304 372
Kredittforetak00..10 0681 781
Finansieringsselskaper-2..0..0
Statlige låneinstitutter mv.1072000
Finansielle holdingselskaper......382-112
Verdipapirfond4 7131 19205 284-5 734
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-1227-1-68-453
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2523 238-272 7692 699
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-5 237234-2063 533-2 508
Skadeforsikringsselskaper-79223-12 391-356
 
Offentlig forvaltning1 28133408 294-7 382
Statsforvaltningen1 172350-18 165-7 273
Kommuneforvaltningen109-161129-109
 
Ideelle organisasjoner-643-3201 047-42-20
 
Husholdninger90534774-191-18
Personlig næringsdrivende-5-20-40
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.91135074-187-18
 
Utlandet3 5709 3663838 430510
 
Ufordelt-67-1164..

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
 
Totalt43 7907 27315 1791 194
 
Ikke-finansielle foretak30 0007 10012 9571 035
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.12 8255 83711 379..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.586......
Private aksjeselskaper mv.16 5891 2641 5781 035
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak12 505..2 000..
Norges Bank0000
Banker390......
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper7 330......
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring392......
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper4 394..2 000..
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet1 285173223159

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
 
Totalt43 7907 27315 1791 194
 
Ikke-finansielle foretak5 507615835457
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.975..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.311..
Private aksjeselskaper mv.5 462605822456
Personlige foretak2......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål31271
Finansielle foretak6 5853412 106105
Norges Bank0000
Banker53915572
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper........
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond2 21018752067
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond38..11
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 158641 37922
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5487013912
Skadeforsikringsselskaper924101
Offentlig forvaltning14 9354 1547 48845
Statsforvaltningen14 6124 1537 48745
Kommuneforvaltningen322..1..
Ideelle organisasjoner91725302
Husholdninger1 76326051466
Personlig næringsdrivende1......
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.1 76226051466
Utlandet13 5761 8734 089518
Ufordelt50671161

Tabell 5 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 762 1911 798 1501 821 7921 861 4721 917 621
herav innlendinger1 515 8151 530 5611 557 8881 593 6201 650 548
Sertifikater emittert i Norge182 425177 140161 329156 260149 122
herav innlendinger180 978177 001160 819155 745148 741
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 691 5261 714 0661 675 8331 680 2771 706 874
Sertifikater emittert i utlandet139 45599 135105 772120 644134 413
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge258 933262 800263 717271 420277 210
Obligasjoner emittert i utlandet364 875365 333354 622372 036371 521
Sertifikater emittert i Norge22 33623 31116 49918 47416 524
Sertifikater emittert i utlandet06 3135 3744 3107 967
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge811 766808 997827 965849 521877 440
Obligasjoner emittert i utlandet1 326 6511 348 7341 321 2121 308 2421 335 352
Sertifikater emittert i Norge10 6207 3515 2642 5853 293
Sertifikater emittert i utlandet139 45692 821100 398116 334126 446
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge445 116458 765466 206472 614495 898
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge148 022146 339139 056134 686128 924
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge246 376267 589263 904267 852267 073
Sertifikater emittert i Norge1 447139510516382

Tabell 6 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge97 211122 95178 377107 082137 660
- herav innlendinger86 86889 18364 80797 601115 652
Sertifikater emittert i Norge84 14879 19155 91168 54068 064
- herav innlendinger84 14879 05055 52668 54068 064
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet86 85479 83450 74144 664119 315
Sertifikater emittert i utlandet172 78691 101192 999212 306223 724
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge3 73412 55610 84819 12916 705
Obligasjoner emittert i utlandet2 0735 1622 98110 9614 564
Sertifikater emittert i Norge14 45014 3627 67513 5488 757
Sertifikater emittert i utlandet12 90130 68436 96039 77631 937
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge52 01057 73537 91160 39862 662
Obligasjoner emittert i utlandet84 78074 67147 75933 701114 750
Sertifikater emittert i Norge1 6301 8507182501 690
Sertifikater emittert i utlandet159 88560 416156 038172 530191 786
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge31 12518 89316 04918 00936 285
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge68 06962 83947 13454 74257 618
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge10 34333 76713 5699 48222 007
Sertifikater emittert i Norge014138600

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 818 655548 761-466 3486 9623 908 030
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 550 286526 755-443 6667 2013 640 576
Geldspapirer emittert i Norge2 017 732205 724-156 507-2062 066 743
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 749 365183 716-133 825331 799 289
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge271 42016 705-10 435-480277 210
Obligasjoner emittert i utlandet372 0364 5640-5 079371 521
Sertifikater emittert i Norge18 4748 757-10 707016 524
Sertifikater emittert i utlandet4 31031 937-28 315357 967
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge849 52162 662-35 321578877 440
Obligasjoner emitterte i utlandet1 308 242114 750-99 41611 7761 335 352
Sertifikater emitterte i Norge2 5851 690-98203 293
Sertifikater emitterte i utlandet116 334191 786-182 110436126 446
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge472 61436 285-13 0021495 898
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge134 68657 618-63 379-1128 924
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge267 85222 007-22 544-242267 073
Sertifikater emitterte i Norge5160-1373382

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt112 33254 712551 807774 135532 55141 2072 066 744
Ikke-finansielle foretak16 5241 771112 096110 11247 6455 586293 734
Banker1 9784 690161 982119 09822 15918 822328 729
Andre finansielle foretak1 3154 56292 108384 66256 69412 661552 002
Stats- og trygdeforvaltningen36 00037 000021 000382 439.476 439
Kommuneforvaltningen55 9244 85140 78139 3877 015425148 383
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet5921 838144 83999 87516 5993 712267 455
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt421 139254 518918 499406 11031 10435 3732 066 743
Ikke-finansielle foretak52 20739 883124 45664 34011 0501 798293 734
Banker67 02969 814136 05136 76940018 667328 730
Andre finansielle foretak58 32880 277319 26765 55516 91411 661552 002
Stats- og trygdeforvaltningen117 4390161 000198 000..476 439
Kommuneforvaltningen71 79619 28136 16119 4051 740.148 383
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet54 34145 262141 56522 0401 0003 247267 455

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt134 4136 206624 591617 097326 644132 3361 841 287
Ikke-finansielle foretak7 9671 83454 085116 060117 425162 606379 487
Banker122 6063 164137 65379 68453 7018 857405 665
Andre finansielle foretak3 8401 208432 853421 353155 51741 3621 056 133
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt440 251242 679676 411327 66994 29459 9831 841 287
Ikke-finansielle foretak59 45827 87194 848114 52253 50229 286379 487
Banker157 82865 978151 31121 6495 8273 072405 665
Andre finansielle foretak222 965148 830430 252191 49734 96527 6241 080 278

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Verdipapirer
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer?id=3551

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB